Sterowanie formatowaniem podczas wklejania tekstu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy wyciąć lub skopiować tekst i wkleić go do dokumentu, czy chcesz, aby tekst, który wygląda jak pierwotnie lub czy chcesz go wyglądała tak jak otaczającego tekstu w nowej lokalizacji? Czasami konieczne jest jedną z opcji, ale w innej sytuacji może być drugi.

Na przykład jeśli wstawisz ofertę ze strony sieci Web do dokumentu, możesz chcieć oferty się dokładnie tak samo jak na stronie sieci Web. Z drugiej strony po skopiowaniu tekstu z jednego z własnych dokumentów do innego, możesz się, że wygląd skopiowany tekst, takich jak tekst w dokumencie docelowym.

W programie Word można wybrać jedną z następujących opcji każdego podczas wklejania tekstu. Jeśli zwykle ma jedną z opcji, można ustawić ją jako domyślną dla wklejany tekst. W tym artykule opisano sposób.

Co chcesz zrobić?

Włączanie przycisku Opcje wklejania

Zachowaj wygląd tekstu oryginalnego

Zmienić formatowanie, aby dopasować wygląd otaczającego tekstu

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Włączanie przycisku Opcje wklejania

Przycisk Opcje wklejania jest domyślnie włączona. Jeśli nie widzisz przycisku, go może być wyłączona. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć tę funkcję.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016, kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.

  W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word > Zaawansowane.

 2. W sekcji Wytnij, Kopiuj i Wklej zaznacz pole wyboru Pokaż przycisk opcji wklejania po wklejeniu zawartości.

 3. Kliknij przycisk OK.

Zachowaj wygląd tekstu oryginalnego

Tekst, że przenoszenia lub kopiowania mogą zawierać czcionki lub innego rodzaju formatowania zastosowanego do niej, takich jak pogrubienie lub kursywa, który różni się od dokumentu wklejanego tekstu. Na przykład możesz przenieść lub skopiować tekst, który jest pogrubienie, 10-punktowej Times New Roman i wkleić go obok tekstu, który jest regularnego, 11-punktową czcionkę Calibri. Jeśli chcesz, aby wklejony tekst, który ma być czcionką Times New Roman zamiast Calibri, można zachować jego wygląd.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść tekst lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować tekst.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania przycisk Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania, naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

  Uwaga : W przypadku wklejania elementów z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu, który zawiera listę punktowaną lub numerowaną, możesz nie zobaczyć Zachowaj formatowanie źródłowe po kliknięciu przycisku Opcje wklejania. Aby uzyskać więcej informacji na wklejania list zobacz wklejania elementów z listy punktowanej lub numerowanej w tym artykule.

Uwaga : 

Jeśli wklejasz części akapitu z innego dokumentu programu Word i stylów, takich jak normalny, Nagłówek 1 i tak dalej są definiowane inaczej w każdym dokumencie, przycisk Opcje wklejania można wyświetlić Zachowaj formatowanie źródłowe jako wybrany, ale wklejany tekst nie będzie wyglądać tekst w oryginalnym dokumencie. Jest to spowodowane formatowanie tekstu w oryginalnym dokumencie podlega jego styl akapitu. Jeśli chcesz zachować oryginalne formatowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Gdy wyciąć lub skopiować tekstu oryginalnego, należy uwzględnić znacznik akapitu (¶).

  Aby wyświetlić znak akapitu, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wklej tekst.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania przycisk Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania, naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Usuwanie niechcianych tekst poprzedzający końca akapitu.

Początek strony

Zmienić formatowanie, aby dopasować wygląd otaczającego tekstu

Tekst, który możesz przenoszenie lub kopiowanie może być czcionkę lub innego typu formatowania zastosowanego do niego (na przykład pogrubienie lub kursywę), który różni się od dokumentu wklejanego tekstu. Na przykład możesz przenieść lub skopiować tekst, który jest pogrubienie, 10-punktowej Times New Roman i wkleić go obok tekstu, który jest regularnego, 11-punktową czcionkę Calibri. Jeśli chcesz wklejany tekst w Calibri, aby dopasować do otaczającego tekstu, wykonaj następujące kroki.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść tekst lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować tekst.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania przycisk Obraz przycisku , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania, naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli część formatowania, które chcesz zachować, zawiera tekst, który jest wklejany wzorzec przykład pogrubienia lub kursywy, kliknij pozycję Uwzględnij formatowanie docelowe.

  • Jeśli chcesz usunąć całego oryginalnego formatowania z wklejanego tekstu, kliknij przycisk Zachowaj tylko tekst.

Uwaga : 

 • Jeśli w zaznaczeniu znajduje się zawartość, która nie jest tekstem, opcja Zachowaj tylko tekst powoduje odrzucenie tej zawartości lub przekonwertowanie jej na tekst. Na przykład użycie opcji Zachowaj tylko tekst podczas wklejania zawartości, w której znajdują się obrazy i tabela, spowoduje, że obrazy zostaną pominięte we wklejanej zawartości, natomiast tabela zostanie przekonwertowana na szereg akapitów.

