Stosowanie formatowania warunkowego w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formatowanie warunkowe umożliwia zastosowanie kolorów do komórek na podstawie określonych warunków, takich jak zduplikowane wartości, wartości, które spełniają określone kryteria, takie jak większa niż 100, lub równa się "Zysk" przy użyciu reguły wyróżniania komórek i reguły pierwszych/ostatnich. Można również wyświetlać poszczególne pozycja komórek z zakresem wartości przy użyciu pasków danych, skal kolorów i zestawów ikon. Formatowanie warunkowe jest dynamiczny, więc zmieniających się wartości, formatowanie zostanie automatycznie dopasować.

Opcje formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe z skale kolorów

Opcje formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe z trójkolorową skalą

Uwaga : Przed programu Excel 2007 reguły formatowania warunkowego potrzebne do utworzenia przy użyciu formuły i obsługiwane tylko trzy poziomy. Od programu Excel 2007, formatowanie warunkowe ma wiele reguł wstępnie zdefiniowanych, które są łatwe do zastosowania i może obsługiwać maksymalnie 64 poziomy. Jeśli masz sytuacji formatowania, które nie można utworzyć przy użyciu wstępnie zdefiniowane formaty warunkowe, następnie można za pomocą formuły stosowanie formatowania warunkowego.

W tym temacie zostanie przedstawiona kilka metod stosowania niektórych wstępnie zdefiniowanych reguł formatowania warunkowego. Tylko należy pamiętać, że istnieją tysiące różne kombinacje, które można tworzyć, należy sprawdzić ich do momentu znalezienia co najlepiej pasuje do Ciebie. Należy także przemyślane odbiorców, ponieważ nie jest trudne do zastosowania wiele różnych formatów warunkowych dokonaj go trudniej ustalanie próbujesz wyświetlić.

Można wyróżnić duplikatów w kolumnie danych:

Formatowanie zduplikowanych wartości warunkowe wyróżnione

 1. Wybierz zakres, w którym chcesz sformatować w tym przypadku zduplikowanych wartości przy użyciu koloru, takich jak kolumna Nazwisko pracownika.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Duplikujące się wartości.

  Zduplikowane wartości

 3. Wybierz format z listy rozwijanej Opcje, a następnie kliknij przycisk OK, aby formatowanie komórek.

  Wyróżnianie duplikatów opcji formatowania

Teraz zakres jest formatowana z zduplikowane elementy wyróżnione w kolorze, wybranym.

Sortowanie według koloru

Możesz wykonać wyszukiwanie zduplikowanych krok dalej przez sortowanie listy według kolorów. Ułatwia dotyczyć zbiorczych zmian duplikaty, takich jak ich usuwanie.

 1. Kliknij dowolne miejsce w zakresie danych, a następnie na karcie dane, kliknij przycisk Sortuj i Filtruj > Sortuj.

 2. Wybierz Nazwisko pracownika dla opcji Sortuj wedługSortowanie według > Kolor komórki, a następnie kolejność > Wybierz kolor Sortuj > Na wierzchu i kliknij przycisk OK.

Dane > Sortuj > Sortuj według opcji kolorów

Posortowana Tabela grupuje duplikaty u góry:

Formatowanie warunkowe z wartości duplikaty posortowane na początek listy

Opcja Pierwsze 10 elementów szybką identyfikację górny wykonawcy w zakresie, takich jak 10 pierwszych klientów na liście według pozycja. Podobnie, możesz również wybrać Ostatnie 10 elementówgórne/dolne 10%, lub Above/Below średniej. 10 można zmienić na dowolną wartość, która ma po wybraniu reguły. W poniższym przykładzie jest firma Microsoft wyróżnianie górny 10 występy zysk.

Warunkowe formatowanie pierwsze 10 elementów zastosowane do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować. W powyższym przykładzie jest kolumnie Zysk.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Reguły pierwszych/ostatnich > Pierwsze 10 elementów.

  Opcje formatu 10 pierwszych formatowania warunkowego
 3. Następnie można dostosować liczbę opcji, które mają w górę lub w dół i kolor wypełnienia.

