Stosowanie podkreślenia do tekstu lub odstępów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najszybszą metodą podkreślenia tekstu jest naciśnięcie klawiszy CTRL+U i rozpoczęcie pisania. Kiedy podkreślenie nie będzie już potrzebne, należy ponownie nacisnąć klawisze CTRL+U.

Istnieją również inne sposoby podkreślania tekstu i odstępów.

Co chcesz zrobić?

Przykład

Podkreślanie wyrazów i odstępów między nimi

Przykład pojedynczego podkreślenia

Stosowanie podkreślenia do wyrazów, ale nie odstępy między nimi

Przykład przedstawiający podkreślanie tylko wyrazów

Używanie podwójnego podkreślenia

Przykład podwójnego podkreślenia

Podkreślanie spacji

Przykład przedstawiający podkreślone spacje

Dodawanie podkreślenia dekoracyjnego

Przykład podkreślenia dekoracyjnego

Usuwanie podkreślenia

tekst bez podkreślenia

Co chcesz zrobić?

Podkreślanie wyrazów i odstępów między nimi

 1. Zaznacz tekst, który chcesz podkreślić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Podkreślenie. Lub naciśnij klawisze CTRL + U.

  Obraz Wstążki programu Word

  Aby zmienić styl lub kolor podkreślenia, kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Czcionka, kliknij kartę Czcionka, a następnie zmień ustawienie Styl podkreślenia lub Kolor podkreślenia.

Początek strony

Podkreślanie wyrazów bez podkreślania odstępów między nimi

 1. Zaznacz tekst, który chcesz podkreślić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

 3. W polu Styl podkreślenia kliknij opcję Tylko wyrazy.

Początek strony

Używanie podwójnego podkreślenia

 1. Zaznacz tekst, który chcesz podkreślić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

 3. W polu Styl podkreślenia kliknij opcję Podkreślenie podwójne.

Początek strony

Podkreślanie spacji

Spacje można podkreślić, naciskając klawisze SHIFT+ŁĄCZNIK (-), jednak wyrównanie podkreślenia jest wówczas trudne — na przykład podczas tworzenia formularza przeznaczonego do wypełniania. Ponadto, jeżeli opcja Autoformatowania do zmieniania znaków podkreślenia na linie obramowania jest włączona, naciśnięcie klawiszy SHIFT+ŁĄCZNIK (-) kolejno trzy lub cztery razy spowoduje, że linia stanie się szersza niż akapit, co może być niezgodne z wymaganiami użytkownika.

Lepszą metodą podkreślenia spacji w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania jest użycie klawisza TAB i zastosowanie podkreślenia do znaków tabulacji.

Gdy jest potrzebne podkreślenie w formularzu online, należy wstawić komórki tabeli z włączonym dolnym obramowaniem.

Podkreślanie spacji w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania

Aby podkreślić spacje w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania, użyj klawisza TAB i zastosuj podkreślenie do znaków tabulacji.

 1. Aby zobaczyć znaczniki, które wskazują spacje i tabulatory, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj ¶.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Naciśnij klawisz TAB.

 3. Zaznacz znaki tabulacji, które chcesz podkreślić. Znak tabulacji wygląda jak mała strzałka.

  Karta

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować prosty format podkreślenia, naciśnij klawisze CTRL+U.

  • Aby zastosować inny styl podkreślenia, na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, kliknij kartę Czcionka, a następnie kliknij listę Styl podkreślenia w celu wybrania innego stylu podkreślenia.

Podkreślanie spacji w dokumencie online

Aby utworzyć podkreślenie w formularzu lub dokumencie online, wstaw komórkę tabeli z włączonym dolnym obramowaniem. Ta metoda pozwala zagwarantować, że gdy użytkownik wpisze tekst powyżej podkreślenia, linia nie zostanie przesunięta.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić podkreślenie spacji.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij pole w lewym górnym rogu, aby wstawić tabelę o wymiarach 1x1.

  Jeżeli chcesz dodać tekst wprowadzający przed podkreśleniem, taki jak nazwisko lub numer PESEL, wstaw tabelę o wymiarach 2x1.

  Aby zmienić długość linii podkreślenia, przesuń wskaźnik na koniec tabeli, tak aby zmienił się we wskaźnik zmiany rozmiaru Wskaźnik zmiany rozmiaru (strzałka z dwoma grotami) , a następnie przesuń strzałkę w prawo lub w lewo, aby wydłużyć lub skrócić linię podkreślenia.

 4. Kliknij w tabeli (lub w drugiej tabeli, jeżeli została utworzona tabela o wymiarach 2x1).

 5. Kliknij prawym klawiszem myszy, kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 6. Na liście Ustawienie kliknij opcję Brak.

 7. W obszarze Styl kliknij odpowiedni typ , kolor i szerokość linii.

 8. W diagramie w obszarze Podgląd kliknij między dolnymi znacznikami marginesu, aby dodać obramowanie dolne. Upewnij się, że tylko dolna linia jest wyświetlana.

  Uwaga : Jeżeli tabela powinna być wyświetlana bez szarych linii siatki, które nie są drukowane, na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Pokaż linie siatki.

  Jeżeli miejsce dla tekstu wprowadzającego utworzono przy użyciu tabeli o wymiarach 2x1, można wpisać tekst przed linią.

Początek strony

Dodawanie podkreślenia dekoracyjnego

 1. Zaznacz tekst, który chcesz podkreślić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

 3. W polu Styl podkreślenia kliknij określony styl.

 4. Aby zmienić kolor podkreślenia, kliknij pole Kolor podkreślenia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Początek strony

Usuwanie podkreślenia

Aby usunąć pojedyncze podkreślenie wyrazów i spacji, zaznacz podkreślony tekst i naciśnij klawisze CTRL+U.

Uwaga : Aby usunąć inne style podkreślenia, naciśnij klawisze CTRL+U dwa razy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×