Strona „Wystąpił problem” z błędem ADDriverStoreAccessNonLocalException

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli nazwa aliasu podstawowy jest identyczny z istniejących pracy lub służbowe konto w usłudze Office 365 lub Azure Active directory. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

Zmienianie nazwy konta na inny

Zmiana nazwy konta może rozwiązać ten problem.

 1. Zaloguj się do strony Twoje informacje swojego konta Microsoft.

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj, jak zalogować się do firmy Microsoft.

 3. Poszukaj w sekcji aliasy konta.

  • Jeśli masz już osobistym adresem e-mail na liście dostępne, możesz pominąć ten krok.

  • Jeśli swojej pracy lub szkole poczty e-mail adres jest tylko jeden na liście, wprowadź adres e-mail osobistych lub uzyskać nowy od firmy Microsoft i wybierz pozycję Dodaj alias.

 4. Jeśli osobisty adres e-mail nie ma (podstawowy alias) obok pozycji na liście, wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy Ustawianie go jako alias podstawowego.

 5. Kliknij przycisk Usuń obok swojego adresu e-mail pracy, aby usunąć go z Twojego konta.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić przejdź do Zmień nazwę konta osobistego.

Ustaw jedną z innych aliasów jako alias podstawowego

Jeśli masz więcej niż jeden alias, spróbuj innego aliasu jako alias podstawowego.

 1. Zaloguj się do witryny sieci Web firmy Microsoft konta i wprowadź wymagane informacje dodatkowe zabezpieczenia.

 2. Wybierz swoje informacje.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj, jak zalogować się do firmy Microsoft.

 4. Wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy obok alias, który ma być z głównego.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić przejdź do Zarządzaj aliasami na konto Microsoft.

Dodawanie innego aliasu do konta w celu jej podstawowego alias

Jeśli masz tylko jedną alias lub do innych aliasy nie działa, spróbuj dodawania innego aliasu do konta i tworzenia podstawowego alias.

Uwaga : Nie możesz dodać alias, który jest już skojarzone z innego konta Microsoft. Aliasy nie umożliwia udostępnianie informacji między dwa konta Microsoft. Nie można dodać istniejące @hotmail.com, @live.com, @outlook.com i adresy @msn.com jako aliasów.

 1. Zaloguj się do witryny sieci Web firmy Microsoft konta i wprowadź wymagane informacje dodatkowe zabezpieczenia.

 2. Wybierz swoje informacje.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj, jak zalogować się do firmy Microsoft.

 4. Wybierz pozycję Dodaj wiadomości e-mail lub numer telefonu Dodaj.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować i sprawdź, czy nowy alias. Jeśli wybierzesz opcję Dodaj wiadomość e-mail, masz opcję za pomocą adresu e-mail, że masz już lub można utworzyć nowy adres e-mail Outlook.com.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić przejdź do Zarządzaj aliasami na konto Microsoft.

Tematy pokrewne

Poprawki lub obejścia najnowszych problemów w usłudze Outlook.com

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×