Sterowanie formatowaniem podczas wklejania tekstu

Czy chcesz, aby wycięty lub skopiowany tekst wyglądał po wklejeniu do dokumentu tak, jak w oryginale, czy aby dopasował się do wyglądu otaczającego go tekstu docelowego? Czasami lepsza jest jedna opcja, czasami — druga.

Na przykład przy wstawaniu do dokumentu cytatu ze strony sieci Web może być wymagane zachowanie tej samej czcionki, co na stronie. Z kolei w razie kopiowania tekstu z jednego własnego dokumentu do innego prawdopodobnie zechcesz nadać skopiowanemu tekstowi wygląd spójny z pozostałym tekstem w dokumencie, do którego go wklejono.

Każdorazowo przy wklejaniu tekstu w programie Word możesz wybrać jedną z tych opcji. Jeśli często wybierasz jedną z tych opcji, możesz ją ustawić jako domyślną dla wklejanego tekstu.

Co chcesz zrobić?

Zachowywanie wyglądu tekstu oryginalnego

Zmienianie formatowania w celu dopasowania do wyglądu otaczającego tekstu

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Ustawianie wartości domyślnych programu Word dotyczących wklejania tekstu

Zachowywanie wyglądu tekstu oryginalnego

Tekst przenoszony lub kopiowany może mieć czcionkę lub zastosowane formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie, inne niż dokument, do którego wklejasz tekst. Na przykład można przenieść lub skopiować tekst, który ma czcionkę pogrubioną Times New Roman o wielkości 10 punktów, i wkleić go obok tekstu, który ma czcionkę normalną Calibri o wielkości 11 punktów. Jeśli wklejany tekst ma mieć czcionkę Times New Roman zamiast Calibri, możesz zachować jego wygląd.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść tekst, lub CTRL+C, aby go skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

  Uwaga : Jeśli wklejasz elementy z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu, który zawiera listę punktowaną lub numerowaną, opcja Zachowaj formatowanie źródłowe może nie być wyświetlana po kliknięciu przycisku Opcje wklejania. Aby uzyskać więcej informacji na temat wklejania list, zobacz sekcję Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej w tym artykule.

Przedstawione kroki zostały wykonane, ale formatowanie nie jest zgodne z oryginałem.

Jeśli jest wklejana część akapitu z innego dokumentu programu Word, a style, takie jak Normalny, Nagłówek 1 itd., są zdefiniowane inaczej w obu dokumentach, wybranie w przycisku Opcje wklejania opcji Zachowaj formatowanie źródłowe może spowodować, że wklejony tekst nie będzie wyglądał jak w oryginalnym dokumencie. Jest tak, ponieważ format tekstu w oryginalnym dokumencie jest określany przez jego styl akapitu. Jeśli chcesz zachować oryginalne formatowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Przy wycinaniu lub kopiowaniu tekstu oryginalnego zwróć uwagę, by objąć znacznik akapitu (¶).

  Uwaga : Aby wyświetlić znaczniki akapitu, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/ukryj ¶.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wklej tekst.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , a następnie opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

 4. Usuń niepotrzebny tekst poprzedzający koniec akapitu.

Początek strony

Zmienianie formatowania w celu dopasowania do wyglądu otaczającego tekstu

Tekst przenoszony lub kopiowany może mieć czcionkę lub zastosowane formatowanie (takie jak kursywa lub pogrubienie) inne niż dokument, do którego wklejasz tekst. Na przykład można przenieść lub skopiować tekst, który ma czcionkę pogrubioną Times New Roman o wielkości 10 punktów, i wkleić go obok tekstu, który ma czcionkę normalną Calibri o wielkości 11 punktów. Jeśli chcesz, możesz określić, aby wklejany tekst miał czcionkę Calibri dopasowaną do otaczającego go tekstu.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść tekst, lub CTRL+C, aby go skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli wklejany tekst zawiera elementy formatowania, które chcesz zachować, takie jak pogrubienie lub wyrazy napisane kursywą, kliknij opcję Uwzględnij formatowanie docelowe.

