Sprawdzanie poczty głosowej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie poczty głosowej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używając programu Skype dla firm z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, możesz szybko sprawdzać pocztę głosową. Zarówno Skype dla firm, jak i Outlook zapisują wiadomości poczty głosowej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej w Skypie dla firm

Gdy w poczcie głosowej pojawią się nowe wiadomości, ich liczba jest wyświetlana na karcie Telefon w oknie głównym programu Skype dla firm. Po przeniesieniu fokusu na kartę Telefon Narrator przeczyta tę liczbę.

Uwaga: Aby można było odbierać lub sprawdzać pocztę głosową za pomocą programu Skype, konto musi być skonfigurowane do odbierania poczty głosowej.

 1. Uruchom program Skype dla firm. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Uruchamianie Skype'a dla firm.

 2. W oknie głównym programu Skype dla firm naciśnij Ctrl+4, aby wybrać kartę Telefon.

 3. Pojawi się lista wiadomości poczty głosowej. Aby przechodzić między nimi, naciskaj strzałki w dół lub strzałki w górę. Dla poszczególnych wiadomości będziesz słyszeć szczegóły dotyczące osoby dzwoniącej.

 4. Aby odsłuchać wiadomość, naciśnij spację.

  1. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij spację.

  2. Aby zmienić szybkość odtwarzania, naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk prędkości odtwarzania poczty głosowej”. Aby wybrać szybkość odtwarzania z menu, naciśnij spację.

  3. Aby przewijać wiadomość do przodu lub do tyłu, naciskaj Tab, aż usłyszysz słowo „Suwak”. Aby przesunąć pozycję odtwarzania do przodu lub do tyłu, użyj strzałki w lewo lub strzałki w prawo.

 5. Aby uzyskać dostęp do innych działań i opcji, po wybraniu wiadomości poczty głosowej naciśnij Enter. Możesz na przykład:

  • Oddzwonić. Po prostu naciśnij strzałkę w prawo, a następnie Enter.

  • Zadzwonić na numer komórkowy lub inny albo nawiązać rozmowę przez Skype'a. Naciśnij dwukrotnie strzałkę w prawo. Narrator odczyta komunikat „Przycisk Opcje połączenia”. Aby otworzyć menu, naciśnij spację. Do nawigowania po opcjach w menu służą strzałka w górę i strzałka w dół. Aby wybrać opcję, naciśnij Enter.

  • Otworzyć wizytówkę. Aby otworzyć wizytówkę dzwoniącego, naciśnij trzykrotnie strzałkę w prawo, a następnie naciśnij spację. Do nawigowania po zawartości wizytówki służą strzałka w dół i strzałka w górę. Aby zamknąć wizytówkę, naciśnij Esc.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje, naciśnij czterokrotnie strzałkę w prawo. Narrator odczyta informację „Przycisk Więcej opcji”. Naciśnij spację, aby otworzyć menu. Umożliwia ono wykonywanie między innymi tych czynności:

   • Rozpoczynanie połączenia wideo z dzwoniącym.

   • Otwieranie elementu w Outlooku w celu wyświetlenia dodatkowych informacji o połączeniu.

   • Usuwanie elementu w celu usunięcia wiadomości poczty głosowej z programu Skype dla firm.

   • Oznaczanie elementu jako przeczytanego.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz szybko sprawdzać pocztę głosową.

Uwagi: 

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej w Skypie dla firm

Gdy w poczcie głosowej pojawią się nowe wiadomości, na karcie Połączenia w oknie głównym programu Skype dla firm dla komputerów Mac jest wyświetlana czerwona kropka. Po przeniesieniu fokusu na kartę Poczta głosowa funkcja VoiceOver odczyta liczbę nieodtworzonych wiadomości.

 1. Rozpoczynanie Skype dla firm, jeśli nie otwarto już. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z Otwórz program Skype dla firm i zaloguj się.

 2. Fokus znajdzie się w okienku nawigacji głównej programu Skype dla firm. Aby uzyskać dostęp do elementów tego okienka, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

 3. Naciśnij trzykrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Połączenia”. Aby wybrać przycisk, naciśnij spację.

 4. Aby zamknąć okienko nawigacji głównej, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę. Funkcja VoiceOver wypowie komunikat „Poza grupą nawigacji głównej”.

 5. Aby przejść do przycisku poczty głosowej w grupie połączenia, naciskaj klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo funkcja VoiceOver informuje o: "Poczta głosowa, przycisk radiowy."

 6. Aby wybrać przycisk Poczta głosowa, naciśnij Control+Opcja+Spacja.

 7. Aby przejść do listy wiadomości poczty głosowej, naciśnij Control+Opcja+Strzałka w prawo. Usłyszysz słowa „Poczta głosowa, tabela”.

 8. Aby otworzyć listę, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Fokus znajdzie się na ostatniej wiadomości. Funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie informacji o osobach dzwoniących.

 9. Aby przechodzić między wiadomościami, naciskaj jednocześnie Control+Opcja i Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 10. Aby odtworzyć wiadomość, naciśnij Enter.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online przy użyciu programu Skype dla firm i czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×