Strona nie ma łączy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta strona jest częścią publikacji w sieci Web i nie zawiera żadnych łączy do innych stron. Gdy ta publikacja zostanie opublikowana w sieci Web, osoba odwiedzająca tę stronę nie będzie miała możliwości opuszczenia jej w celu przejścia do innej strony, chyba że kliknie przycisk Wstecz w przeglądarce sieci Web. Może to denerwować osoby odwiedzające witrynę sieci Web.

Uwaga: Jeśli użytkownik kliknie opcję Przejdź do tego elementu lub Dodaj pasek nawigacyjny do tej strony, cała strona zostanie wyświetlona w 10 lub 11 procentach jej oryginalnego rozmiaru — w zależności od rozdzielczości ekranu i rozmiaru okna. Można to zmienić, zmieniając wartość procentową w polu Powiększenie.

Automatyczna poprawka

Dodaj pasek nawigacyjny do tej strony     Należy kliknąć tę poprawkę, aby otworzyć okno dialogowe Galeria projektów, a następnie wykonać poniższe czynności:

  1. Kliknij pasek nawigacyjny, który chcesz wstawić.

  2. Kliknij przycisk Wstaw obiekt.

  3. Przeciągnij obiekt paska nawigacyjnego do odpowiedniego położenia.

Porada: Jeśli użytkownik zmieni rozmiar okna dialogowego Galeria projektów, może jednocześnie zobaczyć okno dialogowe Galeria projektów i publikację.

Poprawianie ręczne

  1. W menu Wstaw wskaż polecenie Pasek nawigacyjny, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Kliknij polecenie Nowy, aby otworzyć okno dialogowe Galeria projektów, kliknij odpowiedni pasek nawigacyjny, a następnie kliknij przycisk Wstaw obiekt.

    • Kliknij polecenie Istniejący, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie istniejącego paska nawigacyjnego, w którym są pokazane paski nawigacyjne już dodane do publikacji. Kliknij pasek nawigacyjny, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  2. Przeciągnij obiekt paska nawigacyjnego do odpowiedniego położenia.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×