Strona zawartości witryny programu SharePoint

Strona zawartości witryny programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na stronie zawartość witryny SharePoint Online właściciele witryn można wyświetlić listę wszystkich stron, bibliotek, list i innych aplikacji na swojej witryny, a także listy podwitryn. Strona zawartości witryny również udostępnia wyraźny Dodawanie list, strony, bibliotek dokumentów, podwitryn i aplikacje.

Strona zawartości witryny programu SharePoint

Uwaga : Jeśli strony zawartość witryny nie wygląda tak, nie martw się! Firma Microsoft jest wdrażania stronie zawartość witryny na drugiej mało miesięcy, więc jeśli nie masz jeszcze, pojawi się je szybko.

Przejdź do strony zawartość witryny

Aby przejść do strony zawartość witryny:

  1. Przejdź do witryny, którą chcesz wyświetlić zawartość witryny.

  2. Po lewej stronie kliknij pozycję zawartość witryny. Lub przejdź do pozycji Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie zawartość witryny.

Tworzenie nowej listy, biblioteki dokumentów, podwitryny lub aplikacji

U góry strony, aby przejść do strony znanych, których nazwy i konfigurowanie nowego elementu, kliknij przycisk Nowy.

Wyświetlanie i współpracy ze wszystkimi zawartości i podwitryn

Na stronie zawartość witryny wybierz zawartość, aby wyświetlić widok znanych i możliwości interakcji całą zawartość w witrynie, w tym dokumenty, elementy zawartości witryny, strony i inne.

Sekcja zawartość na stronie zawartość witryny

Zaznacz podwitryn, aby wyświetlić podwitryn i Liczba widoków dla każdej z nich, a na interakcję z nimi, klikając pozycję na podwitryny chcesz pracować z. Kliknij przycisk wielokropka (...), aby przejść do strony zawartość witryny dla danej podwitryny.

Podwitryny sekcji na stronie zawartość witryny

Szukasz danych dotyczących użycia witryny?

Aby wyświetlić danych dotyczących użycia dla witryny, w menu po lewej stronie kliknij polecenie zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję użycia witryny na górnym pasku nawigacyjnym.

Jak przejść do klasycznego środowiska?

Jeśli chcesz, możesz zwrócić do klasycznego środowiska strona zawartości witryny, klikając przycisk powrócić do klasycznego programu SharePoint w lewym dolnym rogu. Można w klasycznym środowisko do końca sesję przeglądarki. Jeśli Zamknij przeglądarkę, a następnie ponownie otwórz strony zawartość witryny, ponownie zobaczą nową witrynę, które występować zawartość.

Jeśli jesteś administratorem i chcesz zmienić domyślne środowisko do widoku klasycznego dla użytkowników, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz pozycję Centra administracyjne, a następnie pozycję SharePoint.

    Administrator, SharePoint

  2. Wybierz pozycję Ustawienia.

  3. Obok pozycji listy programu SharePoint i w bibliotekach możliwości, wybierz albo możliwości klasyczny lub Nowe środowisko (automatyczne wykrywanie).

    Ustawienie domyślnego środowiska List i Bibliotek

Uwaga : Mimo że w tej sekcji dotyczą list i bibliotek, również służy do ustawiania domyślnego Obsługa zawartość witryny.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×