 • Jeśli zaznaczenie zawiera listy punktowanej lub numerowanej, opcją Zachowaj tylko tekst może odrzucić punktory lub numerowanie, w zależności od domyślnego ustawienia wklejania tekstu w programie Word.

  Aby zachować znaki punktorów i numerów, można przekonwertować listy punktowane i numerowane formatowanie do akapitów, które zaczynają się od punktor lub liczby znaków.

  1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016, kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.

   W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. Przewiń w dół do sekcji Wytnij, Kopiuj i Wklej.

  3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst.

Początek strony

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

W przypadku wklejania elementów z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu, który zawiera listę punktowaną lub numerowaną, można wkleić elementy w ramach istniejącej listy i kontynuować numeracji lub elementy można wkleić jako nową listę.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujące pozycje.

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść elementy, lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować elementy.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania , naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Kliknij przycisk Scal z istniejącą listą.

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść elementy, lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować elementy.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania , naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Kliknij przycisk Wklej jako nową listę lub Wklej listę bez scalania.

  Chcę, aby wkleić ponumerowane elementy na liście numerowanej, tak aby elementy, które można wkleić są numerowane niezależnie od otaczającej listy.

  Na przykład jeśli chcesz, aby elementy, które możesz wkleić ponumerowane 1-3, jako elementy podrzędne liczby 2 w istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij element lub akapit poniżej pozycji 2, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Wklej listę bez scalania.

   Uwaga : Jeśli wklejasz z jednej listy do innego w tym samym dokumencie, a za pomocą polecenia Wklej listę bez scalania , może być konieczne ponowne numerowanie jednego z listy. Ponownie rozpocząć numerowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszym, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Rozpocznij ponownie od 1 .

  3. Wybierz pozycję ponumerowane elementy, które jest wklejany, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść elementy, lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować elementy.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania , naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Jeśli chcesz wypunktowane elementy są konwertowane na ponumerowane elementy na liście, kliknij pozycję Korespondencji seryjnej z istniejącej listy. Jeśli chcesz elementów listy punktowanej na listę punktowaną na liście numerowanej, kliknij przycisk Wklej listę bez scalania.

  Chcę wkleić elementy listy punktowanej, co umożliwi ich tworzenie listy punktowanej jako części elementu na liście numerowanej.

  Na przykład jeśli chcesz elementy, które Wklej jako listy punktowanej elementy podrzędne liczby 2 w istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz elementy listy, które chcesz wkleić jako elementy podrzędne na liście numerowanej, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść elementy lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować elementy.

  2. Kliknij element lub akapit poniżej pozycji 2, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

  3. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Wklej listę bez scalania.

  4. Jeśli potrzebujesz zwiększyć wcięcie elementy listy punktowanej, które jest wklejany, zaznacz elementy, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + X, aby przenieść elementy, lub naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować elementy.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania , naciśnij klawisze CTRL + Z, aby cofnąć wklejania, a następnie włącz opcję wyświetlania go. Aby uzyskać procedury przejdź doWłączanie przycisku Opcje wklejania.

 4. Jeśli chcesz ponumerowane elementy są konwertowane na elementach list punktowanych na liście, kliknij pozycję Scal z istniejącej listy. Jeśli chcesz ponumerowane elementy na listę numerowaną w listę punktowaną, kliknij przycisk Wklej listę bez scalania.

  Chcę wkleić ponumerowane elementy na liście punktowanej, co umożliwi ich tworzenie listy numerowanej jako części elementu na tej liście punktowanej.

  Na przykład jeśli chcesz, aby elementy, które możesz wkleić ponumerowane 1-3, jako elementy podrzędne elementu listy punktowanej w istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Umieść kursor przed elementu lub akapit poniżej elementu, w której chcesz utworzyć nową listę numerowaną, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejaniaObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Wklej listę bez scalania.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszym na nowej liście, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Rozpocznij ponownie od 1 .

  4. Wybierz elementy numerowanych, które jest wklejany, a następnie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnych programu Word do wklejania tekstu

Jeśli często korzystasz jedną z opcji wklejania, program Word można skonfigurować tak, aby automatycznie używa tej opcji wklejania. W ten sposób nie musisz określić opcji za każdym razem podczas wklejania tekstu. Można zmienić domyślne zachowanie przy każdym podczas wklejania tekstu przez wybieranie różnych opcji w menu Opcji wklejania.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016, kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.

  W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word > Zaawansowane.

 2. Przewiń w dół do sekcji Wytnij, Kopiuj i Wklej.

 3. Kliknij pola, aby wybierz żądane ustawienia.

  • Wklejanie w tym samym dokumencie

  • Wklejanie między dokumentami

  • Wklejanie między dokumentami, gdy konflikty definicji stylów

  • Wklejanie z innych programów

  Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach zobacz Opcje wklejania w ramach i między dokumentami oraz z innych programów.

 4. Aby użyć ustawień inteligentne opcji Wytnij i Wklej, zaznacz pole wyboru Użyj inteligentnego wycinania i wklejania, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie wybierz żądane ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ustawienia dla opcji inteligentnego Wytnij i Wklej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje wklejania w ramach i między dokumentami oraz z innych programów

Ponieważ formatowania mogą być przechowywane w definicje stylów akapitów, można dostosować tak, program Word wkleja tekst z różnych źródeł.

