Sporządzanie notatek połączonych w programie OneNote 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Notatki połączone — informacje

Uruchamianie sesji notatek połączonych

Kończenie sesji notatek połączonych

Wyświetlanie i usuwanie łączy do notatek

Wyłączanie notatek połączonych

Ponowne włączanie notatek połączonych

Notatki połączone — informacje

Sporządzanie notatek połączonych w programie Microsoft OneNote 2010 ułatwia pracę na komputerze, umożliwiając prowadzenie notatek w zadokowanym oknie programu OneNote na pulpicie i jednoczesne korzystanie z innych programów lub z przeglądarki sieci Web.

Notatki sporządzane w tym trybie program OneNote automatycznie łączy z zawartością oglądaną w programie Internet Explorer, dokumentach programu Word, prezentacjach programu PowerPoint lub na innej stronie programu OneNote w dowolnym notesie.

Podczas sesji notatek połączonych program OneNote przechowuje z każdym akapitem notatek łącze do użytych dokumentów lub stron sieci Web. Kliknięcie tego łącza pozwala łatwo wrócić do tej zawartości w późniejszym czasie. Program OneNote przechowuje także miniatury stron i fragmenty tekstu z oglądanych plików programu Word 2010 lub PowerPoint 2010, dzięki czemu można łatwo ponownie odnaleźć i rozpoznać odpowiednią stronę lub slajd.

Aby ta funkcja była dostępna, notes musi być zapisany w formacie notesu programu OneNote 2010. Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany notes, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz notes, który ma być używany w trybie notatek połączonych, i spójrz na pasek tytułu okna aplikacji OneNote 2010. Jeśli obok nazwy notesu widnieje tekst [Tryb zgodności], to znaczy, że bieżący notes został zapisany w starszym formacie programu OneNote 2007 i funkcja notatek połączonych nie jest dostępna.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notatnika na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu sprawdź wartość Format domyślny, aby dowiedzieć się, w jakim formacie zapisano notes. Jeśli bieżący format to Format notesu programu OneNote 2010, wówczas można korzystać z funkcji notatek połączonych w tym notesie.

Początek strony

Uruchamianie sesji notatek połączonych

Aby rozpocząć sporządzanie notatek połączonych na temat oglądanej strony sieci Web, dokumentu programu Word, prezentacji programu PowerPoint lub strony programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

 1. 1. Na Wstążce w programie Word, PowerPoint lub OneNote kliknij kartę Przeglądanie.

 2. W grupie Notatki kliknij przycisk Notatki połączone.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie lokalizacji w programie OneNote przejdź do notesu, sekcji i strony, na której chcesz sporządzać notatki dotyczące oglądanego dokumentu lub strony, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Sporządzaj notatki w zwykły sposób. Możesz otwierać inne strony programu OneNote w głównym oknie programu, otworzyć program Internet Explorer lub inne dokumenty programu Word lub PowerPoint. Program OneNote automatycznie tworzy łącza do wszystkich oglądanych zasobów, dzięki czemu można później łatwo znaleźć odpowiednie materiały źródłowe.

Uwaga : Notatki połączone można także tworzyć, klikając pozycję Zadokuj do pulpitu na karcie Wyświetlenie w programie OneNote 2010. Bieżąca strona programu OneNote zostanie zadokowana z boku pulpitu systemu Windows i pozostanie widoczna w tym miejscu podczas korzystania z innych programów. Wszelkie notatki sporządzone w zadokowanym oknie programu OneNote będą połączone z ich kontekstem.

Początek strony

Kończenie sesji notatek połączonych

Sesję notatek połączonych można zakończyć, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk Zadokuj do pulpitu na pasku narzędzi Szybki dostęp w celu oddowkowania okna i wyłączenia trybu notatek połączonych (zamiast tego możesz nacisnąć klawisze CTRL+ALT+D).

 • Kliknij przycisk Widok normalny na karcie Wyświetlanie.

Początek strony

Wyświetlanie i usuwanie łączy do notatek

Podczas pracy w trybie notatek połączonych w pobliżu lewego górnego rogu zadokowanej strony z notatkami jest wyświetlany przycisk z ikoną łańcucha. Podczas trwania sesji notatek połączonych można umieścić wskaźnik myszy nad poszczególnymi notatkami na stronie, aby sprawdzić, które notatki są z czymś połączone.

Umieszczenie wskaźnika myszy nad poszczególnymi ikonami aplikacji, które mogą występować na stronie, powoduje wyświetlenie miniatury dokumentu programu Word, prezentacji programu PowerPoint, strony z notatkami programu OneNote lub strony sieci Web programu Internet Explorer, z którą jest połączona dana notatka. Kliknięcie takiej miniatury powoduje otwarcie skojarzonego z nią pliku.

Aby wyświetlić listę wszystkich dokumentów, z którymi jest połączona bieżąca strona, lub usunąć niepotrzebne łącza, należy kliknąć ikonę łańcucha w górnym rogu strony.

Początek strony

Wyłączanie notatek połączonych

Tryb notatek połączonych jest włączany automatycznie, kiedy użytkownik sporządza notatki w zadokowanym oknie programu OneNote. Aby wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Opcje.

 2. Po lewej stronie okna dialogowego Opcje programu OneNote kliknij kategorię Zaawansowane.

 3. Po prawej stronie w obszarze Notatki połączone wyczyść pole wyboru Zezwalaj na tworzenie notatek połączonych.

Porada : Aby wyczyścić notatki połączone, które zostały już skojarzone ze stronami sieci Web i dokumentami, należy kliknąć przycisk Usuń łącza z notatek połączonych w oknie dialogowym Opcje programu OneNote.

Początek strony

Ponowne włączanie notatek połączonych

Jeśli tryb automatycznego tworzenia notatek połączonych w zadokowanym oknie został wyłączony, można go włączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Opcje.

 2. Po lewej stronie okna dialogowego Opcje programu OneNote kliknij kategorię Zaawansowane.

 3. Po prawej stronie w obszarze Notatki połączone zaznacz pole wyboru Zezwalaj na tworzenie notatek połączonych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×