Strona właściwości tabel

Strona ta zawiera zestaw właściwości tabel w bazie danych użytkownika.

Wybrana tabela

Przedstawia nazwę tabeli w projektancie tabel lub tabeli zaznaczonej na diagramie bazy danych. Jeśli na diagramie zaznaczono więcej niż jedną tabelę, to widoczna jest nazwa tylko pierwszej z nich. Aby wybrać inną tabelę, której właściwości mają być przeglądane lub modyfikowane, należy rozwinąć listę.

Właściciel

Przedstawia nazwę właściciela tabeli. Nazwa właściciela identyfikuje rolę albo użytkownika programu Microsoft SQL Server. Na liście rozwijanej wymienieni są wszyscy użytkownicy i wszystkie role zdefiniowane w bazie danych. Użytkowników i role oznaczono na liście różnymi ikonami; ikona roli przedstawia dwie twarze, a ikona użytkownika — tylko jedną.

Nazwa tabeli

Przedstawia nazwę wybranej tabeli. Aby zmienić nazwę tabeli, należy wpisać nową nazwę w tym polu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie nazwy tabeli w diagramie bazy danych.

Kolumna identyfikacji tabeli

Przedstawia kolumnę, która w programie SQL Server jest używana jako kolumna identyfikacji tabeli. Aby zmienić kolumnę identyfikacji, należy ją wybrać z listy rozwijanej. Z listy tej można wybrać pozycję pustą, która oznacza, że w tabeli nie ma kolumny identyfikacji.

Kolumna ROWGUID tabeli

(Dotyczy tylko programu SQL Server w wersji 7.0 lub nowszej). Przedstawia kolumnę, która w programie SQL Server jest używana jako kolumna ROWGUID tabeli. Aby zmienić kolumnę ROWGUID, należy ją wybrać z listy rozwijanej. Z listy tej można wybrać pozycję pustą, która oznacza, że w tabeli nie ma kolumny ROWGUID.

Grupa plików tabeli

Należy tutaj wybrać nazwę grupy plików, w której mają być przechowywane dane wybranej tabeli. Aby to ustawienie zostało włączone, musi istnieć co najmniej jedna grupa plików zdefiniowana przez użytkownika. Ustawienie to jest dostępne wyłącznie w przypadku baz danych programu SQL Server w wersji 7.0 lub nowszej. Jeśli podczas tworzenia obiektu bazy danych nie zostanie określona grupa plików, obiekt będzie przypisany w programie SQL Server do domyślnej grupy plików. Początkowo domyślną grupą plików jest grupa podstawowa.

Więcej informacji na temat tworzenia grup plików i korzystania z nich można znaleźć w dokumentacji programu SQL Server.

Grupa plików tekstu

Należy tutaj określić nazwę grupy plików, w której mają być przechowywane teksty i obrazy z wybranej tabeli. Ustawienie to jest włączone pod warunkiem, że istnieje co najmniej jedna grupa plików zdefiniowana przez użytkownika. Ustawienie to jest dostępne wyłącznie w przypadku baz danych programu SQL Server w wersji 7.0 lub nowszej. Jeśli podczas tworzenia obiektu bazy danych nie zostanie określona grupa plików, obiekt będzie przypisany w programie SQL Server do domyślnej grupy plików. Początkowo domyślną grupą plików jest grupa podstawowa.

Więcej informacji na temat tworzenia grup plików i korzystania z nich można znaleźć w dokumentacji programu SQL Server.

Opis

W tym polu można wprowadzić dowolny tekst. W programie SQL Server 2000 tekst ten jest stosowany jako właściwość rozszerzona. Pole to dostępne jest tylko wtedy, gdy podłączona jest baza danych programu SQL Server 2000.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×