Sterowanie formatowaniem podczas wklejania tekstu

Czy tekst, który został wycięty lub skopiowany, a następnie wklejony do dokumentu, ma wyglądać tak samo jak w oryginalnej lokalizacji? Czy może jego wygląd powinien zostać dopasowany do otaczającego tekstu w miejscu wklejenia? Czasami może być potrzebna pierwsza z tych opcji, ale w innej sytuacji druga.

Na przykład wstawiając do dokumentu cytat ze strony sieci Web, użytkownik może chcieć, aby był on pisany taką samą czcionką jak na tej stronie. Z drugiej strony podczas kopiowania tekstu z jednego dokumentu użytkownika do innego może być preferowane dopasowanie wyglądu skopiowanego tekstu do reszty dokumentu, do którego jest on wklejany.

W programie Word można wybrać dowolną z tych opcji podczas każdego wklejania tekstu. Jeśli jedna z tych opcji ma być używana częściej, można ją ustawić jako domyślną opcję wklejania tekstu.

Co chcesz zrobić?

Zachowywanie wyglądu oryginalnego tekstu

Zmienianie formatowania w celu dopasowania go do wyglądu otaczającego tekstu

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Określanie domyślnych ustawień wklejania tekstu w programie Word

Zachowywanie wyglądu oryginalnego tekstu

W przenoszonym lub kopiowanym tekście może być stosowana czcionka lub innego rodzaju formatowanie, na przykład pogrubienie lub kursywa, odmienne od używanego w dokumencie, do którego jest wklejany tekst. Na przykład można przenieść lub skopiować tekst pogrubiony, pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 punktów, a następnie wkleić go obok tekstu zwykłego, pisanego czcionką Calibri o rozmiarze 11 punktów. Jeśli wklejony tekst ma być pisany czcionką Times New Roman, a nie Calibri, można zachować jego wygląd.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść tekst, lub klawisze CTRL+C, aby go skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

  Uwaga   Jeśli elementy listy punktowanej lub numerowanej zostaną wklejone do dokumentu zawierającego listę punktowaną lub numerowaną, po kliknięciu przycisku Opcje wklejania może nie być widoczna opcja Zachowaj formatowanie źródłowe. Więcej informacji na temat wklejania list można znaleźć w sekcji Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej tego artykułu.

Mimo wykonania tych kroków formatowanie nie pasuje do oryginału.

Jeśli jest wklejany fragment akapitu z innego dokumentu programu Word, a style, takie jak Normalny, Nagłówek 1 itd., w obu dokumentach są zdefiniowane inaczej, naciśnięcie przycisku Opcje wklejania może spowodować wyświetlenie zaznaczonej opcji Zachowaj formatowanie źródłowe, ale wklejony tekst nie będzie podobny do tekstu w oryginalnym dokumencie. Dzieje się tak dlatego, że o formacie tekstu w oryginalnym dokumencie decyduje jego styl akapitu. Jeśli chcesz zachować oryginalne formatowanie tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wytnij lub skopiuj oryginalny tekst włącznie ze znakiem akapitu (¶).

  Uwaga   Aby wyświetlić znak akapitu, kliknij przycisk Pokaż ukryj ¶ w grupie Akapit na karcie Strona główna.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wklej tekst.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, a następnie kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

 4. Usuń niepożądany tekst poprzedzający koniec akapitu.

Początek strony

Zmienianie formatowania w celu dopasowania go do wyglądu otaczającego tekstu

W przenoszonym lub kopiowanym tekście może być stosowana czcionka lub innego rodzaju formatowanie (na przykład pogrubienie lub kursywa) różniące się od dokumentu, do którego jest wklejany tekst. Na przykład można przenieść lub skopiować tekst pogrubiony, pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 punktów, a następnie wkleić go obok tekstu zwykłego, pisanego czcionką Calibri o rozmiarze 11 punktów. Jeśli wklejony tekst ma być pisany czcionką Calibri, aby pasował do otaczającego go tekstu, można tak zrobić.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść tekst, lub klawisze CTRL+C, aby go skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli wklejany tekst zawiera fragmenty formatowania, które mają zostać zachowane, na przykład wyrazy pogrubione lub pisane kursywą, należy kliknąć opcję Uwzględnij formatowanie docelowe.

  2. W celu usunięcia z wklejanego tekstu całego oryginalnego formatowania należy kliknąć opcję Zachowaj tylko tekst.

Uwaga   

 • Jeśli w zaznaczonym fragmencie znajduje się zawartość inna niż tekst, opcja Zachowaj tylko tekst spowoduje odrzucenie tej zawartości lub przekonwertowanie jej na tekst. Na przykład, jeśli podczas wklejania zawartości obejmującej rysunki i tabelę zostanie użyta opcja Zachowaj tylko tekst, rysunki zostaną usunięte z wklejanej zawartości, a tabela zostanie przekonwertowana na serię akapitów.

