Strona właściwości relacji

Strona ta zawiera zestaw właściwości relacji między tabelami w bazie danych użytkownika.

Nazwa tabeli

Przedstawia nazwę tabeli w projektancie tabel lub tabeli zaznaczonej na diagramie bazy danych. Jeśli na diagramie zaznaczono więcej niż jedną tabelę, widoczna jest nazwa tylko pierwszej z nich.

Wybrana relacja

Przedstawia nazwę relacji zaznaczonej na diagramie bazy danych. Jeśli na diagramie zaznaczono więcej niż jedną relację, widoczna jest nazwa tylko pierwszej z nich. Aby wyświetlić lub zmodyfikować właściwości innej relacji, należy rozwinąć listę.

Przed każdą pozycją na liście rozwijanej umieszczona jest ikona. Ikona klucza oznacza, że tabela wchodzi w skład relacji jako ta, do której odwołują się inne tabele. Ikona nieskończoności oznacza, że tabela wchodzi w skład relacji jako ta, która odwołuje się do innych tabel. (Dla tabeli odwołującej się zdefiniowane jest ograniczenie klucza obcego relacji.)

Nowa

Ten przycisk służy do tworzenia nowej relacji dla zaznaczonej tabeli bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie relacji między tabelami.

Usuń

Ten przycisk służy do usuwania wybranej relacji z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usuwanie relacji.

Nazwa relacji

Przedstawia nazwę wybranej relacji. Można zmienić nazwę relacji, wprowadzając nową nazwę w tym polu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie nazwy relacji.

Tabela klucza podstawowego

Przedstawia nazwę tabeli klucza podstawowego w relacji, a za nią kolumny wchodzące w skład klucza podstawowego. Informacje na temat modyfikowania klucza podstawowego można znaleźć w sekcji Zmienianie nazwy klucza podstawowego.

Tabela klucza obcego

Przedstawia nazwę tabeli klucza obcego w relacji, a za nią kolumny wchodzące w skład klucza obcego. Informacje na temat modyfikowania klucza obcego można znaleźć w sekcji Modyfikowanie klucza obcego.

Sprawdź istniejące dane przy tworzeniu

Powoduje zastosowanie ograniczenia do danych istniejących już w bazie podczas dodawania relacji do tabeli klucza obcego.

Wymuszaj relację w wypadku replikacji

Powoduje zastosowanie ograniczenia przy kopiowaniu tabeli klucza obcego do innej bazy danych.

Wymuszaj relację w wypadku instrukcji INSERT i UPDATE

Powoduje zastosowanie ograniczenia do danych wstawianych, usuwanych lub aktualizowanych w tabeli klucza obcego. Ponadto zapobiega usunięciu wiersza z tabeli klucza podstawowego, jeśli istnieje dla niego odpowiedni wiersz w tabeli klucza obcego.

  • Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000.) Nakazuje automatyczną aktualizację wartości klucza obcego relacji przy każdej aktualizacji wartości klucza podstawowego.

  • Kaskadowo usuwaj pola pokrewne

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000.) Nakazuje automatyczne usunięcie wierszy z tabeli klucza obcego za każdym razem, gdy usuwany jest odpowiedni wiersz z tabeli klucza podstawowego.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000.) Przedstawia tekst, który jest wyświetlany, gdy użytkownik wprowadzi wiersz naruszający ograniczenie klucza obcego.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×