Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programach Microsoft Office 2007, wykonaj następujące instrukcje. Możesz sprawdzić pisownię i gramatykę w całym dokumencie, uruchamiając sprawdzania pisowni i gramatyki lub automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki i wprowadzanie poprawek podczas pracy.

Uwaga : W tym artykule opisano, jak pakiet Office 2007. Uzyskać informacji na temat sprawdzania pisowni i gramatyki nowsze wersje pakietu Office, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 lub nowszym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy w innych językach zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

 1. Otwórz moduł sprawdzania pisowni i gramatyki. Lokalizacja to narzędzie różni się nieco w zależności od programu, który używasz:

  • Programów Word, Excel i PowerPoint: Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia (Pisownia i gramatyka w programie Word).

  • Programu outlook: Na karcie wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia.

  • Programu InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij przycisk Pisownia.

  • Dostępu: Na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk Pisownia.

 2. Jeśli program błędów pisowni wyróżnione jest pierwszym błędnie napisanym wyrazem lub błąd gramatyczny. Opcje, które widzisz będzie się nieco różnić w zależności od programu, którego używasz, i tego, czy błąd jest błąd pisowni lub gramatyki.

  Ignoruj raz     Ignoruj raz ten wyraz, ale zaewidencjonowany.

  Ignoruj wszystko     Ignoruj ten wyraz w dokumencie.

  Ignoruj regułę     Ignoruj ten błąd gramatyczny w całym dokumencie.

  Następne zdanie     Zaznacz następne zdanie.

  Dodaj do słownika i Proponuj    lub dołączanie wyrazu w słowniku programu.

  Zmienianie     W okienku sugestie w programie word sugerowane.

  Wyjaśnić    Zobacz wyjaśnienie gramatyka sugerowaną Zmień.

  Zmień wszystko     Aby zmienić wszystkie wystąpienia danego wyrazu w programie word sugerowane.

  Autokorekta     Użyj pierwszego sugerowane słowo każdorazowo po kliknięciu Autokorekta.

  Usuwanie     Usuwanie wyrazu.

  Usuń wszystkie     Usuń wszystkie wystąpienia danego wyrazu.

  Pole Ignoruj "x"     Ignoruj tego pola w programie Access.

  Sprawdzanie gramatyki    Włącz modułem sprawdzania gramatyki w tym dokumencie.

  Słownik języka i ustawianie języka    lub wybierz język słownika.

  Opcje     Otwórz okno dialogowe Opcje, w którym można zmienić, jak program poprawianie pisowni i gramatyki dla wszystkich dokumentów.

  Cofnij, przycisk Cofnij ostatnią     Cofanie poprzedniej zmiany. Klikaj do poprzedniej poprawki.

  Sprawdź wszystkie artykuły     Sprawdzanie pisowni w wszystkie artykuły w tej publikacji programu Publisher.

  Znak zapytania     Otwarcie Pomocy dla tego programu.

Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki nie jest dostępne w programach Access, Excel i Project.

W programie Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Word > Sprawdzanie.

 2. Na liście Wyjątki wybierz bieżącego dokumentu czy Wszystkie nowe dokumenty.

 3. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

 4. Kliknij przycisk OK i wrócić do dokumentu. Gdy linie faliste są wyświetlane w obszarze wyrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie wybierz odpowiednie opcje z menu korekty.

W programie Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Pisownia, a następnie kliknij pozycję Pisownia i Autokorekta.

 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, Oznacz błędy gramatyczne w trakcie wpisz lub Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Kliknij przycisk OK i powróć do programu Outlook. Jeśli linie faliste są wyświetlane w obszarze wyrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie wprowadź odpowiednie opcje z menu korekty.

Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni i gramatyki nie sprawdza notatek.

W programie PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > PowePoint opcje > Sprawdzanie.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni lub Ukryj błędy pisowni.

 3. Kliknij przycisk OK i powrócić do prezentacji. Jeśli linie faliste są wyświetlane w obszarze wyrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie wprowadź odpowiednie opcje z menu korekty.

W programie InfoPath, OneNote, Publisher i Visio

 1. Tworzenie lub otwieranie pliku.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij pozycję Opcje sprawdzania pisowni.

 3. W oknie dialogowym Opcje sprawdzania pisowni zaznacz lub wyczyść, Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 4. Kliknij przycisk OK i wrócić do dokumentu. Jeśli linie faliste są wyświetlane w obszarze wyrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie wprowadź odpowiednie opcje z menu korekty.

W programach Word i Outlook można wymusić ponowne sprawdzenie wyrazów i form gramatycznych, które poprzednio zignorowano, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz dokument programu Word lub elementu programu Outlook, który chcesz sprawdzić ponownie.

  Uwaga : Sprawdzanie pisowni i gramatyki nie sprawdza notatki w programie Outlook.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word w programie Word lub Opcje edytora w programie Outlook.

 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. W programie Word kliknij pozycję Sprawdź ponownie dokument. w programie Outlook kliknij pozycję Sprawdź ponownie pocztę E-mail (nawet gdy chcesz sprawdzić elementu kalendarza).

 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o resetowaniu sprawdzania pisowni i gramatyki, kliknij przycisk Tak.

 6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym, aby wrócić do dokumentu lub elementu poczty, a następnie Uruchom sprawdzanie pisowni i gramatyki ponownie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×