Spotkania i połączenia

Spotkania i połączenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownik urządzenia przenośnego? Zobacz spotkań i rozmów na urządzeniach przenośnych.

Planowanie spotkania, dołączanie do spotkania i rozpoczynanie połączeń indywidualnych lub grupowych

Ten klip wideo, Rozpocznij spotkanie teraz pokazano, jak rozpocząć spotkanie, dołączanie do spotkania i udostępnianie pulpitu. Zapis wideo narracji i informacje o procedurach towarzyszyć wideo.

W tym temacie

Masz spotkań

Nawiązywanie połączeń

Masz spotkań

Zespołu odbywa się spotkanie online w kanale, więc możesz przejść z konwersacji do spotkania za pomocą kliknięcia przycisku.

Spotkań zespołu zawiera audio, wideo i udostępniania pulpitu, i każda osoba z zespołu można dołączyć. A ponieważ przekraczają one online, będzie zawsze musi obszaru spotkań, a nie było nigdy konieczne pomieszczenie lub obraz z projektora.

Aby rozpocząć spotkanie, kliknij pozycję Rozpocznij spotkanie teraz Rozpocznij spotkanie teraz przycisk poniżej pola Redagowanie w nowej konwersacji:

Rozwiń, wybierz plik, Emoji, Giphy, nalepki i Rozpocznij spotkanie teraz przyciski w oknie redagowanie

Zachowywanie kontekstu konwersacji i określanie osób, które już rozmowę z, klikając pozycję Rozpocznij spotkanie teraz Rozpocznij spotkanie teraz przycisk poniżej pola Redagowanie w istniejącej konwersacji:

Rozwiń, wybierz plik, Emoji, Giphy, nalepki i Rozpocznij spotkanie teraz przycisków w polu redagowanie wiadomości

Spotkań zespołu są otwarte spotkań, więc mogą dołączyć do wszystkich członków zespołu. Po uruchomieniu spotkania w określonego kanału całego zespołu widać, że spotkanie jest dzieje i dołączać do nich z tego kanału.

Dołączanie do spotkania z konwersacji

Istnieją trzy sposoby dołączania do spotkań w aplikacji Teams:

 • Możesz dołączyć z wiadomości w konwersacji:

  Dołącz do spotkania przy użyciu wiadomości

 • Jeśli pracujesz w innym kanale i wiadomości nie są obecnie widoczne, możesz dołączyć do spotkania z powiadomienia wyświetlonego w prawym górnym rogu ekranu.

  Dołącz do spotkania przy użyciu powiadomienia

 • Jeśli natomiast korzystasz z czatu, otrzymasz powiadomienie, że zaproszono Cię na spotkanie, i możesz dołączyć z niego.

  Dołącz do spotkania przy użyciu wyskakującego komunikatu

Informacja spotkania zespołu się dzieje w kanale, gdy pojawi się zaproszenie do dołączenia do.

Spotkania zespołu

Będzie ona Podgląd zawartości wyświetlane i kto jest na spotkaniu. Jeśli spotkanie jest przewijane poza widok w konwersacji, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem kanału.

Powiadomienia o spotkaniu

Z zaplanowanego spotkania prywatne można spotkania z innymi osobami w sposób wstępnie planowany i selektywnego zamiast opuszczania spotkania Otwórz do innych osób w kanale. Można zaplanować spotkanie prywatne osobom w organizacji, czy też nie znajdują się one na członkom zespołu.

Co prywatne zaplanowane spotkanie zaczyna się również nowego wątku rozmów dla wszystkich uczestników spotkania. Ten wątek umożliwia udostępnianie plan spotkania lub ważnych plików. Umożliwia także go po spotkania Flaga monitująca na określone elementy, podsumowywanie usługi takeaways i Publikuj pytania.

Aby zaplanować spotkanie prywatne, kliknij pozycję spotkań Przycisk Spotkania po lewej stronie okna aplikacji, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie. Aby upewnić się, że spotkanie nie jest otwarty do całego kanału, wybierz opcję Brak w obszarze Wybierz kanał spotykać się. Następnie to wszystko, co trzeba zrobić rozpoczęcie zaprosić inne osoby.

Istnieje kilka sposobów dołączanie do zaplanowanego spotkania prywatne.

 • Kliknij pozycję spotkań Przycisk Spotkania po lewej stronie, a aplikacja wyświetlona lista Twoich spotkań na tydzień. Spotkanie, które chcesz znaleźć, a następnie kliknij Dołączanie.

 • Jeśli spotkanie została już rozpoczęta, pojawi się na liście ostatnio używanych rozmów. Wybierz spotkanie na liście rozmów, a następnie kliknij pozycję Dołącz w nagłówku rozmów.

