Sprawdzanie pisowni w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Program PowerPoint 2016 dla komputerów Mac automatycznie szuka potencjalnych błędów pisowni w trakcie pisania. (Nie sprawdza gramatyki). Jeśli wolisz sprawdzić pisownię po zakończeniu tworzenia prezentacji, możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni.

Sprawdzanie pisowni podczas pisania

Program PowerPoint automatycznie sprawdza i oznacza potencjalne błędy pisowni czerwoną linią falistą:

Błąd pisowni oznaczony czerwoną, falistą linią

Porada: Jeśli błędy pisowni nie są oznaczone, może być konieczne włączenie automatycznego sprawdzania pisowni.

Gdy dostrzeżesz błąd pisowni, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy dany wyraz lub frazę i wybierz jedną z sugerowanych opcji.

Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

 1. W menu PowerPoint kliknij pozycję Preferencje > Pisownia.

 2. W oknie dialogowym Pisownia zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

Sprawdzanie pisowni w całej prezentacji

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia.

 2. Jeśli program PowerPoint znajdzie potencjalny błąd, zostanie otwarte okienko Pisownia z wyświetlonymi błędami pisowni.

 3. Aby poprawić błąd, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Popraw błąd na slajdzie.

  • Kliknij jeden z sugerowanych wyrazów w okienku Pisownia, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  Aby pominąć błąd, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Ignoruj, aby pominąć to wystąpienie błędu.

  • Kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, aby pominąć wszystkie wystąpienia błędu.

  • Kliknij przycisk Dodaj, aby pominąć błędnie napisany wyraz we wszystkich dokumentach i dodać go do słownika.

 4. Po poprawieniu, zignorowaniu lub pominięciu błędu program PowerPoint przechodzi do następnego. Po zakończeniu przeglądania prezentacji program PowerPoint wyświetli komunikat informujący, że sprawdzanie pisowni zostało zakończone.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do prezentacji.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×