Sprawdzanie pisowni w arkuszu

Aby sprawdzić pisownię dowolnego tekstu w arkuszu, kliknij pozycję Recenzja > Pisownia.

Porada:  Można też nacisnąć klawisz F7.

Oto co się dzieje, gdy używasz modułu sprawdzania pisowni:

  • W przypadku zaznaczenia jednej komórki w celu sprawdzenia pisowni program Excel sprawdza cały arkusz, w tym komentarze, nagłówki stron, stopki i grafiki.

  • W przypadku zaznaczenia wielu komórek program Excel sprawdza pisownię tylko w tych komórkach.

  • Aby sprawdzić pisownię wyrazów na pasku formuły, zaznacz te wyrazy.

Uwaga:  Program Excel nie sprawdza pisowni w komórkach zawierających formuły.

Poprawianie pisowni podczas pisania

Funkcje Autouzupełnianie i Autokorekta ułatwiają poprawianie błędów pisowni podczas pracy.

Funkcja Autouzupełnianie, domyślnie włączona, ułatwia zadbanie o dokładność podczas pisania przez dopasowywanie wpisów z innych komórek (nie sprawdza ona poszczególnych wyrazów w komórce) i może być bardzo przydatna podczas tworzenia formuł.

Funkcja Autokorekta poprawia błędy w tekście formuł, kontrolkach arkusza, polach tekstowych i etykietach wykresów. Oto jak używać tej funkcji:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. W kategorii Sprawdzanie kliknij pozycję Opcje Autokorekty i zaznacz błędy występujące najczęściej podczas pisania.

Uwaga:  Funkcji Autokorekta nie można stosować do tekstu w oknie dialogowym.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą pisowni i języka, zapoznaj się z informacjami o poleceniach Poszukaj, Tezaurus i Przetłumacz.

Opcje pisowni, tezaurusa i tłumaczenia

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×