Sprawdzanie poprawności danych XML według schematu XML

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie poprawności danych XML według schematu XML pozwala upewnić się, że wszystkie dane XML importowane do komórki albo do komórek zamapowanego zakresu w arkuszu lub też dane stąd eksportowane są zgodne ze schematem XML w okienku zadań Źródło XML.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Źródło.

  Grupa XML na Wstążce

 3. W oknie dialogowym Właściwości mapy XML zaznacz pole wyboru Sprawdź poprawność danych według schematu przy imporcie i eksporcie.

  To pole wyboru jest domyślnie wyczyszczone.

Uwaga: Ta opcja nie sprawdza poprawności danych podczas wprowadzania danych z zamapowanych komórek. Aby upewnić się, że dane wprowadzane odpowiada dowolnej wyliczenia zdefiniowane w schemacie zamapowane, może być konieczne dalsze sprawdzania poprawności danych przy użyciu polecenia Sprawdzania poprawności danych w grupie Narzędzia danych na karcie dane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Typ danych definicji schematu XML (XSD) obsługuje i Zapobieganie wprowadzaniu nieprawidłowych danych w arkuszu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×