Stawka za pracę w nadgodzinach, pole zasobu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Kurs

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za pracę praca w nadgodzinach wykonywaną przez zasób.

Zalecane zastosowania    Dodawanie pola Stawka za pracę w nadgodzinach do widok zasobów wprowadzanie zasobu stawka za pracę w nadgodzinach bezpośrednio w części arkuszwidok. Gdy zasób raportów rzeczywista praca w nadgodzinach, koszty za pracę są obliczane iloczyn rzeczywista praca w nadgodzinach to stawka za pracę w nadgodzinach.

Przykład    Stawka za pracę w nadgodzinach wynosi dla Witolda 15 zł za godzinę. Aby upewnić się, że koszt jest obliczany dokładnie, gdy Witold pracuje nad danym projektem, w polu Stawka za pracę w nadgodzinach wpisz wartość 15/g. Jeśli ukośnik i jednostka czasu nie zostaną wpisane, jako jednostka będzie używana godzina.

Uwagi    Stawkę za pracę w nadgodzinach dla zasobu można wpisać w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Można także ustawić domyślną stawkę za pracę w nadgodzinach w oknie dialogowym Opcje programu Project. W przypadku utworzenia nowego zasobu stawka domyślna będzie używana do czasu jej zmiany.

W oknie dialogowym Informacje o zasobie można wprowadzić zmienną stawkę za pracę w nadgodzinach. Można także określić różne stawki za pracę w nadgodzinach dla różnych okresów — jest to bardzo pomocne, w przypadku gdy dla zasobu została zaplanowana podwyżka od określonego dnia. Po określeniu zmiennej stawki wartość widoczna w części arkusza w widoku będzie obowiązującą stawką dla bieżącego okresu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×