Strona właściwości linii sprzężenia

Określa opcje sprzężenia tabel.

Tabele powiązane relacją są domyślnie sprzężone przy użyciu sprzężenia wewnętrznego; sprzężenie takie generuje zestaw wyników na podstawie tych wierszy, których kolumny sprzężenia zawierają zgodne informacje. Ustawiając odpowiednie opcje na stronie właściwości linii sprzężenia, można zdefiniować sprzężenie na podstawie innego operatora, a także określić sprzężenie zewnętrzne.

Więcej informacji na temat typów sprzężeń można znaleźć w sekcji Typy sprzężeń.

Tabela

Nazwy tabel, widoków lub funkcji biorących udział w sprzężeniu. Nie można w tym miejscu zmieniać nazw tabel.

Kolumna

Nazwy kolumn używanych do sprzęgania tabel. Operator wybrany z listy określa relację między danymi w kolumnach. W polu tym nie można zmienić nazw kolumn — są one podawane wyłącznie w celach informacyjnych.

Operator sprzężenia

Określa operator używany do tworzenia powiązań kolumn sprzężenia. Aby użyć innego operatora niż „równy” (=), należy wybrać go z listy. Po zamknięciu strony właściwości wybrany operator pojawi się w symbolu rombu linii sprzężenia w następującej postaci:

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Uwzględnij wiersze

Określa, czy w arkuszu danych mają pojawić się niezgodne wiersze.

Wszystkie wiersze z <tabela1>

Określa, że na wyjściu pojawią się wszystkie wiersze z lewej tabeli, nawet jeśli nie mają swoich odpowiedników w prawej tabeli. Kolumny, dla których nie ma zgodnych danych w prawej tabeli, będą puste. Wybranie tej opcji jest równoznaczne z wpisaniem tekstu LEFT OUTER JOIN w instrukcji SQL.

Wszystkie wiersze z <tabela2>

Określa, że na wyjściu pojawią się wszystkie wiersze z prawej tabeli, nawet jeśli nie mają swoich odpowiedników w lewej tabeli. Kolumny, dla których nie ma zgodnych danych w lewej tabeli, będą puste. Wybranie tej opcji jest równoznaczne z wpisaniem tekstu RIGHT OUTER JOIN w instrukcji SQL.

Zaznaczenie zarówno opcji Wszystkie wiersze z <tabela1>, jak i Wszystkie wiersze z <tabela2>, jest równoważne wpisaniu FULL OUTER JOIN w instrukcji SQL.

Po wybraniu opcji utworzenia sprzężenia zewnętrznego, symbol rombu na linii sprzężenia zmienia postać, oznaczając sprzężenie zewnętrzne lewe, prawe lub pełne.

Uwaga:  Określenia „lewa” i „prawa” nie muszą odpowiadać położeniu tabel w okienku diagramu. „Lewa” tabela to ta, której nazwa występuje po lewej stronie słowa kluczowego JOIN w instrukcji SQL, a „prawa” to ta, której nazwa występuje po prawej stronie słowa kluczowego JOIN. Zmiana położenia tabel w okienku diagramu nie wpływa na ich identyfikację jako lewej lub prawej.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×