Sprawdzanie pisowni języka portugalskiego (brazylijskiego) przy użyciu reguł pisowni obowiązujących po reformie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz sprawdzić pisownię portugalski (Brazylia) przy użyciu reguł pisowni obowiązujących przed reformą i reguł pisowni obowiązujących po reformie. Aby to zrobić, należy najpierw skonfigurować programy pakietu Microsoft Office w języku portugalskim brazylijskim używać, a następnie skonfiguruj ich przy użyciu reguł pisowni języka portugalskiego, które mają.

Pakietem językowym dla portugalski (Brazylia) zainstalowany możesz wybrać następujące reguły sprawdzania pisowni:

Tylko po reformie (pisownia nowa)   

To jest ustawienie domyślne. Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie po reformie pisowni. Warianty sprzed reformy zostaną oflagowane.

Tylko przed reformą (pisownia tradycyjna)   

Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie przed reformą pisowni.

Przed reformą i po reformie (pisownia nowa i tradycyjna)   

Sprawdzane i sugerowane będą zarówno warianty pisowni sprzed reformy, jak i po niej.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Konfigurowanie programów pakietu Office w języku portugalskim brazylijskim używać

Krok 2: Przy użyciu reguł pisowni obowiązujących po reformie w języku portugalskim

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzić pisownię tekstu portugalskiego możesz korzystać z wersji w języku portugalskim pakietu Microsoft Office lub zainstaluj język pakietu Office pack przypadku języka portugalskiego i konfigurowanie programów pakietu Office w języku portugalskim korzystać. Aby sprawdzać pisownię tekstu arabskiego możesz korzystać z arabskiej wersji pakietu Office lub zainstalować język pakietu Office pack dla języka arabskiego i konfigurowanie programów pakietu Office, aby używać języka arabskiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakiety językowe Zobacz:

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka portugalskiego (brazylijskiego)

W poniższej procedurze przyjęto, że został zainstalowany odpowiedni pakiet językowy. Jeśli jeszcze tego nie tak, zobacz Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie lub odinstalowywanie pakietu Office language interface pack.

Konfigurowanie pakietu Office, aby edytować języku portugalskim (Brazylia)

 1. Otwórz plik w programie pakietu Office, takim jak program Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. Portugalski (Brazylia), nie znajduje się na liście Język edycji w obszarze Wybieranie języków edycji, kliknij pozycję Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję portugalski (Brazylia) na liście i kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Wybieranie języków edycji na liście Język edycji wybierz portugalski (Brazylia).

 5. Kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 6. Jeśli chcesz zmienić język domyślnie wyświetlany w interfejsie programów pakietu Office lub język Pomocy, wybierz języki w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy.

 7. Jeśli wybrano nowy język w polu Język wyświetlania lub Język pomocy, kliknij pozycję Ustaw jako domyślny poniżej każdej z wybranych pozycji.

 8. Aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane, uruchom ponownie wszystkie programy pakietu Office.

Uwaga : Jeśli na komputerze nie jest poprawnie skonfigurowany dla edycji portugalski (Brazylia), nie włączono lub nie zainstalowano może być wyświetlany w kolumnach Układ klawiatury lub Sprawdzanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych alertów, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka portugalskiego obowiązujących po reformie

Tryby portugalskie (Brazylia) są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z wersji pakietu Office w języku portugalskim lub po możesz zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego dla portugalski.

Aby skonfigurować reguł pisowni dla portugalski (Brazylia) w programach pakietu Office

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  Program Outlook nie umożliwia dostępu do ustawień w obszarze Sprawdzanie. Aby zmienić reguły pisowni dla programów pakietu Office, wybierz inny program pakietu Office, na przykład program Word.

 3. W obszarze podczas poprawiania pisowni w programach pakietu Microsoft Office dla Tryby portugalskie (Brazylia), wybierz pozycję po reformie, przed reformą lub oba.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×