Sprawdzanie pisowni przy użyciu ścisłych reguł pisowni języka rosyjskiego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Teraz istnieje możliwość sprawdzania pisowni w języku rosyjskim przy użyciu ścisłych reguł pisowni. Aby to było możliwe, należy używać pakietu Microsoft Office lub pakietu Office Language Pack zawierającego narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego, a następnie skonfigurować programy pakietu Office do używania jednego z następujących ustawień:

 • Ścisłe ë    Wyrazy, które powinny być pisane z ë zostaną oflagowane, jeśli diakrytycznego zostanie pominięty, a tylko wariantu formularze z ë będą sugerowane.

 • Zezwalaj na e zamiast ë    Wyrazy, które wymagają ë nie zostaną oflagowane, jeśli diakrytycznego zostanie pominięty, a zarówno warianty są akceptowane; Sugerowane będą zarówno warianty. Jest to ustawienie domyślne.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka rosyjskiego

Krok 2. Stosowanie ścisłych reguł pisowni języka rosyjskiego

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzać pisownię tekstu rosyjskiego możesz korzystać z wersji pakietu Microsoft Office lub pakietu Office Language Pack, który zawiera narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego i konfigurowanie programów pakietu Office w celu korzystania z języka rosyjskiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakiety językowe Zobacz:

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka rosyjskiego

W tej procedurze przyjęto założenie, że odpowiedni pakiet językowy został już zainstalowany.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Preferencje językowe pakietu Microsoft Office.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie języków edycji kliknij strzałkę Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję Rosyjski, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Uwagi: 

  • Jeśli na komputerze nie jest poprawnie skonfigurowany dla języka edycji, które dodano, nie włączono lub nie zainstalowano może być wyświetlany w kolumnach Układ klawiatury lub Sprawdzanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych alertów, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

  • Po zmianie języka domyślnego należy zamknąć wszystkie programy pakietu Office, a następnie ponownie je otworzyć, aby zmiana została uwzględniona.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie ścisłych reguł pisowni języka rosyjskiego

Opcja sprawdzania pisowni języka rosyjskiego przy użyciu ścisłych reguł jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z wersji pakietu Office zawierającej narzędzia sprawdzające dla języka rosyjskiego lub po zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni języka rosyjskiego, zaznacz pole wyboru Rosyjski: wymuszaj ścisłe ë lub usuń jego zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×