Sprawdzanie pisowni języka portugalskiego przy użyciu reguł pisowni obowiązujących po reformie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Teraz istnieje możliwość sprawdzania pisowni w języku portugalskim przy użyciu reguł pisowni obowiązujących przed reformą, po reformie lub obu rodzajów reguł. Aby to było możliwe, należy wcześniej skonfigurować programy pakietu Microsoft Office do używania języka portugalskiego, a następnie do stosowania odpowiednich reguł pisowni:

Po zainstalowaniu pakietu językowego dla języka portugalskiego (Portugalia) możesz wybrać następujące reguły pisowni:

Tylko przed reformą (pisownia tradycyjna)   

To jest ustawienie domyślne. Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie przed reformą pisowni.

Tylko po reformie (pisownia nowa)   

To jest ustawienie domyślne. Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie po reformie pisowni. Warianty sprzed reformy zostaną oflagowane.

Przed reformą i po reformie (pisownia nowa i tradycyjna)   

Sprawdzane i sugerowane będą zarówno warianty pisowni sprzed reformy, jak i po niej.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka portugalskiego (Portugalia)

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka portugalskiego obowiązujących po reformie

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzić pisownię tekstu portugalskiego możesz korzystać z wersji w języku portugalskim pakietu Office lub zainstaluj język pakietu Office pack dla portugalski (Portugalia) i konfigurowanie programów pakietu Office w języku portugalskim korzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakiety językowe Zobacz:

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka portugalskiego (Portugalia)

W poniższej procedurze przyjęto, że został zainstalowany odpowiedni pakiet językowy. Jeśli jeszcze tego nie tak, zobacz Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office.

Aby skonfigurować pakiet Office do edytowania języka portugalskiego (Portugalia)

 1. Otwórz plik w programie pakietu Office, takim jak program Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. Portugalski (Portugalia), nie znajduje się na liście Język edycji w obszarze Wybieranie języków edycji, kliknij pozycję Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję portugalski (Portugalia) na liście i kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Wybieranie języków edycji na liście Język edycji zaznacz pozycję Portugalski (Portugalia).

 5. Kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 6. Jeśli chcesz zmienić język domyślnie wyświetlany w interfejsie programów pakietu Office lub język Pomocy, wybierz języki w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy.

 7. Jeśli wybrano nowy język w polu Język wyświetlania lub Język pomocy, kliknij pozycję Ustaw jako domyślny poniżej każdej z wybranych pozycji.

 8. Aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane, uruchom ponownie wszystkie programy pakietu Office.

Uwaga: Jeśli na komputerze nie jest poprawnie skonfigurowany dla edycji portugalski (Portugalia), nie włączono lub nie zainstalowano może być wyświetlany w kolumnach Układ klawiatury lub Sprawdzanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych alertów, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka portugalskiego obowiązujących po reformie

Opcja Tryby portugalskie (Europa) jest dostępna tylko w przypadku korzystania z wersji pakietu Office w języku portugalskim lub po zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego dla języka portugalskiego.

Aby skonfigurować reguły pisowni języka portugalskiego (Europa) w programach pakietu Office

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  Program Outlook nie umożliwia dostępu do ustawień w obszarze Sprawdzanie. Aby zmienić reguły pisowni dla programów pakietu Office, wybierz inny program pakietu Office, na przykład program Word.

 3. W obszarze podczas poprawiania pisowni w programach pakietu Microsoft Office dla Europejski Tryby portugalskie wybierz po reformie, przed reformą lub oba.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×