Stosowanie formatowania warunkowego w programie Excel

Formatowanie warunkowe umożliwia stosowanie kolorów do komórek na podstawie określonych warunków, takich jak zduplikowane wartości, wartości spełniające pewne kryteria, takie jak większe niż 100 lub równe wartości „Przychód”, za pomocą reguł wyróżniania komórek i reguł pierwszych/ostatnich. Możesz również wyświetlić pozycje poszczególnych komórek z zakresu wartości przy użyciu pasków danych, skali kolorów i zestawów ikon. Formatowanie warunkowe jest dynamiczne, dlatego zmiany wartości powodują automatyczne dopasowanie formatowania.

Opcje formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe za pomocą skali kolorów

Wybory formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe z trójkolorową skalą

Uwaga: Przed programem Excel 2007 reguły formatowania warunkowego należało utworzyć za pomocą formuły i były obsługiwane tylko trzy poziomy. Od programu Excel 2007 formatowanie warunkowe zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych reguł, łatwych do zastosowania, i może obsługiwać do 64 poziomów. W sytuacji, w której nie można utworzyć formatowania przy użyciu wstępnie zdefiniowanych formatów warunkowych, nadal można zastosować formatowanie warunkowe za pomocą formuły.

W tym temacie przedstawiono kilka metod stosowania niektórych z tych wstępnie zdefiniowanych reguł formatowania warunkowego. Pamiętaj jednak, że istnieją tysiące różnych kombinacji, które można utworzyć, więc eksperymentuj z nimi, aż znajdziesz taką, która sprawdza się u ciebie najlepiej. Należy również pamiętać o odbiorcach, ponieważ nietrudno zastosować wiele różnych formatów warunkowych, które utrudniają zrozumienie, co próbujesz pokazać.

Duplikaty można wyróżnić kolorem w kolumnie danych:

Formatowanie warunkowe z wyróżnionymi wartościami zduplikowanymi

 1. Wybierz zakres, w którym chcesz sformatować wartości zduplikowane przy użyciu koloru, tak jak w tym przypadku kolumnę Imię i nazwisko pracownika.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Duplikujące się wartości.

  Zduplikowane wartości

 3. Wybierz format z listy rozwijanej opcji, a następnie kliknij przycisk OK, aby sformatować komórki.

  Opcje formatowania wyróżniania duplikatów

Teraz zakres jest sformatowany, a duplikaty są wyróżnione wybranym kolorem.

Sortowanie według kolorów

Wyszukiwanie duplikatów można posunąć o krok dalej, sortując listę według kolorów. Może to ułatwić stosowanie do duplikatów zmian zbiorczych, takich jak ich usuwanie.

 1. Kliknij dowolne miejsce w zakresie danych i na karcie Dane kliknij pozycję Sortowanie i filtrowanie > Sortuj.

 2. Wybierz wartość Imię i nazwisko pracownika dla opcji Sortuj według, Sortowanie > Kolor komórki, a następnie Kolejność > wybierz kolor sortowania > Na górze i kliknij przycisk OK.

Dane > Sortuj > Opcje sortowania według koloru

W posortowanej tabeli duplikaty zostaną zgrupowane na górze:

Formatowanie warunkowe ze zduplikowanymi wartościami posortowanymi u góry listy

Opcja Pierwsze 10 elementów może szybko zidentyfikować osoby o najlepszych wynikach w zakresie, takich jak 10 najważniejszych klientów na liście według rangi. Podobnie możesz też wybrać opcję Ostatnie 10 elementów, Pierwsze/Ostatnie 10% lub Powyżej/Poniżej średniej. Po wybraniu reguły możesz zmienić 10 na dowolną inną wartość. W poniższym przykładzie wyróżniono 10 pierwszych wyników pod względem przychodów.

Formatowanie warunkowe: pierwsze 10 elementów zastosowane do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować. W powyższym przykładzie jest to kolumna Przychód.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Reguły pierwszych/ostatnich > Pierwsze 10 elementów.

  Formatowanie warunkowe: opcje formatu 10 pierwszych
 3. Następnie możesz dostosować liczbę opcji, zwiększając ją lub zmniejszając, oraz kolor wypełnienia.