  Zaznaczenie pierwsze 10 elementów formatowania warunkowego

Korzystając z formatowania warunkowego do pokazywania Pasków danych, program Excel rysuje paska w każdej komórce, których długość odpowiada wartość komórki względem innych komórek w zaznaczonym zakresie.

Paski danych formatowanie warunkowe zastosowane do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować. W tym przypadku jest kolumnie Zysk.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Paski danych > Wybierz styl gradientowe lub Wypełnienie pełne wybranych przez użytkownika.

  Galeria stylów pasków danych formatowanie warunkowe
 3. Jeśli chcesz posortować listę po zastosowaniu z paskami danych, po prostu zaznacz kolumnę i na karcie dane kliknij przycisk Sortuj i Filtruj, a następnie wybierz pozycję Szybkie sortowanie rosnąco lub Szybkie sortowanie malejąco opcję, aby posortować w kolejności rosnącej lub malejącej.

Przy użyciu zestawu ikon, można wizualnie wskazać miejsce, w którym wartości się mieścić w określonym zakresie na liczbę lub Procent skali. W poniższym przykładzie możemy były wyświetlane regionalne wydajność cel z dodatnia Warunkowe formatowania ikona dodatnia , neutralne Warunkowe formatowania ikona neutralne i ikony ujemne Warunkowe formatowania ikona ujemne .

Warunkowe formatowanie zestaw ikon zastosowane do zakresu
 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Zestawy ikon > Wybierz zestaw ikon stylu.

  Opcje zestawu ikon formatowania warunkowego
 3. Program Excel próbuje interpretować danych i formatowanie odpowiednio, ale jeśli chcesz go zmienić, możesz przejść do karty Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Zarządzaj regułami > Wybierz Ikonę Ustaw reguły > Edytuj regułę. Następnie Dostosuj sekcji "Wyświetlaj poszczególne ikony zgodnie z następującymi regułami". W tym przypadku firma Microsoft jest ustawienie regułę, aby nic większa niż 45,000 jest dodatnia, wszystko między 40 000 i 45,000 jest neutralne i nic mniej niż 40 000 ma wartość ujemną.

  Okno Opcje zestawu ikon formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe z trójkolorową skalą

Skale kolorów można wyróżnić wartości, aby wyświetlić zakres i porównać sukcesów i porażek uczniów w tym przypadku cze sty.

 1. Zaznacz zakres, który zawiera wartości, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Skale kolorów > Wybierz skalę wybranych przez użytkownika. W tym przypadku użyliśmy Skala kolorów zielony — żółty - czerwony.

  Skala koloru czerwonego, żółtego i zielonego

Jeśli chcesz zastosować formatowanie do każdego wiersza w danych, możesz to zrobić przy użyciu formuły formatowania warunkowego, ale jest łatwiej po prostu sformatować dane jako tabelę. Zaznacz komórkę w zakresie danych i przejdź do Narzędzia główne > Style > Formatuj jako tabelę > Zaznacz stylu z Galerii stylów, a program Excel będzie natychmiast przekształcania danych tabeli.

Galeria stylów tabeli programu Excel

Jeśli chcesz tylko formatowanie tabeli, ale nie dodatkowe funkcje tabeli, można przekonwertować tabelę na zakres. Kliknij dowolne miejsce w zakresie tabeli, a następnie kliknij kartę Narzędzia tabel na Wstążce > Projektowanie > Narzędzia > Konwertuj na zakres.

Więcej informacji o tabelach programu Excel tutaj: Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

Jeśli żadna z powyższych opcji to, czego szukasz, możesz utworzyć własne reguły formatowania warunkowego.

 1. Wybierz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.

  Nowa reguła formatowania

 3. Utwórz regułę i określ jego opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK. Można też wyświetlić Użyj formuły stosowanie formatowania warunkowego dla więcej szczegółów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać ekspertem w Społeczności użytkowników programu Excel Techuzyskiwanie pomocy technicznej w społeczności Answerslub proponowanie nowej funkcji lub poprawiony Głosu użytkownika programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Szybki start: stosowanie formatowania warunkowego

Użyj formuły stosowanie formatowania warunkowego

Używanie formatowanie warunkowe do wyróżnienia daty w programie Excel

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×