Strona właściwości parametrów procedury składowanej (ADP)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przedstawia parametry zdefiniowane dla tworzonej procedury przechowywanej. Każdy wiersz siatki zawiera informacje dotyczące jednego parametru. Każdy parametr ma przypisaną nazwę, typ danych oraz, opcjonalnie, wartość domyślną.

Na tej stronie właściwości nie można utworzyć nowego parametru; możliwe jest jedynie modyfikowanie istniejących parametrów. Aby utworzyć nowy parametr, należy go wprowadzić w komórce Kolumna lub Kryteria okienka siatki albo bezpośrednio w okienku SQL.

Nazwa

Na tej stronie właściwości nie można edytować nazwy parametru. Aby zmienić nazwę parametru, należy zmodyfikować ją w dowolnym miejscu w okienku siatki lub okienku SQL. Należy zwrócić uwagę, że nazwa każdego parametru musi rozpoczynać się znakiem @.

Typ danych

Typ danych jest przedstawiony w formie skondensowanej. W wypadku takiej formy skondensowanej maksymalna szerokość kolumny podawana jest w nawiasach, po nazwie typu danych. Na przykład:

varchar(50)

Domyślny

Wartość domyślna jest opcjonalna.

Zmiana typu danych parametru spowoduje usunięcie istniejącej wartości domyślnej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×