Sumowanie liczb w kolumnie lub wierszu w tabeli w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli wybierz pozycję Formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

  Pole Formuła zawierające formułę użytą do zsumowania kolumny

  Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Porady : 

 • Jeśli wprowadzisz zmiany w zsumowanych liczbach, zaznacz sumę i naciśnij klawisze fn + F9, aby wyświetlić nowy wynik.

 • W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli kliknij pozycję Formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

  Wybieranie funkcji z listy Wklej funkcje w oknie dialogowym Formuła

 4. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

  Wpisz ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki.

  Wpisz LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Wpisz BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Wpisz RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

  Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

  =AVERAGE(LEFT)

  Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

  =PRODUCT(ABOVE)

Porada : Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×