Strona właściwości odnośnika (ADP)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

(Dotyczy tylko programu Microsoft SQL Server 2000). Ta strona właściwości zawiera zestaw właściwości dotyczących pól wyszukiwania. Strona ta ma zastosowanie do tabel, widoków i funkcji śródwierszowych.

Nazwa tabeli

Jest wyświetlana tylko podczas pracy z tabelą. Określa nazwę tabeli. Jeśli użytkownik pracuje w diagramie bazy danych i jest w nim zaznaczonych kilka tabel, widoczna jest tylko nazwa pierwszej tabeli.

Nazwa obiektu

Widoczna jest tylko podczas pracy z widokiem lub funkcją śródwierszową. Pokazuje nazwę widoku lub funkcji. Właściwości tej nie można edytować.

Nazwa kolumny

Podczas pracy nad tabelą pokazuje nazwę kolumny znajdującej się w tabeli. Podczas pracy nad widokiem lub funkcją śródwierszową pokazuje nazwę kolumny wartości wyjściowych dla tego widoku lub funkcji. Aby sprawdzić właściwości wyszukiwania dla innej kolumny, należy wybrać jej nazwę z listy rozwijanej.

Typ formantu

Pokazuje domyślny formant dla wyświetlania wartości tej kolumny, jeśli zostanie ona umieszczona w formularzu.

Typ źródła wierszy

Działa razem z właściwością ródło wierszy. Za pomocą tej właściwości można określić typ źródła wierszy (tabela/kwerenda, lista wartości, lista pól lub funkcja języka Visual Basic), a następnie określić bieżące źródło wiersza we właściwości ródło wierszy.

ródło wierszy

Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/kwerenda, właściwość ródło wierszy pokazuje nazwę tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. Chociaż procedury przechowywane nie są wyświetlane, można wprowadzić nazwę procedury przechowywanej z jedną instrukcją, która nie spowoduje modyfikacji danych.

Jeśli właściwość Typ źródła wierszy ma wartość Lista wartości właściwość ródło wierszy, pokazuje pozycje tej listy, oddzielając je średnikami.

Jeśli właściwość Typ źródła wierszy ma wartość Lista pól właściwość ródło wierszy, pokazuje nazwę tabeli lub kwerendy.

Jeśli właściwość Typ źródła wierszy ma wartość Nazwa funkcji, właściwość ródło wierszy nie ma wartości.

Kolumna związana

Pokazuje, która kolumna jest związana z polem podstawowym w powiązanym wielokolumnowym polu listy lub polu kombi.

Liczba kolumn

Pokazuje liczbę kolumn w polu listy lub polu kombi.

Szerokości kolumn

Określa szerokości kolumn, oddzielone je średnikami. Aby ukryć kolumnę związaną, należy dla szerokości użyć wartości zero.

Liczba wierszy listy

Określa dopuszczalną liczbę wierszy wyświetlanych na liście pola kombi.

Szerokość listy

Określa szerokość listy pola kombi.

Ogranicz do listy

Decyduje o tym, czy pole kombi będzie mogło przyjąć wpisany tekst, czy tylko tekst, który pasuje do jednej z wartości na liście.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×