Strona właściwości ograniczeń typu CHECK

Ta strona właściwości zawiera zbiór właściwości ograniczeń CHECK dołączonych do tabel w bazie danych programu Microsoft SQL Server. Właściwości dotyczące ograniczeń UNIQUE znajdują się na stronie właściwości indeksów/kluczy.

Nazwa tabeli

Przedstawia nazwę tabeli zaznaczonej na diagramie. Jeśli na diagramie zaznaczono więcej niż jedną tabelę, to widoczna jest nazwa tylko pierwszej z nich.

Wybrane ograniczenie

Przedstawia nazwę ograniczenia, którego właściwości są aktualnie wyświetlane. Aby wyświetlić właściwości innego ograniczenia, należy wybrać to ograniczenie z listy rozwijanej.

Nowe

Ten przycisk służy do tworzenia nowego ograniczenia dla zaznaczonej tabeli bazy danych. Należy wprowadzić właściwości ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dołączanie nowego ograniczenia CHECK do tabeli lub kolumny.

Usuń

Ten przycisk służy do usuwania wybranego ograniczenia z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usuwanie ograniczenia CHECK.

Nazwa ograniczenia

Zawiera nazwę ograniczenia, którego właściwości są obecnie wyświetlane. Ten formant służy do modyfikowania nazwy ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie nazwy ograniczenia CHECK.

Wyrażenie ograniczenia

Przedstawia składnię SQL wybranego ograniczenia CHECK. W przypadku nowych ograniczeń, przed opuszczeniem tego pola należy wprowadzić składnię SQL. Można także edytować istniejące ograniczenia CHECK. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Definiowanie wyrażenia ograniczenia CHECK.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000.) Przedstawia tekst, który jest wyświetlany, gdy użytkownik wprowadzi wiersz naruszający ograniczenie.

Sprawdź istniejące dane przy tworzeniu

Zaznaczenie tego pola wyboru gwarantuje, że wszystkie dane istniejące w tabeli przed utworzeniem ograniczenia zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z tym ograniczeniem.

Wymuszaj ograniczenie przy replikacji

Wymusza ograniczenie przy replikacji tabeli do innej bazy danych.

Wymuszaj ograniczenie w wypadku instrukcji INSERT i UPDATE

Wymusza ograniczenie podczas wstawiania lub aktualizowania danych w tabeli.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×