Synchronizować konto Google do programu Microsoft Cloud

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zaktualizowano: 2018 stycznia

W celu poprawy środowiska usługi Gmail w aplikacjach Poczta i kalendarz dla systemu Windows 10 i Outlook 2016 dla komputerów Mac, możesz teraz synchronizować konto Google do programu Microsoft Cloud. Pozwala korzystać z wielu funkcji najlepsze poczty, kalendarza i Outlook 2016 dla komputerów Mac, które poprzednio były tylko dostępny dla wszystkich osób z kontami e-mail Outlook.com, Office 365 lub Exchange Server.

Outlook 2016 dla komputerów Mac użytkowników: możliwość polecenie Synchronizuj z programem Microsoft Cloud jest wdrażania stopniowo do uczestników wykorzystywania powolne. Go będzie wdrożeniem na całym świecie dla wszystkich użytkowników w późniejszym terminie.

Jakie funkcje będą dostępne dla mojego konta Gmail w aplikacjach Poczta i kalendarz?

 • Ograniczony skrzynki odbiorczej (więcej)

 • Podróże i dostaw śledzenia (Dowiedz się więcej na)

 • Ulepszone wyszukiwanie

 • Synchronizacja folderów wersja robocza

 • Kategorie kalendarza

 • Odpowiedzi automatyczne

Jak wydania nowe funkcje programu Microsoft Cloud, zostanie ona dodana do wszystkich kont, które możesz dodać do Poczta i kalendarz.

Jak włączyć te funkcje w aplikacjach Poczta i kalendarz?

W aplikacjach Poczta i kalendarz okno dialogowe Aktualizowanie konto Google Otwórz i monit o synchronizować konto Google do programu Microsoft Cloud. Wybierz pozycję Tak, a następnie ponownie wpisz adres e-mail w usłudze Gmail i hasło. Poczta i kalendarz przejmuje resztę procesu dla Ciebie.

Firma Microsoft stopniowo są wdrażania tej nowej funkcji. Jeśli nie widzisz monit o włączenie go, można się spodziewać pobrać tę aktualizację w ciągu najbliższych tygodni.

Jeśli masz problemy z synchronizowaniem swoje konto Google do programu Microsoft Cloud, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących łączenia swoje konto Google w chmurze firmy Microsoft.

Synchronizowanie danych Gmail.com do programu Microsoft Cloud zmienia obsługi na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google?

Środowiska na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google pozostaną niezmienione.

Co się dzieje, gdy można włączyć tę funkcję?

Jeśli włączysz tę funkcję, będzie zsynchronizować swoje konto Google do programu Microsoft Cloud. Oznacza to, kopię wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów będą synchronizowane między danymi Google i w programie Microsoft centra. O danych skrzynki pocztowej w programie Microsoft Cloud pozwala korzystać z nowymi funkcjami programu Poczta i kalendarz za pomocą konta Gmail. Środowiska na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google pozostaną niezmienione.

Jak wyłączyć tę funkcję w aplikacjach Poczta i kalendarz?

Aby wyłączyć synchronizację danych Gmail.com do Cloud firmy Microsoft z urządzenia, należy usunąć konto e-mail.

 1. W aplikacjach Poczta i kalendarz, wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Zarządzaj kontami.

 2. Wybierz konto, aby otworzyć stronę ustawienia konta.

 3. Wybierz pozycję Usuń konto, aby zatrzymać synchronizację.

Jakie warunki dotyczą Moje dane Gmail.com?

Umowa dotycząca usług Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji w programie Microsoft należy stosować do korzystania z Poczta i kalendarz dla systemu Windows 10 i danych Gmail.com Jeśli ta funkcja jest włączona. Ponadto firmy Google warunki użytkowania usługi i zasady zachowania poufności nadal stosowane do danych Gmail.com.

Jakie funkcje będą dostępne dla mojego konta Gmail w Outlook 2016 dla komputerów Mac ?

Jak włączyć te funkcje w Outlook 2016 dla komputerów Mac ?

W Outlook 2016 dla komputerów Mac zostanie wyświetlony monit Aby zsynchronizować swoje konto Google do programu Microsoft Cloud. Wybierz pozycję pozostawić i wpisz ponownie swój adres e-mail w usłudze Gmail i hasło. Outlook 2016 dla komputerów Mac przejmuje resztę procesu dla Ciebie.

Aby uzyskać listę znanych problemów, zobacz Blog dotyczący programu Outlook dla komputerów Mac wniosków .

Jeśli masz problemy z synchronizowaniem swoje konto Google do programu Microsoft Cloud, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących łączenia swoje konto Google w chmurze firmy Microsoft.

Synchronizowanie danych Gmail.com do programu Microsoft Cloud zmienia obsługi na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google?

Środowiska na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google pozostaną niezmienione.

Co się dzieje, gdy można włączyć tę funkcję?

Jeśli włączysz tę funkcję, będzie zsynchronizować swoje konto Google do programu Microsoft Cloud. Oznacza to, że kopię wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów będą synchronizowane między danymi Google i Microsoft centra. Masz danych skrzynki pocztowej w programie Microsoft Cloud pozwala na nowe funkcje Outlook 2016 dla komputerów Mac za pomocą konta w usłudze Gmail. Środowiska na Gmail.com i w dowolnej aplikacji z Google pozostaną niezmienione.

Jak wyłączyć tę funkcję w Outlook 2016 dla komputerów Mac ?

Aby wyłączyć synchronizację danych Gmail.com do Cloud firmy Microsoft z urządzenia, należy usunąć konto e-mail.

 1. W Outlook 2016 dla komputerów Mac zaznacz na karcie Narzędzia, a następnie wybierz przycisk konta na Wstążce.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Narzędzia na Wstążce.

 2. W okienku po lewej stronie wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk Usuń wybrane konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający Usuń ten przycisk wybrane konto.

 3. Jeśli chcesz usunąć konto z tylko to urządzenie, wybierz pozycję Usunięcie z tego urządzenia. Jeśli chcesz całkowicie usunąć wszystkie dane Google z programu Microsoft Cloud wybierz pozycję Usuń z wszystkich urządzeń.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Usuwanie konta

Jakie warunki dotyczą Moje dane Gmail.com?

Umowa dotycząca usług Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji w programie Microsoft należy stosować do korzystania z Outlook 2016 dla komputerów Mac i danych Gmail.com Jeśli ta funkcja jest włączona. Ponadto firmy Google warunki użytkowania usługi i zasady zachowania poufności nadal stosowane do danych Gmail.com.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×