Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli tworzysz dokumenty w językach łaciński, takich jak angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki i nie trzeba zmienić języka układu klawiatury, można ustawić język sprawdzania tekstu, aby sprawdzić pisownię w różnych językach w jednym dokumencie.

Uwaga : Jeśli chcesz pisać w języku nieopartym na alfabecie łacińskim, takim jak arabski lub chiński, możesz przełączyć układ klawiatury na pasku Język. Kiedy zmieniasz układ klawiatury, pakiet Office zmienia język sprawdzania pisowni i gramatyki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

Aby wpisywać znaki narodowe, takie jak niemiecki umlaut (ö), hiszpańska tylda (ñ), turecka cedilla (Ç), czy niektóre symbole, na przykład znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Użyj galerii symboli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wstawianie symboli.

 • Jeśli znasz kody ASCII znaków specjalnych niedostępnych w danym układzie klawiatury, możesz wpisać odpowiedni znak lub symbol przy użyciu kodu ASCII.

Kliknij produkt pakietu Office, którego używasz, aby dowiedzieć się, jak ustawić język sprawdzania pisowni.

 1. Umieść kursor w dokumencie w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku, lub, jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Ustawianie języka sprawdzania

 3. W oknie dialogowym Język lub okienku Język sprawdzania przewiń do języka, którego chcesz użyć, i znajdź ikonę Sprawdź pisownię i gramatykę znajdującą się przed danym językiem. Ikona sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word 2013

  Ta ikona informuje, że dla danego języka zainstalowano narzędzia sprawdzające. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, nie oznacza to, że wystąpił problem. Zobacz uwagi w kroku 6.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. Gdy następnym razem będziesz sprawdzać pisownię, możesz zmienić język słownika w okienku lub oknie dialogowym Pisownia, a następnie sprawdzić tekst w poszczególnych językach używanych w dokumencie. Powtórz ten krok dla każdego języka używanego w dokumencie.

  Uwagi : 

  • Jeśli nic się nie dzieje lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, być może narzędzia sprawdzające nie zostały zainstalowane dla danego języka. Postępuj zgodnie z monitami w komunikacie w celu dodania języka lub zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office, aby dowiedzieć się, jak dodać odpowiedni język.

  • Jeśli moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów po wykonaniu tych czynności, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język.

Aby zmienić język podczas sprawdzania pisowni w bazie danych lub skoroszycie, zmień język słownika w trakcie procesu sprawdzenia pisowni:

 1. Na karcie Recenzja w programie Excel lub na karcie Narzędzia główne w programie Access kliknij przycisk Pisownia.

 2. W okienku lub oknie dialogowym Pisownia wybierz odpowiedni język z listy Język słownika.

Jeśli odpowiedni język nie jest dostępny, może być potrzebny pakiet językowy pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack dla pakietu Office 2013 lub Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office 2016.

Jeśli chcesz zmienić domyślny język edycji używany do sprawdzania pisowni, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office.

W programie InfoPath Designer polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy bieżącego widoku formularza. Formularze zawierające wiele widoków mogą mieć ustawione różne języki sprawdzania dla poszczególnych widoków. W programie InfoPath Editor polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy całego formularza. Język sprawdzania dotyczy całego widoku. Cały tekst w danym widoku ma określony ten sam język.

Aby zmienić język formularza, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu lub sprawdź pisownię.

Ustawianie języka sprawdzania podczas tworzenia nowego dokumentu

 1. W nowym dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać w innym języku.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia > Ustaw język sprawdzania

 3. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 4. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 5. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Ustawianie języka sprawdzania podczas edytowania istniejącego dokumentu

 1. Otwórz istniejący dokument, dla którego chcesz zmienić język.

 2. Kliknij pozycję Edytuj dokument, a następnie kliknij pozycję Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 3. Zaznacz tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania

 4. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 5. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 6. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Zobacz też

Uwagi : 

Kliknij produkt pakietu Office, którego używasz, aby dowiedzieć się, jak ustawić język sprawdzania pisowni.

Aby ustawić język w programie Access, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej bazy danych:

 1. Otwórz bazę danych programu Access, dla której chcesz zmienić język słownika.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Przycisk Opcje programu Access

 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. Na liście Język słownika kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić pisownię, zaznacz rekordów lub pól, które chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pisownię Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne.

