Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Jeśli tworzysz dokumenty w językach opartych na alfabecie łacińskim, takich jak angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki, i nie musisz zmieniać języka układu klawiatury, możesz ustawić język narzędzi sprawdzających tekst, tak aby sprawdzać pisownię w różnych językach w obrębie jednego dokumentu. Aby dowiedzieć się, jak zmienić język sprawdzania pisowni, kliknij poniżej produkt pakietu Office, z którego korzystasz.

Uwaga : Jeśli chcesz pisać w języku nieopartym na alfabecie łacińskim, takim jak arabski lub chiński, możesz przełączyć układ klawiatury na pasku Język. Kiedy zmieniasz układ klawiatury, pakiet Office zmienia język sprawdzania pisowni i gramatyki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

 • Ten artykuł dotyczy pakietów Office 2010, Office 2013 i Office 2016. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pakietu Office 2007, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku w pakiecie Office 2007.

 • Aby wpisywać znaki narodowe, takie jak niemiecki umlaut (ö), hiszpańska tylda (ñ), turecka cedilla (Ç), czy niektóre symbole, na przykład znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj galerii symboli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wstawianie symboli.

  • Jeśli znasz kody ASCII znaków specjalnych niedostępnych w danym układzie klawiatury, możesz wpisać odpowiedni znak lub symbol przy użyciu kodu ASCII.

 1. Umieść kursor w dokumencie w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku, lub, jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Ustawianie języka sprawdzania

 3. W oknie dialogowym Język lub okienku Język sprawdzania przewiń do języka, którego chcesz użyć, i znajdź ikonę Sprawdź pisownię i gramatykę znajdującą się przed danym językiem. Ikona sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word 2013

  Ta ikona informuje, że dla danego języka zainstalowano narzędzia sprawdzające. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, nie oznacza to, że wystąpił problem. Zobacz uwagi w kroku 6.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. Gdy następnym razem będziesz sprawdzać pisownię, możesz zmienić język słownika w okienku lub oknie dialogowym Pisownia, a następnie sprawdzić tekst w poszczególnych językach używanych w dokumencie. Powtórz ten krok dla każdego języka używanego w dokumencie.

  Uwagi : 

  • Jeśli nic się nie dzieje lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, być może narzędzia sprawdzające nie zostały zainstalowane dla danego języka. Postępuj zgodnie z monitami w komunikacie w celu dodania języka lub zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office, aby dowiedzieć się, jak dodać odpowiedni język.

  • Jeśli moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów po wykonaniu tych czynności, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język.

Aby zmienić język podczas sprawdzania pisowni w bazie danych lub skoroszycie, zmień język słownika w trakcie procesu sprawdzenia pisowni:

 1. Na karcie Recenzja w programie Excel lub na karcie Narzędzia główne w programie Access kliknij przycisk Pisownia.

 2. W okienku lub oknie dialogowym Pisownia wybierz odpowiedni język z listy Język słownika.

Jeśli odpowiedni język nie jest dostępny, może być potrzebny pakiet językowy pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack dla pakietu Office 2013 lub Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office 2016.

Jeśli chcesz zmienić domyślny język edycji używany do sprawdzania pisowni, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office.

W programie InfoPath Designer polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy bieżącego widoku formularza. Formularze zawierające wiele widoków mogą mieć ustawione różne języki sprawdzania dla poszczególnych widoków. W programie InfoPath Editor polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy całego formularza. Język sprawdzania dotyczy całego widoku. Cały tekst w danym widoku ma określony ten sam język.

Aby zmienić język formularza, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu lub sprawdź pisownię.

Ustawianie języka sprawdzania podczas tworzenia nowego dokumentu

 1. W nowym dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać w innym języku.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia > Ustaw język sprawdzania

 3. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 4. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 5. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Ustawianie języka sprawdzania podczas edytowania istniejącego dokumentu

 1. Otwórz istniejący dokument, dla którego chcesz zmienić język.

 2. Kliknij pozycję Edytuj dokument, a następnie kliknij pozycję Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 3. Zaznacz tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania

 4. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 5. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 6. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Zobacz też

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×