  2. Jeśli chcesz usunąć całe oryginalne formatowanie wklejanego tekstu, kliknij opcję Zachowaj tylko tekst.

Uwaga : 

 • Jeśli w zaznaczeniu znajduje się zawartość, która nie jest tekstem, opcja Zachowaj tylko tekst powoduje odrzucenie tej zawartości lub przekonwertowanie jej na tekst. Na przykład użycie opcji Zachowaj tylko tekst podczas wklejania zawartości, w której znajdują się obrazy i tabela, spowoduje, że obrazy zostaną pominięte we wklejanej zawartości, natomiast tabela zostanie przekonwertowana na szereg akapitów.

 • Jeśli zaznaczenie zawiera listę punktowaną lub numerowaną, wybranie opcji Zachowaj tylko tekst może spowodować usunięcie punktorów lub numerowania w zależności od domyślnego ustawienia wklejania tekstu w programie Word.

  Aby zachować punktory i numerację, możesz przekonwertować listy punktowane lub numerowane na osobne akapity, które zaczynają się od punktora lub cyfry.

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst.

Początek strony

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Jeśli wklejasz elementy z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu, który zawiera listę punktowaną lub numerowaną, możesz je umieścić w ramach istniejącej listy i kontynuować kolejność numerowania. Możesz je również wkleić jako nową listę.

Wklejanie elementów numerowanych tak, aby kontynuować kolejność numerowania

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij polecenie Scal z istniejącą listą.

Wklejanie elementów numerowanych tak, aby zachowały własną kolejność numerowania

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij pozycję Wklej jako nową listę lub Wklej listę bez scalania.

  Chcę wkleić elementy listy numerowanej do istniejącej listy numerowanej tak, aby wklejone elementy były numerowane odrębnie od otaczającej je listy.

  Jeśli na przykład chcesz, aby wklejane elementy były ponumerowane 1–3, jako elementy podrzędne cyfry 2 istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przed elementem lub akapitem następującym po elemencie 2 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku i pozycję Wklej listę bez scalania.

   Uwaga : Jeśli wklejane są elementy z jednej listy do innej w tym samym dokumencie oraz użyto opcji Wklej listę bez scalania, konieczne może być wznowienie numerowania jednej z list. Aby wznowić numerowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszy, i w menu skrótów kliknij polecenie Rozpocznij ponownie od 1.

  3. Wybierz wklejone elementy numerowane, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Wklejanie elementów listy punktowanej do listy numerowanej

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Aby przekonwertować elementy listy punktowanej na elementy listy numerowanej, kliknij pozycję Scal z istniejącą listą. Aby pozostawić elementy listy punktowanej w tej postaci w ramach listy numerowanej, kliknij pozycję Wklej listę bez scalania.

  Chcę wkleić elementy listy punktowanej tak, aby utworzyły listę punktowaną jako fragment elementu listy numerowanej.

  Jeśli na przykład chcesz, aby elementy zostały wklejone jako punktowane elementy podrzędne cyfry 2 istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz elementy listy, które chcesz wkleić jako elementy podrzędne listy numerowanej, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub CTRL+C, aby je skopiować.

  2. Kliknij przed elementem lub akapitem następującym po elemencie 2 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku i pozycję Wklej listę bez scalania.

  4. Aby zwiększyć wcięcie wklejonych punktorów, zaznacz je, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Wklejanie elementów listy numerowanej do listy punktowanej

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania.

  Jeśli podczas wklejania tekstu nie widzisz przycisku Opcje wklejania, włącz opcję wyświetlania go.

  1. Aby cofnąć wklejanie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Aby przekonwertować elementy listy numerowanej na elementy listy punktowanej, kliknij pozycję Scal z istniejącą listą. Aby pozostawić elementy listy numerowanej w tej postaci w ramach listy punktowanej, kliknij pozycję Wklej listę bez scalania.

  Chcę wkleić elementy listy numerowanej do listy punktowanej tak, aby utworzyły listę numerowaną jako fragment elementu listy punktowanej.

  Jeśli na przykład chcesz, aby wklejane elementy były ponumerowane 1–3, jako elementy podrzędne punktora istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Umieść kursor przed elementem lub akapitem następującym po elemencie, w którym chcesz utworzyć nową listę numerowaną, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku i pozycję Wklej listę bez scalania.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszy na nowej liście, i w menu skrótów kliknij polecenie Rozpocznij ponownie od 1.

