Sterowanie dzieleniem wyrazów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Word może automatycznie dzielić wyrazy podczas pisania tekstu lub później w jednej operacji dla całego dokumentu. Można także użyć funkcji ręcznego dzielenia wyrazów, w ramach której program Word wyświetla sugestie dotyczące podziału. Automatyczne dzielenie wyrazów jest szybsze i łatwiejsze, natomiast ręczne dzielenie wyrazów zapewnia większą kontrolę.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wstawianie łącznika nierozdzielającego

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić łącznik nierozdzielający.

 2. Naciśnij klawisze COMMAND + SHIFT + łącznik.

  Porady : 

  • Aby wstawić znak półpauzy (–), naciśnij klawisze OPCJA + łącznik.

  • Aby wstawić znak pauzy (—) zamiast podwójnego łącznika, naciśnij klawisze SHIFT + OPCJA + łącznik.

Automatyczne dzielenie wyrazów w tekście

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.

 2. Zaznacz pole wyboru Dziel wyrazy automatycznie.

 3. W polu Strefa dzielenia wyrazów wprowadź wielkość odstępu między końcem ostatniego wyrazu w wierszu i prawego marginesu.

 4. W polu Ograniczaj kolejne przenoszenia do wprowadź liczbę następujących po sobie wierszy, w których mogą być dzielone wyrazy.

  Porady : 

  • Aby ograniczyć liczbę podziałów, należy poszerzyć strefę dzielenia wyrazów.

  • Aby zmniejszyć nierówności prawego marginesu, strefa dzielenia wyrazów musi być węższa.

Ręczne dzielenie wyrazów w części dokumentu

 1. Zaznacz tekst, w którym chcesz dzielić wyrazy.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.

 3. Kliknij przycisk Ręczne.

  Program Word wskaże kolejno każdą możliwość podziału wyrazu.

 4. W polu Podziel w miejscu kliknij wybrane położenie podziału wyrazu.

Ręczne dzielenie wyrazów w całym dokumencie

 1. Upewnij się, że żaden fragment tekstu nie jest zaznaczony.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.

 3. Kliknij przycisk Ręczne.

  Program Word wskaże kolejno każdą możliwość podziału wyrazu.

 4. W polu Podziel w miejscu kliknij wybrane położenie podziału wyrazu.

Zobacz też

Zmienianie interlinii w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×