Stosowanie formatowania warunkowego w widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Używając formatowania warunkowego, można łatwo utworzyć widok danych, który będzie stosował styl do wybranych tagów HTML lub wybranych wartości danych, gdy dane spełnią określone kryteria. Istnieje również możliwość ustawienia warunków zmieniających widoczność tagów HTML lub widoczność wartości danych, tak aby umożliwić pokazywanie lub ukrywanie tych danych.

Używając programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, można za pomocą języka XPath (XML Path Language) konstruować wyrażenia określające warunki stosowania formatowania warunkowego. XPath jest językiem służącym do lokalizowania i przetwarzania informacji w dokumencie XML. Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom tworzenie wyrażeń XPath wykonujących złożone funkcje na danych XML.

Firma Northwind Traders, zajmująca się sprzedażą wyszukanych potraw, stara się na przykład mieć w magazynie minimalną liczbę swych produktów. W ramach prowadzenia ewidencji jest wprowadzana liczba jednostek znajdujących się w magazynie oraz liczba jednostek, które powinny się tam znajdować (poziom oznaczający konieczność złożenia ponownego zamówienia). Gdy liczba jednostek w magazynie spada poniżej tego poziomu, jest składane kolejne zamówienie.

Dobrym pomysłem będzie wyróżnienie rekordu jednostki, dla której liczba elementów spadła poniżej poziomu ponownego zamówienia. Dzięki temu będzie możliwe szybkie i łatwe znalezienie jednostki wymagającej złożenia ponownego zamówienia.

Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w poniższym przykładzie lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz Tworzenie widoku danych.

Co chcesz zrobić?

Stosowanie formatowania warunkowego

Zarządzanie istniejące warunki

Stosowanie formatowania warunkowego

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, do którego chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie kliknij polecenie Formatowanie warunkowe w menu skrótów.

  Porada : Można również kliknąć pozycję Widok danych, kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań widok danych, a następnie kliknij Formatowanie warunkowe. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

  Zostanie otwarte okienko zadań Formatowanie warunkowe.

 3. W widoku danych zaznacz dowolną komórkę inną niż komórka nagłówka, taką jak tag HTML, wartość danych lub zakres tekstu w polu, które chcesz sformatować.

  W przedstawionym przykładzie została zaznaczona komórka w kolumnie ReorderLevel, ponieważ dane w tym polu mają zostać wyróżnione.

  Cały rekord zaznaczony w widoku danych

  Porada : Aby szybko zaznaczyć całą komórkę, kliknij prawym klawiszem wewnątrz komórki, wskaż polecenie Zaznacz w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Komórka.

  Po zaznaczeniu danych, które mają zostać sformatowane, stanie się dostępny przycisk Utwórz w okienku zadań Formatowanie warunkowe.

  Uwaga : Jeśli przycisk Utwórz pozostanie niedostępny, oznacza to, że do zaznaczenia nie może zostać zastosowane formatowanie warunkowe. Przycisk Utwórz staje się dostępny tylko po zaznaczeniu zakresu, do którego można zastosować formatowanie warunkowe.

  Przycisk Utwórz w okienku Formatowanie warunkowe

 4. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij opcję Zastosuj formatowanie.

  Uwaga : Opcja Zastosuj formatowanie spowoduje zastosowanie stylu do zaznaczonego tagu HTML lub do wartości danych, które spełniają określone kryteria. Opcja Pokaż zawartość lub Ukryj zawartość zmienia widoczność zaznaczonego tagu HTML lub wartości danych, które spełniają określone kryteria. Aby na przykład utworzyć i wyświetlić ikonę Nowy dla nowo dodanej zawartości, należy utworzyć warunek, który wyświetli odpowiednią ikonę dla zawartości dodanej w określonym przedziale dni.

 5. Aby dodać nową klauzulę, w oknie dialogowym Kryteria warunku kliknij w obszarze pierwszego wiersza, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  • W obszarze Nazwa pola kliknij strzałkę, a następnie kliknij odpowiednie pole na liście. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij pole UnitsInStock (liczba).

  • W obszarze Porównanie kliknij strzałkę, a następnie kliknij odpowiednie porównanie. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij porównanie Mniejsze lub równe.

  • W obszarze Wartość kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej pól. W oknie dialogowym Więcej pól kliknij odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk OK. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij pole ReorderLevel.

   Uwaga : Używając operatorów AND i OR oraz dodając dodatkowe klauzule, można utworzyć kryteria określające wiele warunków.

   Po utworzeniu warunku można zastosować formatowanie.

 6. W oknie dialogowym Kryteria warunku kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wybierz odpowiednie opcje, aby utworzyć styl formatowania warunkowego.

  Aby na przykład wyróżnić określone produkty w widoku danych firmy Northwind Traders i przypisać im pogrubiony tekst, wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Kategoria kliknij pozycję Czcionka. Na liście Grubość czcionki kliknij pozycję Pogrubienie.

  • W obszarze Kategoria kliknij pozycję Tło. Na liście Kolor tła kliknij pozycję Żółty.

   Ponieważ widok danych jest widokiem rzeczywistych danych, formatowanie warunkowe jest natychmiast widoczne w widoku danych. Wpisy ReorderLevel dla produktów Chang, Aniseed Syrup oraz Chef Anton's Gumbo Mix zostaną przedstawione przy użyciu pogrubionej czcionki i żółtego tła. Stanie się tak dlatego, że liczba jednostek w magazynie dla każdego z tych elementów jest niższa niż poziom ponownego zamówienia.

   Wyróżnione rekordy widoku danych

Początek strony

Zarządzanie istniejącymi warunkami

Po utworzeniu warunku pojawi się on w okienku zadań Formatowanie warunkowe, gdzie jest możliwe przeglądanie wszystkich warunków zastosowanych w widoku danych. Aby przejrzeć kryteria warunku, należy kliknąć wewnątrz kolumny ReorderLevel. Warunek pojawi się w okienku zadań Formatowanie warunkowe.

Warunek przedstawiony w okienku zadań Formatowanie warunkowe

Porada : Jeśli okienko zadań Formatowanie warunkowe nie jest widoczne, kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

Wybierając opcje w okienku zadań, można szybko edytować istniejące warunki, modyfikować ich style lub je usuwać.

Opcje w okienku zadań Formatowanie warunkowe

Wyświetlanie podglądu warunku

Efekty formatowania warunkowego można przeglądać nawet wtedy, gdy żadne dane w widoku danych nie spełniają warunku.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×