Stosowanie schematu kolorów

W tym artykule omówiono, co to są schematy kolorów i jak dokładnie wpływają na projekt szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule

Wprowadzenie do schematów kolorów

Zmienianie schematu kolorów dla szablonu formularza

Stosowanie kolorów schematu kolorów do określonych elementów w szablonie formularza

Wprowadzenie do schematów kolorów

Za pomocą okienka zadań Schematy kolorów można automatycznie stosować dopasowane kolory do pewnych elementów w szablonie formularza. Każdy schemat kolorów składa się z sześciu kolorów, które zostały tak zaprojektowane, aby wizualnie pasowały do siebie.

Burgundy color scheme applied to form template

Po zastosowaniu schematu kolorów do szablonu formularza tylko poniższe elementy zmieniają kolor:

 • tekst sformatowany za pomocą dowolnych wbudowanych stylów nagłówków dostępnych w okienku zadań Czcionka,

 • kolory tła wierszy nagłówków i obramowania komórek w tabela powtarzająca się,

 • tabela układu Tabela z tytułem.

  Porada : Aby tło szablonu formularza przybrało kolory ze schematu kolorów, można umieścić dodatkowe tabele układu i formanty wewnątrz tabeli układu Tabela z tytułem. Ewentualnie można kliknąć polecenie Kolor tła w menu Format, aby ręcznie zastosować kolor ze schematu kolorów co całego tła szablonu formularza.

Jeśli szablon formularza nie zawiera żadnego z powyższych elementów, po zastosowaniu schematu kolorów nie będą widoczne żadne zmiany wizualne.

Należy pamiętać, że kolory wyglądają różnie na różnych ekranach, dlatego warto obejrzeć wybierane kolory na różnych komputerach, aby zobaczyć, jak wygląda szablon formularza.

Uwaga : Ponieważ schematy kolorów nie są obsługiwane w część szablonu, podczas projektowania części szablonu okienko zadań Schematy kolorów jest niedostępne. Ponadto przykładowe szablony formularzy zawarte w programie InfoPath nie działają ze schematami kolorów. Chociaż okienko zadań Schematy kolorów jest dostępne w przykładowych szablonach formularzy, kolory w szablonie formularza nie zmieniają się po kliknięciu schematu kolorów na liście Zastosuj schemat kolorów.

Początek strony

Zmienianie schematu kolorów dla szablonu formularza

Zawsze po utworzeniu nowego szablonu formularza program InfoPath automatycznie stosuje schemat kolorów Niebieski. Za pomocą okienka zadań Schematy kolorów można wybrać inny schemat kolorów.

 1. W menu Format kliknij polecenie Schematy kolorów.

 2. W okienku zadań Schematy kolorów na liście Zastosuj schemat kolorów kliknij schemat kolorów.

  Porada    Aby usunąć obecnie zastosowany schemat kolorów, na liście Zastosuj schemat kolorów należy kliknąć pozycję Brak.

Początek strony

Stosowanie kolorów schematu kolorów do określonych elementów w szablonie formularza

Tylko niektóre elementy w szablonie formularza zmieniają kolor automatycznie po zastosowaniu schematu kolorów. Można jednak zastosować kolory z wybranego schematu kolorów do innych elementów w szablonie formularza, na przykład do pól tekstowych, sekcji i etykiet formantów.

Po zastosowaniu schematu kolorów do szablonu formularza kolory z tego schematu kolorów są wyświetlane u góry dowolnej palety kolorów w interfejsie użytkownika programu InfoPath. Na przykład na poniższej ilustracji sześć pól kolorów wyświetlanych w górnym wierszu palety kolorów reprezentuje kolory w schemacie kolorów Burgund.

Color scheme colors in the top row of a color palette

Paleta kolorów jest dostępna w oknach dialogowych Obramowanie i cieniowanie i Wyświetl właściwości, a także w okienku zadań Czcionka. Można również uzyskać do niej dostęp za pomocą różnych przycisków na pasku narzędzi Formatowanie, takich jak Kolor czcionki i Wyróżnienie.

Uwaga : W przypadku zastosowania innego schematu kolorów do szablonu formularza po ręcznym zastosowaniu kolorów do tego szablonu formularza żadne kolory, które zostały zastosowane ręcznie, nie zmienią się automatycznie, aby odzwierciedlić kolory nowego schematu kolorów. Te kolory należy zmienić ręcznie, aby pasowały do nowego schematu kolorów.

W poniższych procedurach opisano, jak zastosować kolory z aktywnego schematu kolorów do obramowań i tła formantów lub komórek tabeli, do tła szablonu formularza i do tekstu w szablonie formularza.

Stosowanie koloru schematu kolorów do obramowania formantu lub tabeli

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, tabelę lub komórkę, które chcesz zmodyfikować, w menu skrótów kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie kliknij kartę Obramowania.

 2. Kliknij strzałkę obok pola Kolor.

 3. Kliknij jeden z kolorów w górnym wierszu palety kolorów.

 4. Aby zastosować obramowanie używające jednego z kolorów ze schematu kolorów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany zestaw obramowań, w obszarze Ustawienia wstępne kliknij przycisk dla odpowiednich obramowań.

  • Aby zastosować tylko określone części obramowania, w obszarze Obramowanie kliknij przycisk dla każdej części obramowania, której chcesz użyć. W niektórych przypadkach, aby zobaczyć zmianę, może być konieczne klikanie przycisków więcej niż jeden raz.

Stosowanie koloru schematu kolorów do tła formantu lub tabeli

Kolor schematu kolorów można też zastosować do tła pól tekstowych, pól listy i innych formantów w szablonie formularza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, tabelę lub komórkę, które chcesz zmodyfikować, w menu skrótów kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie kliknij kartę Cieniowanie.

 2. Kliknij strzałkę obok pola Kolor.

 3. Aby zastosować kolor z obecnie wybranego schematu kolorów, kliknij jeden z kolorów w górnym wierszu palety kolorów.

Stosowanie koloru schematu kolorów do tła szablonu formularza

Kolor schematu kolorów można zastosować do całego tła szablonu formularza. Stosując kolor tła, należy jednak sprawdzić, czy tekst w szablonie formularza pozostanie czytelny.

 1. W menu Format kliknij polecenie Kolor tła, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 2. Kliknij strzałkę obok pola Kolor tła.

 3. Aby zastosować kolor z obecnie wybranego schematu kolorów, kliknij jeden z kolorów w górnym wierszu palety kolorów.

Stosowanie koloru schematu kolorów do etykiety lub innego tekstu

W większości przypadków zastosowanie schematu kolorów nie zmienia wyglądu tekstu w szablonie formularza. Aby tekst pasował do schematu kolorów zastosowanego do szablonu formularza, należy ręcznie zastosować kolory z tego schematu kolorów.

Stosując kolor do tekstu, należy sprawdzić, czy tekst jest widoczny na tle oraz odróżnia się od koloru cieniowania.

 1. Zaznacz tekst lub etykietę, które chcesz zmodyfikować.

 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka.

 3. W okienku zadań Czcionka kliknij strzałkę obok pola Kolor czcionki.

 4. Aby zastosować kolor z obecnie wybranego schematu kolorów, kliknij jeden z kolorów w górnym wierszu palety kolorów.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×