 • Jeśli w zaznaczonym fragmencie znajduje się lista punktowana lub numerowana, opcja Zachowaj tylko tekst może spowodować odrzucenie wypunktowania lub numerowania, w zależności od domyślnego ustawienia wklejania tekstu w programie Word.

  Aby zachować znaki punktorów lub numeracji, można przekonwertować formatowanie listy punktowanej lub numerowanej na akapity rozpoczynające się znakami punktorów lub numeracji.

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst.

Początek strony

Wklejanie elementów z listy punktowanej lub numerowanej

Wklejając elementy z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu zawierającego listę punktowaną lub numerowaną, można wkleić te elementy jako część istniejącej listy i kontynuować sekwencję numerowania. Można również wkleić elementy jako nową listę.

Wklejanie elementów listy numerowanej tak, aby stanowiły kontynuację sekwencji numerowania

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub klawisze CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij opcję Scal z istniejącą listą.

Wklejanie elementów listy numerowanej tak, aby zachowały własną sekwencję numerowania

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub klawisze CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Kliknij opcję Wklej jako nową listę lub Wklej listę bez scalania.

  Ponumerowane elementy z listy numerowanej mają zostać wklejone tak, aby miały inną numerację niż otaczająca je lista.

  Na przykład, jeśli chcesz, aby wklejone elementy miały numery 1–3 i stanowiły elementy podrzędne numeru 2 na istniejącej liście, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przed elementem lub akapitem znajdującym się po elemencie 2, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, a następnie kliknij opcję Wklej listę bez scalania.

   Uwaga   Jeśli elementy z jednej listy są wklejane do innej listy w obrębie tego samego dokumentu i jest używane polecenie Wklej listę bez scalania, może być konieczne ponowne rozpoczęcie numeracji jednej z tych list. Aby rozpocząć numerację ponownie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszym elementem listy, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozpocznij ponownie od 1.

  3. Zaznacz wklejone elementy listy numerowanej, a następnie w grupie Akapit na karcie Strona główna kliknij opcję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Wklejanie elementów listy punktowanej do listy numerowanej

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub klawisze CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Jeśli chcesz, aby elementy listy punktowanej zostały przekonwertowane na elementy listy numerowanej, kliknij opcję Scal z istniejącą listą. Jeśli chcesz, aby elementy listy punktowanej stanowiły listę punktowaną w obrębie listy numerowanej, kliknij opcję Wklej listę bez scalania.

  Elementy listy punktowanej mają zostać wklejone tak, aby tworzyły listę punktowaną będącą częścią elementu listy numerowanej.

  Na przykład, jeśli chcesz, aby wklejone elementy były punktowanymi elementami podrzędnymi numeru 2 na istniejącej liście, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz elementy listy, które chcesz wkleić jako elementy podrzędne na liście numerowanej, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub klawisze CTRL+C, aby je skopiować.

  2. Kliknij przed elementem lub akapitem znajdującym się po elemencie 2, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

  3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, a następnie kliknij opcję Wklej listę bez scalania.

  4. Jeśli chcesz, aby wklejone elementy listy punktowanej zostały wcięte, zaznacz te elementy, a następnie w grupie Akapit na karcie Strona główna kliknij opcję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Wklejanie elementów listy numerowanej do listy punktowanej

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy, lub klawisze CTRL+C, aby je skopiować.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić elementy, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, który pojawi się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania.

  Jeśli po wklejeniu tekstu nie widać przycisku Opcje wklejania, należy włączyć opcję jego wyświetlania.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć wklejanie.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

  4. Zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski Opcje wklejania.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst.

 4. Jeśli chcesz, aby elementy listy numerowanej zostały przekonwertowane na elementy listy punktowanej, kliknij opcję Scal z istniejącą listą. Jeśli chcesz, aby elementy listy numerowanej stanowiły listę numerowaną w obrębie listy punktowanej, kliknij opcję Wklej listę bez scalania.

  Elementy listy numerowanej mają zostać wklejone do listy punktowanej tak, aby tworzyły listę numerowaną będącą częścią elementu listy punktowanej.

  Na przykład, jeśli chcesz, aby wklejone elementy miały numery 1–3 i stanowiły elementy podrzędne elementu listy punktowanej na istniejącej liście, wykonaj następujące czynności:

  1. Umieść kursor przed elementem lub akapitem występującym po elemencie, w którym chcesz utworzyć nową listę numerowaną, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

  2. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku, a następnie kliknij opcję Wklej listę bez scalania.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który ma być pierwszym elementem na nowej liście, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Rozpocznij ponownie od 1.

