Sprawdzanie danych przydziału dla witryny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako właściciel witryny możesz zachować kontrolę nad zasobami serwera i uważnie monitorować obszary, takie jak miejsce do magazynowania, zaznaczając pole wyboru przydziałów, które zostały ustawione dla witryn.

W tym artykule

Omówienie

Wyświetlanie bieżących wartości i danych przydziału dla witryny

Wyświetlanie danych przydziału dla witryny

Omówienie

Aby ułatwić zarządzanie zasobami witryny i serwera, administrator lokalnego komputera serwera może określić przydziały używane do ograniczenia ilości miejsca do magazynowania dostępnego w witrynie oraz liczby użytkowników dodawanych do zbioru witryn. Dzięki przydziałom można łatwiej zagwarantować, że jedna witryna nie będzie mogła użyć tylu zasobów, że funkcjonowanie pozostałych witryn stanie się niemożliwe.

Administrator serwera może stosować blokady, aby uniemożliwić przekraczanie limitów przydziału miejsca do magazynowania w witrynach i (jeśli to konieczne) blokować dostęp do witryny wszystkim użytkownikom.

Witryna może zostać automatycznie zablokowana, kiedy zostanie przekroczona maksymalna wartość przydziału miejsca do magazynowania. Administrator serwera może także zablokować witrynę ręcznie, jeśli na przykład doszło do naruszenia zasad używania witryny. Wynik zablokowania witryny zależy od typu blokady:

 • Jeśli witryna została zablokowana z powodu przekroczenia limitu przydziału miejsca do magazynowania, użytkownicy, którzy usiłują przekazać nową zawartość, zobaczą komunikat o błędzie przepełnienia dysku.

 • Jeśli witryna została zablokowana ręcznie, użytkownicy, którzy będą chcieli wyświetlić witrynę, zobaczą komunikat o odmowie dostępu.

Administratorzy witryn mogą odblokowywać witryny samodzielnie, jeśli zostały zablokowane z powodu przekroczenia limitów przydziału. Tylko administrator serwera może wyczyścić blokadę ręczną.

Początek strony

Wyświetlanie bieżących wartości i danych przydziału dla witryny

Bieżące wartości i dane przydziału dla witryny mogą być wyświetlane przy użyciu funkcji administracji centralnej programu SharePoint. Aby wyświetlić te informacje, należy skontaktować się z administratorem serwera.

Początek strony

Wyświetlanie danych przydziału dla witryny

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga : W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij łącze Podsumowanie użycia.

  Uwaga : Jeśli to łącze nie jest widoczne, kliknij opcję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu w sekcji Administracja zbioru witryn.

 2. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące sposobu używania miejsca do magazynowania, w sekcji Magazynowanie kliknij pozycję Alokacja miejsca do magazynowania.

 3. Na stronie Alokacja miejsca do magazynowania w sekcji Wybieranie widoku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla bibliotek dokumentów, kliknij pozycję Biblioteki dokumentów.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla dokumentów, kliknij pozycję Dokumenty.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla list, kliknij pozycję Listy.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla elementów w Koszu, kliknij pozycję Kosz.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×