Sprawdzanie błędów w bazie danych dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zwiększyć wydajność programu baza danych dodatku Business Contact Manager, zaleca się od czasu do czasu sprawdzanie błędów. Ten proces defragmentuje również bazy danych.

Przestroga: Jeśli baza danych jest udostępniona, należy poprosić wszystkich jej użytkowników o zakończenie pracy programu Outlook przed sprawdzeniem jej pod kątem błędów. Zapobiega problemów, gdy jest uruchomiony ten proces.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych.

  3. Kliknij przycisk Sprawdzanie błędów.

  4. W oknie dialogowym Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Start.

    Ten proces defragmentuje bazy danych i sprawdził błędy. W okienku szczegółów są wyświetlane wyniki skanowania.

  5. Po zakończeniu procesu kliknij przycisk Zamknij.

Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że niektóre dane nie zostaną przeniesione, bazy danych może być w pełni funkcjonalny. Aby uzyskać optymalną wydajność ponownie defragmentację bazy danych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×