  Formatowanie warunkowe: wybór Pierwsze 10 elementów

Gdy używasz formatowania warunkowego, aby pokazać Paski danych, program Excel rysuje w każdej komórce pasek, którego długość odpowiada wartości komórki względem innych komórek w zaznaczonym zakresie.

Formatowanie warunkowe: paski danych zastosowane do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować. W tym przypadku jest to kolumna Przychód.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Paski danych i wybierz odpowiedni styl w obszarze Wypełnienie gradientowe lub Wypełnienie pełne.

  Formatowanie warunkowe: galeria stylów pasków danych
 3. Aby posortować listę po zastosowaniu pasków danych, po prostu zaznacz kolumnę i na karcie Dane kliknij pozycję Sortowanie i filtrowanie, a następnie wybierz opcję Szybkie sortowanie rosnąco lub Szybkie sortowanie malejąco w celu posortowania w kolejności rosnącej lub malejącej.

Używając zestawów ikon, można wskazać wizualnie, gdzie przypadają wartości w konkretnych zakresach na skali liczbowej lub procentowej. W poniższym przykładzie przedstawiono wydajność regionalną w realizacji celu za pomocą ikon pozytywnych Formatowanie warunkowe: ikona wartości pozytywnej , neutralnych Formatowanie warunkowe: ikona wartości neutralnej i negatywnych Formatowanie warunkowe: ikona wartości negatywnej .

Formatowanie warunkowe: zestaw ikon zastosowany do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Zestawy ikon i wybierz odpowiedni styl zestawu ikon.

  Formatowanie warunkowe: opcje zestawu ikon
 3. Program Excel spróbuje zinterpretować dane i odpowiednio je sformatować, ale jeśli chcesz to zmienić, możesz przejść na kartę Narzędzia główne, kliknąć pozycję Formatowanie warunkowe > Zarządzaj regułami i wybrać pozycję Reguła, Zestaw ikon > Edytuj regułę. Następnie dostosuj sekcję „Wyświetlaj poszczególne ikony zgodnie z następującymi regułami”. W tym przypadku regułę ustawiono tak, że każda wartość większa niż 45 000 jest pozytywna, wszystko między 40 000 a 45 000 jest neutralne i wszystko poniżej 40 000 jest negatywne.

  Formatowanie warunkowe: okno dialogowe opcji zestawu ikon

Formatowanie warunkowe z trójkolorową skalą

Skale kolorów pozwalają wyróżniać wartości do pokazania w zakresie i porównywać wartości najwyższe i najniższe, w tym przypadku od stycznia do czerwca.

 1. Zaznacz zakres zawierający wartości, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Skale kolorów i wybierz odpowiednią skalę. W tym przypadku użyto opcji Skala kolorów czerwony-żółty-zielony.

  Skala koloru czerwonego, żółtego i zielonego

Jeśli chcesz zastosować formatowanie do co drugiego wiersza w danych, możesz to zrobić za pomocą formuły formatowania warunkowego, ale znacznie łatwiej jest po prostu sformatować dane jako tabelę. Zaznacz komórkę w zakresie danych i przejdź do pozycji Narzędzia główne > Style > Formatuj jako tabelę, wybierz styl z obszaru Galeria stylów, a program Excel natychmiast przekształci dane w tabelę.

Galeria stylów tabeli programu Excel

Jeśli potrzebujesz tylko formatowania tabeli, ale bez dodatkowych funkcji tabeli, możesz ją przekonwertować z powrotem na zakres. Kliknij dowolne miejsce w zakresie tabeli, a następnie kliknij kartę Narzędzia tabel w obszarze Wstążka > Projektowanie > Narzędzia > Konwertuj na zakres.

Więcej informacji o tabelach programu Excel można znaleźć tutaj: Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

Jeśli żadna z powyższych opcji nie spełnia Twoich wymagań, możesz utworzyć własną regułę formatowania warunkowego.

 1. Wybierz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.

  Nowa reguła formatowania

 3. Utwórz regułę i określ jej opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz też Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Szybki start: Stosowanie formatowania warunkowego

Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły

Wyróżnianie dat w programie Excel przy użyciu formatowania warunkowego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×