Synchronizowanie kalendarza programu Outlook z telefonem iPhone, tabletem iPad i odtwarzaczem iPod

Nie. Kalendarz w programie Outlook dla komputerów Mac nie jest synchronizowany z żadnym urządzeniem z systemem iOS.

Jednak w systemie operacyjnym OS X w wersji Snow Leopard lub starszej można włączyć usługi synchronizacji i spróbować zsynchronizować kalendarz programu Outlook. Po włączeniu usług synchronizacji można użyć programu iTunes w celu zsynchronizowania programu iCal z urządzeniem iPhone, iPad lub iPod.

Krok 1. Synchronizowanie kalendarza programu Outlook z programem Kalendarz

 1. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Usługi.

  Karta Narzędzia, grupa 3

 2. W lewym okienku zaznacz pole wyboru Kalendarz.

  Okno dialogowe Usługi synchronizacji

  Uwaga : Zostanie również automatycznie zaznaczona pozycja dotycząca zadań.

  Jeśli nic nie widać w lewym okienku

  Możesz spróbować usunąć pliki preferencji. Po wykonaniu tej czynności musisz ponownie aktywować usługi synchronizacji w okienku preferencji programu Outlook.

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.

  2. W menu Idź kliknij polecenie Katalog domowy.

  3. Kliknij folder Biblioteki, kliknij folder Preferences i przeciągnij następujące pliki do Kosza: com.microsoft.Outlook.SyncServicesPreferences.plist, com.microsoft.Outlook.SyncServices.plist (jeśli istnieje), OfficeSync Prefs (jeśli istnieje).

  4. Kliknij folder Microsoft, kliknij folder Office 2011 i przeciągnij plik OfficeSync Prefs do Kosza.

  5. W menu Apple kliknij polecenie Uruchom ponownie.

  6. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac.

  7. W menu Outlook kliknij polecenie Preferencje, a następnie polecenie Usługi synchronizacji.

  8. W lewym okienku zaznacz pola obok elementów, które chcesz zsynchronizować, a następnie zamknij okno dialogowe.

 3. W obszarze Wybierz konta do zsynchronizowania wybierz konta, które chcesz zsynchronizować dla wybranego typu elementów.

  Uwaga : Konto Na moim komputerze uwzględnia wszystkie elementy programu Outlook, które nie są synchronizowane z lokalizacją konto programu Microsoft Exchange.

 4. W menu podręcznym Folder programu Outlook, do którego będą dodawane nowe elementy wybierz lokalizację w programie Outlook, w której mają być zapisywane nowe elementy. Elementy „Nowy” to te, które są najpierw dodawane w innej aplikacji lub na innym urządzeniu, a następnie synchronizowane z programem Outlook.

 5. Zamknij okno dialogowe Usługi synchronizacji , a następnie w komunikacie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  W zależności od rozmiaru kalendarza synchronizacja może zająć trochę czasu. Możesz zamknąć program Outlook — synchronizacja będzie kontynuowana. Może to potrwać dłużej, jeśli na przykład kalendarz obejmuje więcej niż rok.

 6. Otwórz program iCal i sprawdź, czy informacje z kalendarza programu Outlook zostały zsynchronizowane.

  W celu wyświetlenia wyników synchronizacji kalendarzy może być konieczne zamknięcie programów Outlook i iCal, a następnie ich ponowne otwarcie.

Krok 2. Używanie programu iTunes w celu zsynchronizowania kalendarza programu Outlook z urządzeniem iPhone, iPad lub iPod

Ważne : Poniższa procedura jest przeznaczona dla programu iTunes 10. Jeśli używasz innej wersji programu iTunes, zobacz Pomoc programu iTunes.

 1. Połącz urządzenie iPhone, iPad lub iPod z komputerem, a następnie otwórz program iTunes.

 2. W programie iTunes w lewym okienku w obszarze Urządzenia kliknij ikonę dla danego urządzenia.

 3. W oknie głównym programu iTunes kliknij kartę Informacje.

 4. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kalendarze iCal, a następnie wybierz kalendarze, które chcesz zsynchronizować.

  Uwaga : Jeśli elementy programu Outlook są przypisane do kategorii, kategorie te są wyświetlane jako grupy w programie iTunes.

 5. Kliknij pozycję Zastosuj, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj.

  Uwagi : 

  • Niektóre modele urządzenia iPod nie umożliwiają wyświetlania notatek synchronizowanych z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dla konkretnego modelu.

  • W celu synchronizowania poczty e-mail między programem Outlook a posiadanym urządzeniem możesz dodać konto zarówno w programie Outlook, jak i na urządzeniu. Nie musisz włączać usług synchronizacji w programie Outlook.

  • Wyświetlenie danych programu Outlook na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod może zająć kilka chwil.

  • Po podłączeniu do komputera urządzenie iPhone, iPad lub iPod będzie kontynuować synchronizację przy użyciu wybranych opcji synchronizacji, dopóki ich nie zmienisz.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×