  4. Zaznacz wklejone elementy numerowane, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnych programu Word dotyczących wklejania tekstu

Jeśli często używasz jednej opcji wklejania, możesz tak skonfigurować program Word, aby stosował ją automatycznie. Dzięki temu nie trzeba będzie jej wybierać przy każdym wklejaniu tekstu. Domyślne zachowanie przy wklejaniu tekstu możesz zawsze zastąpić, wybierając inną opcję z menu Opcje wklejania.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

 3. Wybierz odpowiednie ustawienia w następujących polach:

 4. Aby użyć ustawień opcji inteligentnego wycinania i wklejania, zaznacz pole wyboru Użyj inteligentnego wycinania i wklejania, kliknij przycisk Ustawienia i wybierz odpowiednie ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Ustawienia opcji inteligentnego wycinania i wklejania tego artykułu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje wklejania w ramach jednego dokumentu, między dokumentami i z innych programów

Ponieważ formatowanie może być zapisane w definicjach stylów akapitów, możesz precyzyjnie dostosować sposób wklejania przez program Word tekstu z różnych źródeł.

Wklejanie w tym samym dokumencie

Podczas wklejania zawartości do tego samego dokumentu, z którego została skopiowana, możesz określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie stylów znaków i formatowania bezpośredniego, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie cechy jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, pozostawiając jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami

Podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu programu Word możesz określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszystkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem zostaną skopiowane do dokumentu docelowego.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, pozostawiając jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów

Jeśli podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu programu Word styl przypisany do kopiowanego tekstu jest zdefiniowany inaczej niż w dokumencie, do którego tekst jest wklejany, możesz określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła     Ta opcja spowoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie cechy jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie nazwy stylu skojarzonej z kopiowanym tekstem, przy czym jednak zostanie użyta definicja stylu dokumentu, do którego jest wklejany tekst. Załóżmy na przykład, że użytkownik kopiuje tekst mający styl Nagłówek 1 z jednego dokumentu do innego. W pierwszym dokumencie styl Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Arial o rozmiarze 14 punktów. Z kolei w dokumencie, do którego jest wklejany tekst, styl Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Cambria o rozmiarze 16 punktów. Użycie opcji Użyj stylów docelowych spowoduje zastosowanie do wklejanego tekstu stylu Nagłówek 1 (pogrubionej czcionki Cambria o rozmiarze 16 punktów).

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie definicji stylu i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie definicję stylu w dokumencie, w którym zostanie wklejony.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie z innych programów

Podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu możesz określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony. Tekst przyjmie również wszelkie cechy formatowania bezpośredniego tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Powrót do wartości domyślnych programu Word dotyczących wklejania tekstu

Ustawienia opcji inteligentnego wycinania i wklejania

Opcja Ustawienia inteligentnego wycinania i wklejania pozwala na automatyczne dopasowanie formatowania wklejanego tekstu.

W oknie dialogowym Ustawienia możesz określić domyślne zachowanie programu podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Domyślne zachowanie możesz zastąpić, korzystając z przycisku Opcje wklejania, który pojawia się podczas wklejania zawartości ze Schowka do dokumentu. Ten przycisk jest dostępny tylko po włączeniu opcji Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

 • Użyj opcji domyślnych dla     Aby wstępnie wybrać konfigurację opcji w oknie dialogowym, kliknij pozycję na liście. Aby wybrać własną konfigurację opcji, kliknij na tej liście pozycję Niestandardowy.

 • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Tę opcję należy wybrać, aby usunąć dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze schowka.

 • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić tworzenie pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

 • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Wybierz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast tabele dodane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do niej.

 • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości należy użyć opcji wklejania dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie kategorii Zaawansowane.

 • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Tę opcję należy wybrać, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany najczęściej używany styl punktowania, numerowania lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperłącza, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

 • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Tę opcję należy wybrać, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

 • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Tę opcję należy wybrać w celu sformatowania wklejanych elementów tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×