Stosowanie orientacji pionowej i poziomej

Korzystanie z obu opcji w tym samym dokumencie

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dowiedz się, jak używać orientacji poziomej i pionowej w tym samym dokumencie.

Stosowanie różnych orientacji w tym samym dokumencie

Być może chcesz, aby niektóre strony lub sekcje w dokumencie miały inną orientację niż pozostałe. Pamiętaj, że program Word umieści zaznaczony tekst na osobnej stronie. Tekst, który pierwotnie otaczał oddzielony fragment, również znajdzie się na osobnych stronach.

  1. Zaznacz strony lub akapity, których orientację chcesz zmienić.

  2. Kliknij pozycję UKŁAD STRONY, a następnie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Ustawienia strony.

  3. W oknie Ustawienia strony w obszarze Orientacja kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  4. Kliknij pole Zastosuj do, a następnie kliknij pozycję Zaznaczony tekst.

Uwaga: Przed tekstem ze zmienioną orientacją strony i po nim program Word automatycznie wstawia podziały sekcji. Jeśli dokument jest już podzielony na sekcje, możesz kliknąć wybraną sekcję lub zaznaczyć kilka sekcji, a następnie zmienić ich orientację. Przeczytaj o tym, jak się dowiedzieć, gdzie w dokumencie znajdują się podziały sekcji.

Gdzie w dokumencie znajdują się podziały sekcji?

Po dodaniu podziałów sekcji w dokumencie najprostszym sposobem na wyświetlenie miejsca, w którym się one rozpoczynają i kończą, jest przede wszystkim wyświetlenie wszystkich znaczników formatowania.

  • Kliknij pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Pokaż/Ukryj.

  • Dodane podziały sekcji będą się zaczynać i kończyć znakiem Podział sekcji (ciągły). Istnieją inne rodzaje podziałów sekcji i będą one oznaczone odpowiednimi etykietami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodawanie podziałów sekcji

Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w różnych sekcjach

Klip wideo: nagłówki i stopki

Załóżmy, że pracujemy nad długim dokumentem, który dobrze wygląda w orientacji pionowej,

poza kilkoma stronami zawierającymi duże tabele.

No cóż, zamiast wybierać między dobrze wyglądającym tekstem a czytelnymi tabelami, możemy mieć i jedno, i drugie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zaznaczenia tabeli i wybierz polecenie Właściwości tabeli.

Na karcie Tabela w obszarze Zawijanie tekstu upewnij się, że została wybrana opcja Brak, i kliknij przycisk OK.

Następnie przejdź na kartę Układ strony i w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

Jest to miejsce, w którym zebrano wszystkie szczegóły dotyczące ustawienia strony.

Marginesy, papier, układ — wszystko tu jest. Na karcie Marginesy w obszarze Orientacja kliknij pozycję Pozioma.

Następnie przejdź tutaj na dół i kliknij strzałkę obok pozycji Zastosuj do i wybierz pozycję Zaznaczony tekst.

Teraz jedyny element, którego orientacja zostanie zmieniona na poziomą, to zaznaczony tekst. Kliknij przycisk OK.

Tabela ma teraz orientację poziomą i znajduje się na osobnej stronie.

Gdy przewiniemy do następnej strony, widzimy, że pozostała część dokumentu ma nadal orientację pionową.

Teraz możemy wrócić do tabeli i dostosować szerokości kolumn, aby tabela ładnie wyglądała na stronie.

Zatem co dokładnie się stało? Najpierw przejdź na kartę Widok i kliknij pozycję Wiele stron.

Dzięki temu strona pozioma zostanie wyświetlona w tym samym widoku ze stronami pionowymi.

Następnie przejdź na kartę Narzędzia główne i kliknij pozycję Pokaż/Ukryj znaczniki akapitu.

A oto sekret mieszania orientacji pionowej i poziomej w jednym dokumencie — Podział sekcji (na następnej stronie). Nieco pomniejszę widok.

Gdy zastosowaliśmy orientację poziomą tylko do zaznaczonego tekstu, program Word dodał podziały sekcji przed i za tabelą.

Spowodowało to umieszczenie tabeli w osobnej sekcji na nowej stronie. Następnie program Word mógł zmienić orientację tylko tej strony na poziomą.

A przy okazji, podziały sekcji umożliwiają także zmianę marginesów na poziomych stronach

bez wpływu na resztę dokumentu.

Taki sam podział sekcji można dodać ręcznie, gdy chcemy zmienić układ lub formatowanie strony bądź kilku stron,

przechodząc na kartę Układ strony i klikając pozycję Znaki podziału. Następnie przejdź w dół do obszaru Podziały sekcji i kliknij pozycję Następna strona.

Gdy przy użyciu wielu orientacji stron i marginesów utworzysz ramki dla dokumentu,

możesz się zastanowić nad najlepszym sposobem rozmieszczenia zawartości w obrębie tych ramek.

Zapoznaj się z następnym klipem wideo w tym kursie, Zagadnienia związane z projektowaniem dotyczące orientacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×