Wklejanie w tym samym dokumencie

Podczas wklejania zawartości w tym samym dokumencie, z którego skopiowano zawartość, można określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)      Ta opcja spowoduje zachowanie stylów znaków i formatowania bezpośredniego, które zostały zastosowane do skopiowany tekst. Formatowanie bezpośrednie obejmuje cech, takich jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie są uwzględnione w stylu akapitu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania zastosowanego bezpośrednio do skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym jest wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub styl znaku właściwości tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie wszystkich formatowania i pozostałe elementy, takie jak obrazy lub tabel. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w której jest wklejany i przejście na formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami

Podczas wklejania zawartości, który został skopiowany z innego dokumentu programu Word, można określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania zastosowanego do skopiowany tekst. Wszystkie definicje stylów, który jest skojarzony z skopiowany tekst jest kopiowana do dokumentu docelowego.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym jest wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub styl znaku właściwości tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie wszystkich formatowania i pozostałe elementy, takie jak obrazy lub tabel. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w której jest wklejany i przejście na formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami, gdy konflikty definicji stylów

Podczas wklejania zawartości, który został skopiowany z innego dokumentu programu Word i styl, który jest przypisana do skopiowany tekst jest zdefiniowany inaczej niż w dokumencie, w której jest wklejany tekst, można określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując stylu Normalny wklejany tekst i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje właściwości, takich jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie symulowanie definicja stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu, który jest skojarzony z skopiowany tekst, ale używa definicja stylu dokumentu miejsce, w którym jest wklejany tekst. Na przykład możesz skopiować tekst Nagłówek 1 z jednego dokumentu do innego. W jednym dokumencie Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako Arial pogrubienie, 14 punktów, a w dokumencie miejsce, w którym jest wklejany wzorzec tekstu Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako styl 16 punktów. Po wybraniu opcji Użyj stylów docelowych wklejany tekst używa stylu Nagłówek 1, Cambria pogrubienie, 16 punktów.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie definicji stylu i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio do skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie definicja stylu w dokumencie, w której jest wklejany tekst.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie wszystkich formatowania i pozostałe elementy, takie jak obrazy lub tabel. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w której jest wklejany i przejście na formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie z innych programów

Podczas wklejania zawartości, który został skopiowany z innego programu, można określić następujące zachowanie domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w którym jest wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie cechy formatowania bezpośredniego tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie wszystkich formatowania i pozostałe elementy, takie jak obrazy lub tabel. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, w której jest wklejany i przejście na formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Powrót do zestawu ustawień domyślnych wklejania tekstu

Ustawienia dla opcji inteligentne Wytnij i Wklej

Inteligentne opcji Wytnij i Wklej ułatwia spowoduje automatyczne dopasowywanie formatowania podczas wklejania tekstu.

W oknie dialogowym Ustawienia Określ domyślne zachowanie podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Użytkownik może zmienić zachowanie domyślne przy użyciu przycisku Opcje wklejania , który pojawia się podczas wklejania zawartości ze Schowka w dokumencie. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Użyj inteligentnego wycinania i wklejania .

 • Użyj opcji domyślnych dla     Kliknij odpowiedni element na liście w celu wstępnego konfiguracji opcji w oknie dialogowym. Aby zaznaczyć konfiguracji opcji, kliknij pozycję niestandardowe na tej liście.

 • Dopasowywanie zdaniami i wyrazami automatyczne odstępy     Zaznacz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

 • Akapit dopasowywanie odstępów podczas wklejania     Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić tworzenie puste akapity i zapobiec niespójnej odstępy między akapitami.

 • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Zaznacz tej opcji do sterowania formatowaniem i wyrównania tabel. Jeśli ta opcja jest włączona, pojedynczej komórki są wstawiany jako tekst, części tabeli są wklejony jako wiersze do istniejącej tabeli (a nie jako tabelę zagnieżdżoną) i tabel dodanych do istniejącej tabeli są dopasowane do istniejącej tabeli.

 • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie ma znaczenia. Aby precyzyjnie dostosować zachowanie stylów podczas wklejania zawartości, użyj opcji wklejania w sekcji Wytnij, Kopiuj i Wklej , opcje Zaawansowane .

 • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Zaznacz tę opcję, aby kontrolować wyniki podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli zostanie zastosowany do wklejanego tekstu; ostatnio używane punktora, liczbę albo styl listy zostanie zastosowany do wklejone listy; i wygląd elementów, takich jak tabele, hiperłącza, obrazy, obiekty OLE i kształty są zachowywane ze źródła w programie PowerPoint.

 • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Zaznacz tę opcję, aby kontrolować wyniki podczas wklejania danych z programu Excel. Jeśli ta opcja jest włączona, wklejonych danych znajduje się w tabeli, a wykresy są wklejony jako obrazy, a nie jako obiekty OLE .

 • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Zaznacz tę opcję, aby elementy listy, aby pasowały do otaczającej listy są wklejanie elementów do listy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×