Sprawdzanie poprawności diagramu strukturalnego

Sprawdzanie poprawności diagramu strukturalnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie poprawności obejmuje sprawdzenie diagramu za pomocą reguł i przedstawienie wykazu problemów do wglądu. Jako problem zostanie rozpoznany na przykład każdy przypadek, w którym łączniki na diagramach schematów blokowych nie będą połączone z innymi kształtami.

 • Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij przycisk Sprawdź diagram.

Jeśli wystąpią jakieś problemy, zostanie otwarte okno Problemy z listą problemów. Problemy, które nie dotyczą diagramu, można zignorować.

Ignorowanie problemów, które nie dotyczą diagramu

W oknie Problemy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy problem do zignorowania. Problemy można ignorować na dwa sposoby:

 • Kliknij polecenie Ignoruj ten problem, aby ukryć pojedynczy problem.

 • Kliknij polecenie Ignoruj regułę, aby ukryć wszystkie problemy powstałe ze względu na określoną regułę.

Zignorowane problemy można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem okno Problemy, a następnie klikając polecenie Pokaż zignorowane problemy. Zignorowane problemy są wyświetlane w cieniowanych wierszach z jaśniejszym tekstem i mają wpis Tak w kolumnie Zignorowany. Ignorowanie problemu lub reguły można anulować, klikając dany element prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając odpowiednie polecenie.

Importowanie reguł sprawdzania poprawności do diagramu

Do dowolnego diagramu można zaimportować zestaw reguł, również do diagramów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Visio.

 1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdź diagram, a następnie wskaż polecenie Importuj reguły z.

  Zestaw reguł schematu blokowego i zestaw reguł BPMN są dostępne dla każdego diagramu, ale są przeznaczone do używania w diagramach procesów.

  Jeśli są otwarte inne diagramy ze skojarzonymi regułami, ich nazwy plików znajdą się w tym menu.

 2. Kliknij pozycję Zestaw reguł schematu blokowego, Zestaw reguł BPMN 2.0 lub nazwę otwartego diagramu. Po kliknięciu nazwy diagramu wszystkie zestawy reguł skojarzone z tym diagramem zostaną zaimportowane.

Klikając przycisk Sprawdź diagram, można sprawdzić poprawność diagramu względem zaimportowanych zestawów reguł.

Określanie zestawów reguł, które są aktywne w dokumencie

 1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdź diagram, a następnie wskaż polecenie Reguły do wybrania.

  Zostanie wyświetlona lista zestawów reguł dla diagramu. Przy aktywnych zestawach reguł znajduje się znacznik wyboru.

 2. Kliknij aktywny zestaw reguł, aby go dezaktywować. Znacznik wyboru nie będzie już wyświetlany po ponownym otwarciu menu. Oznacza to, że zestaw reguł jest nieaktywny.

Usuwanie z diagramu problemów sprawdzania poprawności

Informacje o problemach sprawdzania poprawności są przechowywane z diagramem nawet po zamknięciu okna Problemy. Każdy, kto otworzy diagram zapisany z informacjami o problemach, może przeglądać problemy, klikając kartę Proces i zaznaczając pole wyboru Okno Problemy. Spowoduje to otwarcie okna Problemy z zapisanymi problemami. Zapisane problemy można usunąć z diagramu razem z innymi informacjami osobistymi.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Usuń informacje osobiste.

 3. Na karcie Informacje osobiste zaznacz pole wyboru Usuń te elementy z dokumentu.

Usuwanie zestawów reguł sprawdzania poprawności przed udostępnieniem diagramu

Zestawy reguł sprawdzania poprawności stanowią jeden z tych elementów, które można usunąć z diagramu w celu zmniejszenia rozmiaru jego pliku przed udostępnieniem.

 1. Zdezaktywuj wszystkie zestawy reguł w dokumencie, jak opisano w sekcji Określanie zestawów reguł, które są aktywne w dokumencie.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Zmniejsz rozmiar pliku.

 4. Zaznacz pole wyboru Usuń nieaktywne zestawy reguł sprawdzania poprawności.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×