Synchronizowanie kalendarzy między programem Outlook a urządzeniami Apple iPhone oraz iPod touch

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Synchronizowanie kalendarzy między Outlook i swojego telefonu iPhone i urządzenia iPod touch firmy Apple wymaga programu Apple iTunes. Można skonfigurować elementy, które są synchronizowane podczas jednorazowego Konfigurowanie proces.

Po wykonaniu początkowej konfiguracji zawsze nawiązywanie połączenia z telefonu iPhone i urządzenia iPod touch z komputerem, zmiany wprowadzone na komputerze lub urządzeniu są synchronizowane.

Uwaga : Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi upewnij się, że oprogramowanie na komputerze i urządzenie firmy Apple jest aktualne. Ze względów również możesz wykonać kopię zapasową danych programu Outlook przed rozpoczęciem.

Synchronizowanie kalendarza Outlook z urządzeniem z systemem iOS

 1. Nawiązywanie połączenia z telefonu iPhone i urządzenia iPod touch z komputerem za pomocą kabla dostarczone z urządzeniem lub przez umieszczenie iPhone oraz iPod touch w obszarze Dock uniwersalny firmy Apple.

  Program iTunes zostanie otwarty automatycznie po podłączeniu do komputera.

 2. W programie iTunes na liście źródło w obszarze urządzenia kliknij pozycję usługi iPhone i urządzenia iPod touch.

 3. Kliknij kartę informacje.

 4. W obszarze kalendarze kliknij przycisk synchronizacji kalendarzy, a następnie kliknij programu Outlook.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie kalendarze, kliknij pozycję wszystkich kalendarzy.

  • Aby ograniczyć kalendarze, które są synchronizowane, kliknij wybrane kalendarze, a następnie kliknij kalendarzy, które chcesz zsynchronizować.

   Uwaga : Aby zaznaczyć wiele kalendarzy, naciśnij klawisz Ctrl podczas klikania nazw poszczególnych kalendarzy.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Obsługa synchronizacji Outlook iPhone, iPod touch oraz iTunes pochodzi od pomocy technicznej firmy Apple.

Tworzenie kopii zapasowych danych programu Outlook

Podczas wykonywania kopii zapasowych danych Outlook tworzysz (Eksportowanie) pliku danych programu Outlook (pst) używany dla kont poczty e-mail IMAP i POP3.

 1. Na karcie plik wybierz polecenie Otwórz i Eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 2. W Kreatorze importu i eksportu, wybierz pozycję Eksportowanie do pliku > Dalej.

  Wybierz pozycję Eksportuj do pliku.

 3. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz Plik danych programu Outlook (pst) > Dalej.

 4. W obszarze Wybierz źródłowy folder eksportu z wybierz źródłowy folder eksportu, a jedynie informacji w tym folderze jest eksportowany.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 5. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby upewnić się, wszystko — kalendarza, kontaktów i Skrzynka odbiorcza — na koncie zostaną wyeksportowane, a następnie wybierz Następny.

 6. W obszarze Zapisz eksportowany plik jako kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację zapisu plik danych programu Outlook (pst), wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga : Jeśli wykorzystano eksportu przed, zostaną wyświetlone poprzedniego folderu lokalizację i nazwę pliku. Wpisz inną nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli miejscem docelowym eksportu danych jest istniejący plik danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy już znajdują się w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Program Outlook natychmiast rozpocznie proces eksportowania, chyba że jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik, który jest chroniony hasłem.

 • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć opcjonalne hasło do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli eksportujesz dane do istniejącego plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy danych programu Outlook znajduje się w pliku pst, jest przenośny. Można zapisać plik pst do usługi OneDrive lub urządzeniu magazynującym USB, na przykład, a następnie pobierz go na innym komputerze lub innego urządzenia wybranych przez użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza programu Outlook .

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Zaawansowane.

  Wybierz pozycję Zaawansowane.

 2. W sekcji Eksportowanie wybierz pozycję Eksportuj.

  Na stronie Zaawansowane wybierz pozycję Eksportuj.

 3. Kliknij przycisk Eksportuj do pliku >Dalej.

 4. Kliknij pozycję plik danych programu Outlook (pst) > Dalej.

 5. W obszarze Wybierz źródłowy folder eksportu z wybierz źródłowy folder eksportu, a jedynie informacji w tym folderze jest eksportowany.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby upewnić się, wszystko — kalendarza, kontaktów i Skrzynka odbiorcza — na koncie zostaną wyeksportowane, a następnie wybierz Następny.

 7. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zaznaczyć miejsce, w którym chcesz, aby zapisać plik danych programu Outlook (pst) i wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga : Jeśli masz już korzystać z funkcji Eksportuj, zostaną wyświetlone poprzedniego folderu lokalizację i nazwę pliku. Upewnij się, Zmień nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik zamiast używania istniejącego pliku.

 8. Jeśli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje Określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Eksportuj zaczyna się od razu, chyba że jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (pst) lub eksportowania jest do istniejącego pliku, który jest chroniony hasłem.

 • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), opcjonalnie hasła można chronić plik. Gdy pojawi się okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy danych programu Outlook znajduje się w pliku pst, jest przenośny. Można zapisać plik pst do usługi OneDrive lub urządzeniu magazynującym USB, na przykład, a następnie pobierz go na innym komputerze lub innego urządzenia wybranych przez użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza programu Outlook .

 1. Na karcie plik wybierz pozycję Importuj lub Eksportuj.

  Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

 2. W obszarze Wybierz akcję do wykonania, wybierz pozycję Eksportuj do pliku > Dalej.

  Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 3. Kliknij Folder plik osobistych (pst) >Dalej.

 4. Wybierz folder, aby wyeksportować i są eksportowane tylko informacji w tym folderze.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 5. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby upewnić się, wszystko — kalendarza, kontaktów i Skrzynka odbiorcza — na koncie zostaną wyeksportowane, a następnie wybierz Następny.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zaznaczyć miejsce, w którym chcesz, aby zapisać plik danych programu Outlook (pst) i wprowadź nazwę pliku. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga : Jeśli masz już korzystać z funkcji Eksportuj, zostaną wyświetlone poprzedniego folderu lokalizację i nazwę pliku. Upewnij się, Zmień nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik zamiast używania istniejącego pliku.

 7. Jeśli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje Określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Eksportuj zaczyna się od razu chyba że tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst) lub eksportujesz jest do istniejącego pst plik, który jest hasłem chroniony. W tych przypadkach zostanie wyświetlony tego okna dialogowego:

Jeśli nie chcesz, aby hasło zabezpieczyć plik pst, wybierz przycisk OK.

Wybierz przycisk OK, jeśli nie chcesz, aby hasło zabezpieczyć plik. W przeciwnym razie:

 • Jeśli chcesz, aby hasło ochrony pliku pst: Wprowadź hasło w polach hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku folderów osobistych (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×