Synchronizacja danych szkoły wymagane atrybuty dla synchronizacji inteligentne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : 

Za pomocą synchronizacji danych szkoły nawiązania połączenia bezpośrednio do inteligentne wystąpienia, zamiast synchronizowanie danych systemu informacje służbowe (SIS) z Office 365 za pomocą plików CSV (wartości rozdzielane przecinkami). Ta metoda synchronizacji możesz użyć oparte na pozostałych interfejsu API punkty końcowe dostarczane przez Clever synchronizacji danych bezpośrednio z Clever do Office 365.

Podczas tworzenia synchronizacji profilu przy użyciu metody inteligentne synchronizacji, możesz musi mieć wymagane atrybuty wymienione poniżej, w pełni wypełnione inteligentne wystąpienie. Dowolny obiekt, który nie zawiera wymagane atrybuty zakończy się niepowodzeniem synchronizować i generuje błąd w portalu SDS. Również mogą zawierać dowolne atrybuty opcjonalne także wymienione poniżej.

Ten temat zawiera listę wymaganych atrybutów. Dowiedz się więcej o Wdrażanie szkoły synchronizacja danych przy użyciu inteligentne synchronizacji.

Atrybuty szkoły

Atrybuty skojarzone z szkoły w przypadku inteligentne.

 • Identyfikator inteligentne   — inteligentne identyfikator szkoły.

 • Nazwa    — nazwa szkoły.

Atrybuty sekcji

Atrybuty skojarzone z sekcją w wystąpieniu inteligentne.

 • Identyfikator inteligentne   — inteligentne identyfikator sekcji.

 • Identyfikator inteligentne szkoły   — inteligentne identyfikator szkoły skojarzone z sekcją.

 • Nazwa sekcji   — nazwę sekcji w inteligentne.

Atrybuty nauczyciela

Następujące atrybuty 2 są wymagane, bez względu na metodę synchronizacji (Tworzenie nowych użytkowników w porównaniu z istniejących użytkowników synchronizacji) lub tożsamości pasujących opcji wybranych w Kreatorze konfiguracji synchronizacji profilu.

 • Identyfikator inteligentne   — inteligentne identyfikator nauczycieli.

 • Identyfikator inteligentne szkoły   — inteligentne identyfikator szkoły skojarzone z nauczyciela.

Jeśli wybierzesz opcję Synchronizuj istniejących użytkowników w ramach synchronizacji profilu, należy zsynchronizować jednego atrybutu w tożsamości pasujące sekcji Opcje Kreatora konfiguracji synchronizacji profilu.

 • Nazwa użytkownika   — wymagany tylko, jeśli tożsamością źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu wybierz nazwę użytkownika.

 • Pomocnicza poczty E-mail   — wymagane tylko po zaznaczeniu pomocniczej wiadomości E-mail jako identyfikator źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu.

 • Numer nauczyciela   — wymagany tylko, jeśli tożsamością źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu wybierz numer nauczyciela.

Jeśli wybierzesz opcję Utworzenia nowych użytkowników w ramach synchronizacji profilu, należy zsynchronizować atrybuty 3 poniżej, aby pomyślnie utworzyć obiekt użytkownika odpowiadające im w Azure AD.

 • Nazwa użytkownika   — inteligentne nazwa użytkownika w Clever.

 • Imię   — imię użytkownika w Clever.

 • Nazwisko   — nazwisko użytkownika w Clever.

Atrybuty ucznia

Następujące atrybuty 2 są wymagane, bez względu na metodę synchronizacji (Tworzenie nowych użytkowników w porównaniu z istniejących użytkowników synchronizacji) lub tożsamości pasujących opcji wybranych w Kreatorze konfiguracji synchronizacji profilu.

 • Identyfikator inteligentne   — inteligentne identyfikator student.

 • Identyfikator inteligentne Szkoła   — inteligentne identyfikator skojarzony z Student szkoły.

Jeśli wybierzesz opcję Synchronizuj istniejących użytkowników w ramach synchronizacji profilu, należy zsynchronizować jednego atrybutu w tożsamości pasujące sekcji Opcje Kreatora konfiguracji synchronizacji profilu.

 • Nazwa użytkownika   — wymagany tylko, jeśli tożsamością źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu wybierz nazwę użytkownika.

 • Pomocnicza poczty E-mail   — wymagane tylko po zaznaczeniu pomocniczej wiadomości E-mail jako identyfikator źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu.

 • Numer nauczyciela   — wymagany tylko, jeśli tożsamością źródła pasujących atrybut w synchronizacji profilu wybierz numer nauczyciela.

Jeśli wybierzesz opcję Utworzenia nowych użytkowników w ramach synchronizacji profilu, należy zsynchronizować atrybuty 3 poniżej, aby pomyślnie utworzyć obiekt użytkownika odpowiadające im w Azure AD.

 • Nazwa użytkownika   — inteligentne nazwa użytkownika w Clever.

 • Imię   — imię użytkownika w Clever.

 • Nazwisko   — nazwisko użytkownika w Clever.

Atrybuty wykazu nauczycieli

Atrybuty używane do mapowania nauczycieli na sekcje.

 • Identyfikator inteligentne sekcji   — SIS identyfikator sekcji.

 • Identyfikator inteligentne nauczyciela   — SIS identyfikator nauczycieli.

Atrybuty rejestrowania uczniów

Atrybuty używane do mapowania uczniów na sekcje.

 • Identyfikator inteligentne sekcji   — SIS identyfikator sekcji.

 • Identyfikator inteligentne uczniów   — SIS identyfikator student.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie danych szkoły synchronizacji i klasy

Jak wdrożyć szkoły synchronizacja danych przy użyciu inteligentne synchronizacji

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×