Sumowanie wartości w tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby podsumować wartości w tabeli przestawnej w Excel Online, możesz użyć funkcji podsumowujących, takich jak Suma, licznik i średnia. Funkcja suma jest domyślnie używana dla wartości liczbowe w polach wartości, ale Oto jak wybrać inną funkcję podsumowującą:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej i kliknij polecenie Pokaż listę pól.

  2. Na liście Pola tabeli przestawnej w obszarze Wartości kliknij strzałkę obok pola wartości.

  3. Kliknij pozycję Ustawienia pola wartości.

  4. Wybierz odpowiednią funkcję podsumowującą i kliknij przycisk OK.

Uwaga : Funkcje podsumowujące nie są dostępne w tabelach przestawnych, które są oparte na danych źródłowych OLAP.

Funkcje podsumowujące

Użyj tego podsumowania f funkcję :

Aby obliczyć :

Suma

Suma wartości. Ta funkcja jest domyślnie używana w przypadku pól wartości, które zawierają wartości liczbowe.

Licznik

Liczba niepustych wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest domyślnie używana w przypadku pól wartości, które zawierają wartości nieliczbowe lub puste.

Średnia

Średnia z wartości.

Maksimum

Największa wartość.

Minimum

Najmniejsza wartość.

Produkt

Iloczyn wartości.

Licznik num.

Liczba wartości zawierających liczby (w odróżnieniu od funkcji Licznik, która uwzględnia niepuste wartości).

OdchStd

Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

OdchStdc

Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

Wariancja

Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

Wariancja populacji

Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×