Stosowanie efektu artystycznego do obrazu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do obrazu lub wypełnienia obrazem możesz zastosować efekt artystyczny, aby sprawić, że obraz będzie wyglądał bardziej jak szkic, rysunek lub obraz malowany.

Przykłady efektów artystycznych

W danym czasie do obrazu może być zastosowany tylko jeden efekt artystyczny, więc zastosowanie kolejnego efektu artystycznego spowoduje usunięcie poprzednio zastosowanego efektu.

Stosowanie efektu artystycznego

 1. Kliknij obraz, do którego chcesz zastosować efekt artystyczny.

 2. Kliknij kartę Narzędzia obrazów > Formatowanie, a następnie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Efekty artystyczne.

  Pozycja Efekty artystyczne w grupie Dopasowywanie na karcie Narzędzia obrazów
  Grupa Dopasowywanie na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Jeśli karta Formatowanie lub Narzędzia obrazów nie jest widoczna, należy się upewnić, że obraz jest zaznaczony. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Kliknij odpowiedni efekt. Można umieścić wskaźnik myszy na dowolnym obrazie miniatury efektu i użyć podglądu na żywo, aby przed kliknięciem wybranego efektu zobaczyć, jak będzie wyglądać obraz z danym efektem.

 4. Aby precyzyjnie dostosować efekt artystyczny, kliknij pozycję Opcje efektów artystycznych u dołu listy obrazów miniatur. W okienku lub oknie dialogowym Formatowanie obrazu można zastosować wiele dodatkowych efektów, w tym cień, odbicie, poświatę, wygładzone krawędzie i efekty 3-W.

Stosowanie efektu koloru lub korekty obrazu

Efekty artystyczne to tylko jeden z zestawów narzędzi, za pomocą których można udoskonalić obraz. W grupie Dopasowywanie na karcie Formatowanie znajdują się też narzędzia do usuwania tła oraz narzędzia korekt i kolorów. Za pomocą tych narzędzi można zastosować efekty dodatkowe wobec już zastosowanych efektów artystycznych.

Opcje obrazów w grupie Dopasowywanie

 • Stosowanie efektu koloru przypomina zastosowanie efektu artystycznego. Po prostu kliknij obraz, kliknij pozycję Kolor w grupie Dopasowywanie na karcie Formatowanie, a następnie wybierz opcję Nasycenie, Ton lub Koloruj ponownie.

  Opcje efektów kolorów

 • Aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu korekt obrazów, takich jak dopasowywanie jasności, kontrastu lub ostrości, zobacz Zmienianie jasności, kontrastu lub ostrości obrazu.

 • Aby dowiedzieć się, jak usunąć tło obrazu, zobacz Usuwanie tła obrazu.

Usuwanie lub cofanie efektu

 1. Kliknij obraz z zastosowanym efektem artystycznym, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Efekty artystyczne.

 3. W galerii Efekty artystyczne kliknij pierwszy efekt — Brak.

  Aby usunąć wszystkie efekty dodane do obrazu, w tym efekty z innych galerii, nie tylko z galerii Efekty artystyczne, kliknij przycisk Resetuj obraz.

  Polecenie Resetuj obraz

Zbyt duży plik? Skompresuj obraz przed dodaniem efektu artystycznego

Efekty artystyczne mogą spowodować wzrost rozmiaru pliku. Jednym ze sposobów na jego zmniejszenie jest skompresowanie obrazu. Jednakże kompresowanie obrazu prowadzi do redukcji ilości szczegółów zachowanych względem obrazu źródłowego. Oznacza to, że po kompresji obraz może wyglądać inaczej niż przed kompresją. Dlatego należy skompresować i zapisać plik przed zastosowaniem efektu artystycznego. Jeśli kompresja w połączeniu z efektem artystycznym nie daje żądanego wyglądu, można ją wykonać ponownie nawet po zapisaniu pliku pod warunkiem, że używany program nie został zamknięty.

Zobacz też

Zmienianie jasności, kontrastu lub ostrości obrazu

Usuwanie tła obrazu

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu

Przycinanie obrazu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×