 • Możesz również dołączyć do spotkania przy użyciu zaproszenia w kalendarzu w programie Exchange. Kliknięcie łącza w wiadomości e-mail zaproszenie, nastąpi przekierowanie do zespołów i mogą dołączyć do spotkania z tego poziomu.

Aby zaplanować spotkanie, kliknij pozycję spotkań Przycisk Spotkania po lewej stronie okna aplikacji, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie. Przejdź do sekcji Wybierz kanał spotykać się:

 • Wybierz opcję Brak utworzyć spotkanie prywatne.

 • Wybierz kanał, aby utworzyć spotkanie, do którego jest otwarte dla wszystkich członków zespołu.

Znajdź w terminie, który działa dla wszystkich osób, klikając pozycję Asystent planowania, przedstawia dostępność wszystkich osób. Można również zaplanować spotkanie cykliczne, zaznaczając pole Powtórz. Po wykonaniu tej czynności, można wybrać częstotliwość spotkania ma być wykonywana.

Może też zaplanować spotkanie wewnątrz istniejącego rozmów. Kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie poniżej pola do redagowania w Rozmowa. W oknie dialogowym Nowe spotkanie wszystkich osób w Twojej rozmów będzie już będzie widoczna na liście uczestników.

Ten klip wideo, spotkania zaplanowane pokazano, jak zaplanować spotkanie i dodawanie osób do niego.

Jeśli masz rozmawiać z inną osobą i chcesz zaplanować spotkanie bezpośrednio z Rozmowa, kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie poniżej pola redagowanie. W oknie dialogowym Nowe spotkanie wszyscy uczestnicy rozmowy będzie już będzie widoczna na liście uczestników. Wprowadź datę i godzinę, Dodaj szczegółowe lub lokalizacji i Zaproś inne osoby. Gdy skończysz, kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie i kontynuować.

Przycisk Zaplanuj spotkanie poniżej pola redagowanie

Jeśli jesteś wewnątrz kanału i chcesz rozpocząć nowe spotkanie, po prostu kliknij Rozpocznij spotkanie teraz Rozpocznij spotkanie teraz przycisk poniżej pola do redagowania. Na wyświetlonym ekranie kliknij ponownie przycisk Rozpocznij spotkanie teraz.

Wszyscy członkowie zespołu pojawi się w Twojej uczestników spotkania. Po prostu kliknij nazwę, aby dodać je do spotkania. Każda osoba, która ma favorited kanale zostaną powiadomieni rozpoczęcia spotkania.

Aby zaprosić osoby na spotkanie w kanale, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie teraz Rozpocznij spotkanie teraz przycisk poniżej pola do redagowania. Kliknij pozycję osoby na liście uczestników spotkania powiadomienie uruchomiła lub użyć paska wyszukiwania, aby zaprosić innych członków zespołu.

Wykaz uczestników spotkania

Aby zaprosić osoby do zaplanowanego spotkania, kliknij spotkań Przycisk Spotkania po lewej stronie okna aplikacji, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie. W oknie dialogowym Nowe spotkanie należy użyć pola Zapraszanie osób do wyszukiwania i Zaproś osoby.

Można wyświetlić wszystkie zbliżających się spotkań i terminów w następnym tygodniu, klikając pozycję spotkań Przycisk Spotkania po lewej stronie okna aplikacji. Możesz przełączać się na liście spotkań między bieżącego dnia i tygodnia, nadchodzące. Na nim wyświetlane wszystkie zasoby, które zostało zaplanowane w zespołach, programu Exchange i Outlook.

Kliknij pozycję określonego spotkania, aby uzyskać szczegółowe informacje o uczestników, kto jest zaproszenie i kto je zorganizowane.

Umożliwia prezentowanie ekranu lub aplikację, której używasz podczas spotkania do udostępniania pulpitu. Aby udostępnianie własnego ekranu w trakcie spotkania, kliknij pozycję Udostępnianie pulpitu Udostępnianie pulpitu przycisk w kontrolek spotkania.

Przycisk Udostępnij ekranu

Możesz nadal korzystać członkom zespołu podczas spotkania. Po prostu kliknij poza obszarem spotkania, a można sprawdzić co się dzieje w innych kanałów lub posłuchać wiadomości.

Po kliknięciu poza spotkaniem staje się małe okno w górnej części aplikacji, kliknij to okno, aby powrócić do spotkania za pomocą wiadomości, jeśli musisz.

Zrzut ekranu: opcje spotkania

Spotkania są teraz dostępne w systemie iOS i Android i będzie dostępny tylko dla Windows Phone.

