Sumowanie wartości w tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zagregować (zsumować) wartości w tabeli przestawnej, możesz użyć funkcji podsumowujących, takich jak Suma, Licznik i Średnia.

Funkcja Suma jest domyślnie używana w przypadku pól wartości liczbowych umieszczanych w tabeli przestawnej, ale możesz wybrać inną funkcję podsumowującą:

  1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy pole wartości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Podsumuj wartości według.

W przypadku pól wartości liczbowych w tabeli przestawnej domyślnie jest używana funkcja Suma

  1. Kliknij odpowiednią funkcję podsumowującą.

Uwaga : Funkcje podsumowujące nie są dostępne w tabelach przestawnych, które są oparte na danych źródłowych OLAP.

Funkcje podsumowujące

Użyj tego podsumowania f funkcję :

Aby obliczyć :

Suma

Suma wartości. Ta funkcja jest domyślnie używana w przypadku pól wartości, które zawierają wartości liczbowe. Jeśli pole zawiera wartości puste lub inne niż liczbowe (tekst, datę lub wartości logiczne), umieszczenie go w obszarze Wartości listy pól powoduje użycie w tabeli przestawnej funkcji Licznik względem tego pola.

Po umieszczeniu pola w obszarze Wartości można zmienić funkcję podsumowującą na Suma — wówczas wszystkie wartości puste lub inne niż liczbowe w tabeli przestawnej zostaną zmienione na 0, dzięki czemu można je będzie sumować.

Licznik

Liczba niepustych wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest domyślnie używana w przypadku pól wartości, które zawierają wartości nieliczbowe lub puste.

Średnia

Średnia z wartości.

Maksimum

Największa wartość.

Minimum

Najmniejsza wartość.

Produkt

Iloczyn wartości.

OdchStd

Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

OdchStdc

Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

Wariancja

Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

Wariancja populacji

Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

Liczba wartości odrębnych

Liczba unikatowych wartości. Ta funkcja podsumowująca działa jedynie wtedy, gdy korzystasz z Modelu danych w programie Excel.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×