Sumowanie wartości w kolumnie w tabeli powtarzanej

Po wstawieniu tabela powtarzająca się do szablonu formularza program Microsoft Office InfoPath automatycznie doda wiersz nagłówka u góry tabeli, aby można było wpisywać etykiety kolumn tabeli. Opcjonalnie można dodać wiersz stopki u dołu tabeli powtarzanej. Wiersze stopek są często używane do wyświetlania sumy bieżącej pod wartościami w kolumnie. Można na przykład dodać pole tekstowe Suma do wiersza stopki znajdującego się pod kolumną wydatków w szablonie formularza raportu z wydatków. Aby dodać wartości w kolumnie, można skojarzyć funkcję suma z polem tekstowym Suma w wierszu stopki.

Repeating table with red box around Total text box

W tym artykule

Krok 1. Dodawanie wiersza stopki do tabeli powtarzanej

Krok 2. Dodawanie pola tekstowego Suma do wiersza stopki

Krok 3. Sumowanie wartości w kolumnie w tabeli powtarzanej

Krok 1. Dodawanie wiersza stopki do tabeli powtarzanej

 1. Kliknij dwukrotnie etykietę Tabela powtarzana pod tabelą w szablonie formularza.

 2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Dołącz stopkę.

  Porada : Aby dodać dodatkowe stopki tabeli na końcu tabeli powtarzanej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pustą komórkę w pierwszym wierszu stopki, który został wstawiony, w menu skrótów wskazać polecenie Wstaw, a następnie kliknąć polecenie Wiersze powyżej lub Wiersze poniżej.

Początek strony

Krok 2. Dodawanie pola tekstowego Suma do wiersza stopki

Po dodaniu wiersza stopki do tabeli powtarzanej można dodać pole tekstowe Suma do wiersza stopki.

Uwaga : Pole tekstowe Suma należy dodać do wiersza stopki, a nie do wiersza danych, ponieważ użytkownicy formularza mogą dodawać wiele wystąpień wiersza danych, a pole Suma nie powinno pojawiać się wiele razy w formularzu użytkownika.

 1. W wierszu stopki kliknij komórkę w kolumnie, w której chcesz dodać pole Suma.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe.

  Porada : Zamiast pola tekstowego można użyć pola tekstu sformatowanego lub pola wyrażenia. Pola wyrażeń tylko wyświetlają dane i ich nie przechowują. Dlatego należy użyć pola wyrażenia tylko wtedy, gdy użytkownik nie chce używać sumy obliczonej w innym obliczeniu ani zapisywać jej jako części szablonu formularza.

 3. W wierszu stopki kliknij w komórce znajdującej się bezpośrednio po lewej stronie komórki, w której zostało wstawione pole tekstowe. W tej komórce dodasz etykietę pola tekstowego.

 4. Wpisz tekst Suma:, a następnie zaznacz go.

 5. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wyrównaj do prawej Obraz przycisku .

 6. Kliknij dwukrotnie pole tekstowe dodane w kroku 2.

 7. Kliknij kartę Dane.

 8. W polu Nazwa pola wpisz etykietę, taką jak sumaWydatków.

 9. Na liście Typ danych zmień typ danych z Tekst (string) na Ułamek dziesiętny (double). Pozwoli to wyświetlać wartości z miejscami dziesiętnymi, na przykład 1234,12 zł.

 10. Kliknij przycisk Format.

 11. W oknie dialogowym Format dziesiętny w obszarze Format kliknij opcję Waluta, a następnie wybierz walutę, której chcesz używać.

Początek strony

Krok 3. Sumowanie wartości w kolumnie w tabeli powtarzanej

Jeśli tabela powtarzana służy do zbierania danych liczbowych od użytkowników, za pomocą funkcji suma można dodać wartości wprowadzane przez użytkowników w tabeli. Nie ma znaczenia, ile wierszy zostanie dodanych przez użytkowników do tabeli podczas wypełniania formularza ani ile wartości zostanie przez nich wprowadzonych. Gdy jest używana funkcja suma, wartość obliczona w polu tekstowym będzie się odpowiednio dostosowywać.

Formuły są przechowywane w pole w źródło danych i są wyświetlane w formantach wiązanie z tymi polami. Podczas projektowanie szablonu formularza można utworzyć formułę sumującą liczby w kolumnie w tabeli powtarzanej za pomocą pola tekstowego, pola tekstu sformatowanego lub pola wyrażenia.

 1. W wierszu stopki kliknij dwukrotnie pole tekstowe, które zostało wstawione do tego wiersza.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. W obszarze Wartość domyślna kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknij przycisk Wstaw funkcję.

 5. Na liście Kategorie kliknij pozycję Matematyczne.

 6. Na liście Funkcje kliknij pozycję suma, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Wstawianie formuły.

  Na tym etapie w oknie dialogowym Wstawianie formuły powinna być wyświetlana poniższa formuła.

  Sum formula as it appears in Insert Formula dialog box

 7. W polu Formuła kliknij dwukrotnie tekst w nawiasie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pola lub grupy.

 8. Na liście Źródło danych kliknij pole, którego wartości chcesz sumować.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×