Sprawdzanie pisowni przy użyciu reguł pisowni języka niemieckiego wprowadzonych po reformie

Aby sprawdzić pisownię tekstu niemieckiego przy użyciu reguł pisowni wprowadzonych po reformie, należy najpierw skonfigurować programy pakietu Microsoft Office tak, aby był używany język niemiecki, a następnie skonfigurować program Microsoft Office InfoPath tak, aby były używane reguły pisowni języka niemieckiego wprowadzone po reformie.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Microsoft Office w celu używania języka niemieckiego

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka niemieckiego wprowadzonych po reformie

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzić pisownię tekstu niemieckiego podczas projektowania szablonu formularza, należy zainstalować pakiet językowy pakietu Microsoft Office 2007 dla języka niemieckiego i skonfigurować programy pakietu Microsoft Office tak, aby był używany język niemiecki.

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Microsoft Office w celu używania języka niemieckiego

W tej procedurze przyjęto założenie, że odpowiedni pakiet językowy został już zainstalowany.

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007.

  2. Kliknij kartę Języki edycji.

  3. Na liście Dostępne języki edycji kliknij język niemiecki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  4. Na liście Podstawowy język edycji kliknij język edycji, który ma być używany jako podstawowy podczas projektowania szablonu formularza.

    Uwaga : Języka ustawionego jako podstawowy język edycji nie można usunąć z listy Włączone języki edycji. Aby usunąć podstawowy język edycji z tej listy, należy wybrać inny język z listy Podstawowy język edycji.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka niemieckiego wprowadzonych po reformie

Aby wykonać tę procedurę, należy najpierw zainstalować i skonfigurować na komputerze pakiet językowy dla języka niemieckiego. Pole wyboru Niemiecki: użyj reguł obowiązujących po reformie zostanie wyświetlone w oknie dialogowym Opcje sprawdzania pisowni dopiero po zainstalowaniu i skonfigurowaniu odpowiedniego pakietu językowego.

  1. W menu Narzędzia w programie InfoPath wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij polecenie Opcje sprawdzania pisowni.

  2. W oknie dialogowym Opcje sprawdzania pisowni zaznacz pole wyboru Niemiecki: użyj reguł obowiązujących po reformie.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×