Sposoby formatowania arkusza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office Excel 2007 formatowanie danych arkusza jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Można użyć kilku szybkich i prostych sposobów tworzenia profesjonalnie wyglądających arkuszy, w których dane są wyświetlane efektywnie. Na przykład można użyć motywów dokumentów w celu zapewnienia jednolitego wyglądu wszystkich dokumentów pakietu Microsoft Office 2007, stylów, aby zastosować wstępnie zdefiniowane formaty, oraz innych funkcji formatowania ręcznego w celu wyróżnienia ważnych danych.

Arkusz sformatowany

W tym artykule

Praca z motywami dokumentów

Szybkie formatowanie danych za pomocą stylów

Ręczne formatowanie danych

Wyróżnienie danych za pomocą obramowania i kolorów

Zmienianie wyrównania i orientacji danych

Kopiowanie istniejącego formatu do innych danych

Praca z motywami dokumentów

Motyw dokumentu to zestaw wstępnie zdefiniowanych kolorów, czcionek i efektów (takich jak style linii i efekty wypełnienia), które będą dostępne w przypadku formatowania danych w arkuszu lub innych elementów, takich jak tabele, tabele przestawne i wykresy. W celu zapewnienia jednolitego i profesjonalnego wyglądu motyw dokumentu można stosować do wszystkich skoroszytów programu Excel i innych dokumentów pakietu Office 2007.

Firma może udostępnić własny motyw dokumentu, którego będą używać pracownicy. Można także wybierać spośród wielu wstępnie zdefiniowanych motywów dokumentów dostępnych w programie Excel. W razie potrzeby można także utworzyć własny motyw dokumentu, zmieniając niektóre lub wszystkie kolory, czcionki lub efekty motywu, na podstawie którego utworzono dokument.

Przed sformatowaniem danych w arkuszu można zastosować odpowiedni motyw dokumentu, aby w formatowaniu zastosowanym do danych w arkuszu były używane kolory, czcionki i efekty, które są określone przez ten motyw dokumentu.

Aby uzyskać informacje na temat pracy z motywami dokumentów, zobacz Stosowanie i dostosowywanie motywu dokumentu.

Początek strony

Szybkie formatowanie danych za pomocą stylów

Styl jest wstępnie zdefiniowanym formatem, często opartym na motywie, który można stosować w celu zmieniania wyglądu danych, tabel, wykresów, tabel przestawnych, kształtów i diagramów. Jeśli wstępnie zdefiniowane style nie spełniają określonych wymagań, można dostosować jeden z nich do własnych potrzeb. W przypadku wykresów można dostosować styl wykresu i zapisać go jako szablon wykresu, aby móc użyć go ponownie.

W zależności od danych, które chcesz sformatować, możesz używać następujących stylów w programie Excel:

 • Style komórki    Aby jednocześnie zastosować kilka formatów i zapewnić spójne formatowanie komórek, można użyć stylu komórki. Jest to zdefiniowany zestaw cech formatowania, na przykład czcionek i ich rozmiarów, formatów liczbowych oraz obramowań i cieniowania komórek. Aby zapobiec wprowadzaniu zmian w określonych komórkach, można użyć stylu blokującego komórki.

  Program Excel zawiera szereg wstępnie zdefiniowanych stylów komórki, które można stosować. W razie potrzeby można zmodyfikować wstępnie zdefiniowany styl komórki, aby utworzyć niestandardowy.

  Niektóre style komórki są oparte na motywie dokumentu zastosowanego do całego skoroszytu. Po zmianie motywu dokumentu te style komórki są aktualizowane zgodnie z nowym motywem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pracy ze stylami komórki, zobacz Stosowanie, tworzenie i usuwanie stylu komórki.

 • Style tabeli    W celu szybkiego dodania do tabeli programu Excel profesjonalnego formatowania o wysokiej jakości można zastosować wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl tabeli. Po wybraniu jednego ze wstępnie zdefiniowanych stylów wierszy naprzemiennych program Excel zachowuje wzorzec wierszy naprzemiennych podczas filtrowania, ukrywania lub zmieniania rozmieszczenia wierszy.

  Aby uzyskać informacje na temat pracy ze stylami tabeli, zobacz Formatowanie tabeli programu Excel.