Być może masz wyciszony dźwięk lub Twój mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo.

Aby zmienić głośnika, mikrofonu lub ustawienia kamery, gdy jesteś w trakcie rozmowy, kliknij pozycję Wybierz urządzeń Przycisk Ustawienia u góry po prawej. Za pomocą menu wybierz żądane opcje głośnika, mikrofonu i kamery.

Ustawienia audio dla połączeń wideo

Nawiązywanie połączeń

W zespołach możesz nawiązywać połączenia Wykorzystaj lub grupy bez konieczności obsługi spotkania zespołu. Połączenia te są prywatne i nie będą widoczne na każdą konwersację zespołu. Pozycje połączenia pojawi się okno rozmowy, ale.

Przejdź do listy rozmów, a następnie kliknij przycisk Nowy rozmów Przycisk Nowa rozmów , aby rozpocząć nową konwersację.

Wpisz nazwę lub nazwy w polu Do w górnej części nowego czatu.

Następnie kliknij pozycję połączenie wideo Przycisk połączenia wideo lub połączenie Audio Przycisk Połączenia do rozpoczęcia połączenia.

Połączenie wideo, połączeń Audio i przycisków Dodaj osoby

Możesz również rozpocząć wykorzystaj połączenie z karty profil innej osoby. Otwórz ją, klikając pozycję swój obraz w kanale lub z wyszukiwania.

Teraz w prawo, członkom zespołu nie obsługuje programu Skype dla firm certyfikowane telefony stacjonarne. Wiele telefonów stacjonarny podłączony USB będzie działać jako prosty alternatywny głośniki, zestawy słuchawkowe lub mikrofonów połączeń członkom zespołu, ale telefonu zaawansowane funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Zawieszanie połączenia, kliknij pozycję więcej akcji Przycisk Więcej opcji w oknie połączenia i zaznacz, naciśnij i przytrzymaj. Wszystkich osób biorących udział w połączeniu otrzymasz powiadomienie, że zostały został umieszczony w archiwum i można kontynuować połączeń, klikając pozycję Wznów.

Osoby w archiwum nie widać lub usłyszeć wszystkich osób biorących udział w połączeniu, w tym Ty. Udostępnianie ekranu jest tymczasowo zawieszone, zbyt. Wszystko zwróci zwykłym po wznowieniu połączenia.

Aby przełączyć połączenie, kliknij pozycję więcej akcji Przycisk Więcej opcji w oknie połączenia i wybierz pozycję Przełącz. Wpisz nazwę osoby, aby przełączyć połączenie, a następnie kliknij przycisk Przenieś. Tylko pamiętać, że mogą tylko przekazywać połączenia Wykorzystaj konwersacji.

W rozmowie wideo może brać udział jednocześnie do 50 osób.

Jeśli jesteś już w trakcie rozmowy, można zaakceptować lub w dowolnym momencie Rozpocznij nowe połączenie. Firma Microsoft będzie zawieszanie bieżące połączeń oraz przejście bezpośrednio do nowej konwersacji. Podczas połączenia osoby w archiwum wszyscy uczestnicy będą otrzymywać powiadomienia, a nie będą mogli widzieć lub słyszeć możesz.

Zobaczysz zawieszone rozmowy po lewej stronie okna rozmowy. Umożliwia to powrót do nich w dowolnej chwili.

Połączeń wideo są włączone automatycznie podczas dołączania do niezaplanowanego spotkania lub jeśli ktoś do Ciebie dzwoni z niezaplanowanego spotkania. Nie można zmienić to ustawienie, ale można włączyć wideo wyłączanie dla połączenia, jeśli jej nie potrzebujesz.

Ustawienia domyślne dla połączeń wideo różnią się dla różnych typów połączeń:

Typ połączenia

Ustawienie wideo

Niezaplanowanego spotkania

Klip wideo na

Grupa lub połączenia 1:1

Zapytaniem dołączyć do wideo

Zaplanowane spotkanie

Klip wideo, wyłączanie

Klip wideo jest włączona automatycznie, gdy dołączanie lub są nazywane z niezaplanowanego spotkania w kanale. Nie można zmienić tych ustawień wideo, ale można wyłączyć swój obraz wideo po nawiązaniu połączenia w ramach połączenia, jeśli nie jest potrzebny.

Typ połączenia

Ustawienie wideo

Niezaplanowanego spotkania

Klip wideo na

Grupa lub połączenia 1:1

Zapytaniem dołączyć do wideo

Zaplanowane spotkanie

Klip wideo, wyłączanie

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×