Stosowanie, tworzenie lub usuwanie stylu komórki w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Styl to zestaw cech formatowania, takich jak nazwa, rozmiar i kolor czcionki, wyrównanie oraz odstępy. Jeśli chcesz jednocześnie zastosować do komórki lub zakresu komórek więcej niż jedno formatowanie, najłatwiej jest zastosować styl. Style ułatwiają również zachowanie spójności formatowania w całym skoroszycie.

Program Excel zawiera wiele wbudowanych stylów, których możesz używać bez zmian lub po zmodyfikowaniu. Możesz także tworzyć własne, niestandardowe style.

Stosowanie stylu komórki

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style komórki, a następnie wybierz odpowiedni styl.

  Pozycja Style komórki na karcie Narzędzia główne

Tworzenie niestandardowego stylu komórki

Wbudowane style programu Excel nie mogą uwzględniać wszystkich wymagań dotyczących formatowania, ale łatwo możesz utworzyć specjalny, wyrazisty styl dla łącznej kwoty zaległości czy też przyjazny styl dla listy obowiązków domowych.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style komórki, a następnie kliknij pozycję Nowy styl komórki.

  Pozycja Style komórki na karcie Narzędzia główne

 2. Kliknij polecenie Nowy styl komórki.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu.

 4. Kliknij pozycję Formatuj.

 5. Klikając poszczególne karty, wybierz odpowiednie formatowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Nowy styl komórki w obszarze Właściwość stylu zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wybrać formatowanie stylu, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie niestandardowego stylu komórki na podstawie istniejącego stylu

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style komórki.

  Pozycja Style komórki na karcie Narzędzia główne

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij odpowiedni styl, a następnie kliknij pozycję Duplikuj.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu.

 4. Kliknij pozycję Formatuj.

 5. Klikając poszczególne karty, wybierz odpowiednie formatowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu komórki w obszarze Właściwość stylu zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wybrać formatowanie stylu, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie istniejącego stylu komórki

Zmiana stylu komórki dotyczy wszystkich komórek, dla których zastosowano ten styl i które znajdują się w skoroszycie zawierającym zmieniany styl. Nie jest dostępne polecenie cofania zmiany stylu komórki. Można jednak zmienić styl z powrotem na oryginalny.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style komórki.

  Pozycja Style komórki na karcie Narzędzia główne

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij styl, który chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.

 3. Kliknij pozycję Formatuj.

 4. Klikając poszczególne karty, wybierz odpowiednie formatowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu komórki w obszarze Właściwość stylu zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wybrać formatowanie stylu, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie stylu komórki z komórki

 1. Zaznacz komórkę sformatowaną przy użyciu stylu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style komórki, a następnie wybierz pozycję Normalny.

  Styl Normalny

Usuwanie stylu komórki

Style wbudowane i niestandardowe możesz usunąć z listy dostępnych stylów dla określonego skoroszytu.

Ważne : Po usunięciu stylu zostaje on usunięty z wszystkich komórek, które zostały sformatowane przy jego użyciu.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Style komórki.

  Pozycja Style komórki na karcie Narzędzia główne

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij styl, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Uwaga : Nie można usunąć stylu Normalny.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Stosowanie cieniowania i wyróżnienia wierszy naprzemiennych

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×