 • Style tabeli przestawnej    W celu sformatowania tabeli przestawnej można szybko zastosować wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl tabeli przestawnej. Podobnie jak w przypadku tabel programu Excel, można wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych stylów wierszy naprzemiennych, który zachowuje wzorzec wierszy naprzemiennych podczas filtrowania, ukrywania lub zmieniania rozmieszczenia wierszy.

  Aby uzyskać informacje na temat pracy ze stylami tabeli przestawnej, zobacz Projektowanie układu i formatu raportu w formie tabeli przestawnej.

 • Style wykresu    Do wykresu można zastosować wstępnie zdefiniowany styl. Program Excel oferuje szeroką gamę przydatnych wstępnie zdefiniowanych stylów wykresu do wyboru i w razie potrzeby można taki styl dodatkowo dostosować, zmieniając ręcznie style poszczególnych elementów wykresu. Nie można zapisać niestandardowego stylu wykresu, ale cały wykres można zapisać jako szablon wykresu, za pomocą którego można utworzyć podobny wykres.

  Aby uzyskać informacje na temat pracy ze stylami wykresu, zobacz Zmienianie układu lub stylu wykresu.

Początek strony

Ręczne formatowanie danych

Aby wyróżnić określone dane (na przykład tekst lub liczby), można sformatować dane ręcznie. Formatowanie ręczne nie jest oparte na motywie dokumentu skoroszytu, o ile nie wybrano czcionki motywu lub nie użyto kolorów motywu. Formatowanie ręczne pozostaje takie same w razie zmiany motywu dokumentu. Można ręcznie formatować wszystkie dane w komórce lub zakresie jednocześnie, ale można też używać tej metody do formatowania pojedynczych znaków.

Aby uzyskać informacje dotyczące formatowania danych ręcznie, zobacz Formatowanie tekstu w komórkach.

Początek strony

Wyróżnienie danych za pomocą obramowania i kolorów

Aby wyróżnić różne typy informacji w arkuszu i uczynić go łatwiejszym do przeglądania, można dodać obramowania wokół komórek lub zakresów. W celu zwiększenia przejrzystości i przyciągnięcia uwagi do określonych danych można również cieniować komórki pełnym kolorem tła lub określonym deseniem kolorystycznym.

Tekst z obramowaniami i kolorem tła

Aby dodać kolorowe tło do wszystkich danych w arkuszu, można też użyć obrazu jako tła arkusza. Jednak tła arkusza nie można drukować — tło jedynie wzbogaca wygląd arkusza na ekranie.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z obramowania i kolorów, zobacz:

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Stosowanie lub usuwanie cieniowania komórki

Dodawanie lub usuwanie tła arkusza

Początek strony

Zmienianie wyrównania lub orientacji danych

W celu zoptymalizowania wyświetlania danych w arkuszu może być konieczna zmiana położenia tekstu w komórce. Można zmienić wyrównanie zawartości komórki, użyć wcięcia w celu uzyskania optymalnych odstępów lub wyświetlić dane pod innym kątem, obracając je.

Obracanie danych jest szczególnie przydatne, gdy nagłówki kolumn są szersze niż dane w kolumnie. Zamiast tworzyć niepotrzebnie szerokie kolumny lub skrócone etykiety, można obrócić tekst nagłówka kolumny.

Aby uzyskać informacje na temat zmieniania orientacji danych lub wyrównania zobacz Zmiana położenia danych w komórce.

Początek strony

Kopiowanie istniejącego formatu do innych danych

Jeśli już sformatowano kilka komórek w arkuszu w zamierzony sposób, można po prostu skopiować formatowanie do innych komórek lub zakresów. Przy użyciu polecenia Wklej specjalnie (karta Narzędzia główne, grupa Schowek, przycisk Wklej) można wkleić tylko formaty skopiowanych danych, ale można też użyć polecenia Malarz formatów Obraz przycisku (karta Narzędzia główne, grupa Schowek) w celu skopiowania i wklejenia formatów do innych komórek lub zakresów.

Ponadto formaty zakresu danych są automatycznie rozszerzane na dodatkowe wiersze po wprowadzeniu wierszy na końcu zakresu danych, które zostały już sformatowane, a formaty są wyświetlane w co najmniej trzech z pięciu poprzedzających wierszy. Opcja rozszerzania formatów zakresu danych i formuł jest domyślnie włączona, ale można ją włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby (przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , polecenie Opcje programu Excel, kategoria Zaawansowane).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×