Sprawdzanie zadania ocenianego punktowo w usłudze Microsoft Teams

Sprawdzanie zadania ocenianego punktowo w usłudze Microsoft Teams

Wybierz pozycję Sprawdzanie na karcie Zadania, aby sprawdzić zadania, które przesłali Twoi uczniowie. Każda karta zadania wyświetla liczbę prac uczniów, które pozostały do sprawdzenia.

Wyświetl prace uczniów w widoku listy lub wybierz dokument ucznia, aby go otworzyć i sprawdzić w trybie pełnoekranowym. Przypisane oceny i opinie są zapisywane automatycznie, ale nie są ujawniane uczniom do chwili publikacji ocen.

 1. Przejdź do kanału Ogólne w żądanej klasie, a następnie wybierz pozycję Zadania.

  Wybierz kartę Zadania w kanale Ogólne.
 2. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

  Wybierz pozycję Sprawdzanie, aby sprawdzić zadania.
 3. Przejdź do zadania, które chcesz sprawdzić, i wybierz je.

  Wybierz zadanie, które chcesz sprawdzić.
 4. Wyświetl szczegóły przesłanych zadań:

  • Praca ucznia — tutaj są dołączone wszystkie dokumenty, które mają przesłać uczniowie. Wybierz dokument, aby wyświetlić go w trybie pełnoekranowym.

  • Data przesłania — sygnatura daty i godziny przesłania pracy przez ucznia. Jeśli praca została oddana z opóźnieniem, zobaczysz powiadomienie Po terminie. Uczniowie, którzy nie przesłali prac, będą mieć wyświetloną informację Nie przesłano.

 5. Wybierz ikonę w kolumnie Opinia, aby dodać wszelkie komentarze dla ucznia.

 6. Jeśli to zadanie ma nadaną wartość punktową, wprowadź wyniki poszczególnych uczniów w kolumnie Punkty. Punkty przekraczające wartość bazową oznaczają dodatkowe uznanie.

  Wprowadź punkty, jeśli to zadanie ma nadaną wartość punktową. Punkty wprowadzane ponad wartość punktową oznaczają dodatkowe uznanie.
 7. Gdy zakończysz dodawanie opinii i/lub punktów, zaznacz pozycję Publikuj.

  • Powiadomi to każdego ucznia, że zadanie zostało sprawdzone, i umożliwi mu zobaczenie swojej opinii i wyników.

  • Wybranie pozycji Publikuj zaktualizuje tylko zmiany, które wprowadzisz. Jeśli nie zostaną wprowadzone punkty, nic nie zostanie opublikowane dla tego ucznia.

  • Po opublikowaniu wyników dla ucznia z prawej strony kolumny Punkty zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru.

Uwaga : Aby wyświetlić dokumenty każdego ucznia w widoku pełnoekranowym, wybierz dokument przesłany przez Twojego ucznia.

Dowiedz się więcej

Sprawdzanie zadania bez przypisanych wartości punktowych

Tworzenie zadania w usłudze Microsoft Teams

Edytowanie zadania w usłudze Microsoft Teams

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×