  Uwagi : 

  • Moduł sprawdzania pisowni używa języka wybranego słownika sprawdzania pisowni w bazie danych. Aby sprawdzić pisownię w bazie danych wielojęzycznych, możesz zmienić język słownika i sprawdzanie pisowni dla poszczególnych języków w bazie danych.

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie Excel, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego skoroszytu:

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  Przycisk Opcje programu Excel

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Na liście Język słownika wybierz język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sprawdzić pisownię arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia Obraz przycisku .

  Uwagi : 

  • Aby sprawdzić pisownię w skoroszycie wielojęzycznych, możesz zmienić język słownika i sprawdzanie pisowni dla poszczególnych języków używanych w każdym arkuszu lub komórki.

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie InfoPath, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego programu InfoPath szablonu lub formularza:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym język kliknij język, którego chcesz użyć.

 3. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki 1 i 2. W kroku 2 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 5. Aby sprawdzić pisownię formularza, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia Obraz przycisku .

  Uwaga : Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie OneNote, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w okienku zadań Sprawdzanie pisowni.

Aby ustawić język słownika dla notatki:

 1. Zaznacz notatki, dla którego chcesz ustawić język, lub umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nową notatkę.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W okienku zadań Ustaw język wybierz język, którego chcesz użyć.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 5. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij pisownię Obraz przycisku .

  Uwaga : Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie Outlook, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całej wiadomości:

 1. Na karcie wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli język poprzedza ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla danego języka zainstalowano narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli odpowiedni język nie jest poprzedzone ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , umożliwia pisanie i edytowanie tekstu, ale nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki ani używać tezaurusa dla danego języka.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 4. Aby sprawdzić pisownię wiadomości, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie wiadomość.

  Uwagi : 

  • Jeśli modułu sprawdzania pisowni nie jest poprawnie identyfikowanie błędy pisowni, po wykonaniu tych czynności, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język, w oknie dialogowym język (w kroku 2).

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie PowerPoint, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całego slajdu:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli język poprzedza ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, czy sprawdzanie narzędzi, takich jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus są zainstalowane dla tego języka. Jeśli odpowiedni język nie jest poprzedzone ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , umożliwia pisanie i edytowanie tekstu, ale nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki ani używać tezaurusa dla danego języka.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki 1 i 2. W kroku 2 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 4. Aby sprawdzić pisownię slajdu, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Recenzja.

  Uwagi : 

  • W programie PowerPoint należy użyć modułu sprawdzania pisowni na każdym slajdzie.

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Aby ustawić język w programie Publisher, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z tylko fragment tekstu, zaznacz tekst, sprawdzanie pisowni i zmienianie języka słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej publikacji:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język.

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 4. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij pisownię Obraz przycisku .

  • Aby sprawdzić pisownię na wszystkich stronach publikacji wiele stron, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Sprawdź wszystkie artykuły, w oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni.

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?.

Aby ustawić język w programie Visio, możesz po prostu wpisać w języku, który ma być używany.

Aby zmienić język słownika dla określonego tekstu w programie Visio:

 1. Wybierz istniejącą sekcję tekstu. Lub, wpisz nowy fragment tekstu w języku, który ma być używany, a następnie zaznacz tekst.

 2. W Format menu kliknij pozycję tekst, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 3. Na liście język kliknij język, którego chcesz użyć.

  Uwaga : Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

 1. Umieść kursor w dokumencie, w którym chcesz zacząć wpisywać tekst w innym języku. Lub, jeśli chcesz zmienić język skojarzony z istniejącej sekcji tekstu, zaznacz tekst.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym język wybierz język, którego chcesz użyć.

  Jeśli język poprzedza ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, czy sprawdzanie narzędzi, takich jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus są zainstalowane dla tego języka. Jeśli odpowiedni język nie jest poprzedzone ikona Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , umożliwia pisanie i edytowanie tekstu, ale nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki ani używać tezaurusa dla danego języka.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełącz się do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 Wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

  Uwagi : 

  • Jeśli modułu sprawdzania pisowni nie jest poprawnie identyfikowanie błędy pisowni, po wykonaniu tych czynności, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język, w oknie dialogowym język (w kroku 3).

  • Pakiet językowy może być wymagane, jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni dla języka, którego chcesz wpisać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz potrzebuję pakietu językowego lub pakietu language interface pack?

Zobacz też

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×