  4. Zaznacz wklejone elementy listy numerowanej, a następnie w grupie Akapit na karcie Strona główna kliknij opcję Zwiększ wcięcie.

   Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Określanie domyślnych ustawień wklejania tekstu w programie Word

Jeśli zazwyczaj jest używana jedna opcja wklejania, program Word można skonfigurować tak, aby automatycznie korzystał z tej opcji. Dzięki temu nie trzeba będzie przy każdym wklejaniu tekstu określać, która opcja ma zostać użyta. Podczas wklejania tekstu zawsze można zastąpić domyślne zachowanie programu, wybierając inną opcję z menu Opcje wklejania.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.

 3. Za pomocą poniższych pól wybierz odpowiednie ustawienia.

 4. Aby używać ustawień inteligentnego wycinania i wklejania, zaznacz pole wyboru Użyj inteligentnego wycinania i wklejania, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia opcji inteligentnego wycinania i wklejania tego artykułu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje wklejania w tym samym dokumencie, między dokumentami i z innych programów

Ponieważ informacje o formatowaniu mogą być przechowywane w definicjach stylów akapitów, sposób wklejania tekstu z różnych źródeł przez program Word można precyzyjnie dostosować.

Wklejanie w tym samym dokumencie

Podczas wklejania zawartości do tego samego dokumentu, z którego została skopiowana, można określić poniższe zachowania domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)      Ta opcja spowoduje zachowanie stylów znaków i formatowania bezpośredniego, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie cechy, jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, pozostawiając jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami

Podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu w programie Word można określić poniższe zachowania domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszystkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem zostaną skopiowane do dokumentu docelowego.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, pozostawiając jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy albo tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów

Jeśli jest wklejana zawartość skopiowana z innego dokumentu w programie Word, a w dokumencie, do którego tekst jest wklejany, inaczej zdefiniowano styl przypisany do skopiowanego tekstu, można określić następujące zachowania domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja spowoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie cechy, jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie nazwy stylu skojarzonej z kopiowanym tekstem, przy czym jednak zostanie użyta definicja stylu dokumentu, do którego jest wklejany tekst. Załóżmy na przykład, że użytkownik kopiuje tekst mający styl Nagłówek 1 z jednego dokumentu do innego. W pierwszym dokumencie styl Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Arial o rozmiarze 14 punktów; z kolei w dokumencie, w którym jest wklejany tekst, styl Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Cambria o rozmiarze 16 punktów. Użycie opcji Użyj stylów docelowych spowoduje zastosowanie do wklejanego tekstu stylu Nagłówek 1 (pogrubionej czcionki Cambria o rozmiarze 16 punktów).

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie definicji stylu i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie definicję stylu w dokumencie, do którego zostanie wklejony.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy czy tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Wklejanie z innych programów

Podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu można określić poniższe zachowania domyślne.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja spowoduje zachowanie formatowania skopiowanego tekstu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, pozostawiając jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie cechy formatowania bezpośredniego znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja spowoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy czy tabele. Tekst przyjmie właściwości stylu akapitu, do którego zostanie wklejony, oraz przyjmie wszelkie formatowanie bezpośrednie albo właściwości stylu znaków tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne zostaną odrzucone, a tabele zostaną przekonwertowane na serię akapitów.

Powrót do sekcji Określanie domyślnych ustawień wklejania tekstu w programie Word

Ustawienia opcji inteligentnego wycinania i wklejania

Opcja inteligentnego wycinania i wklejania ułatwia automatyczne dostosowywanie formatowania podczas wklejania tekstu.

W oknie dialogowym Ustawienia należy określić domyślne zachowanie programu podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Domyślne zachowanie można zastąpić, korzystając z przycisku Opcje wklejania, który pojawia się po wklejeniu zawartości ze Schowka do dokumentu. Przycisk ten jest dostępny tylko w przypadku, gdy jest włączona opcja Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

 • Użyj opcji domyślnych dla     Aby wstępnie wybrać konfigurację opcji w oknie dialogowym, należy kliknąć element na liście. Aby wybrać własną konfigurację opcji, należy kliknąć opcję Niestandardowe na tej liście.

 • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Tę opcję należy wybrać, aby usunąć dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze schowka.

 • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Tę opcję należy wybrać, aby uniemożliwić tworzenie pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

 • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Tę opcję należy wybrać, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast tabele dodane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

 • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości należy użyć opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie opcji Zaawansowane.

 • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Tę opcję należy wybrać, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany najczęściej używany styl punktowania, numerowania lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperłącza, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

 • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Tę opcję należy wybrać, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

 • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Tę opcję należy wybrać w celu formatowania elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy podczas wklejania elementów do listy.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język