Specyfikacje programu Access 2016

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera informacje o limitach pliki bazy danych programu Microsoft Access i obiektów. W większości przypadków przekroczenia następujące ograniczenie bazy danych może być wskazanie problem projektu. Korzystając z informacji zawartych w niniejszym artykule i staranne badanie projektu bazy danych mogą ułatwić Znajdź, co trzeba ją poprawić dla pomyślnego wdrożenia. Na przykład importowania danych bezpośrednio w programie Microsoft Excel do programu Access bez normalizacji może spowodować tworzenie dodatkowych pól (kolumn). Jeśli chcesz informacji na temat projektowania bazy danych lub normalizacji, zapoznaj się zasobów w sekcji dodatkowe informacje .

W tym artykule

Specyfikacje bazy danych

Dodatkowe informacje

Specyfikacje bazy danych

Poniższa lista tabel dotyczy baz danych programu Access 2016:

Ogólne    

Atrybut

Wartość maksymalna

Całkowity rozmiar bazy danych programu Access 2016 (accdb), w tym wszystkich obiektów bazy danych i danych

2 gigabajty minus przestrzeń potrzebna na obiekty systemowe.

Uwaga : Za pomocą łączenia z tabelami w innych baz danych programu Access można obejść ten limit rozmiaru. Można połączyć z tabelami w wielu plików bazy danych, z których każdy może być większy niż 2GB.

Porada : Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmniejszania rozmiaru bazy danych zobacz ułatwia zapobieganie problemów plików bazy danych za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw.

Całkowita liczba obiektów w bazie danych.

32 768

Liczba modułów (w tym formularze i raporty zawierające MaModuł ustawiona na PRAWDA )

 1000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba znaków w hasła

14

Liczba znaków w nazwie użytkownika lub nazwę grupy

20

Liczba użytkowników jednocześnie

255

Początek strony

Tabela

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w nazwie tabeli

64

Liczba znaków w nazwie pola

64

Liczba pól w tabeli

255

Liczba otwartych tabel

2048 tym połączone tabele i tabele wewnętrznie otwarty w programie Access

Rozmiar tabeli

2 gigabajty minus przestrzeń potrzebna na obiekty systemowe

Liczba znaków w polu tekstowym

255

Liczba znaków w polu długi tekst

65,535, gdy dane są wprowadzane przez interfejs użytkownika;
1 gigabajt, gdy dane są wprowadzane automatycznie

Rozmiar pola Obiekt OLE

1 gigabajt

Liczba indeksów w tabeli

32, takich jak indeksy utworzone wewnętrznie, aby zachować relacji między tabelami, jednego pola i złożone indeksy.

Liczba pól w indeksie lub klucza podstawowego

10

Liczba znaków w komunikacie o błędzie

255

Liczba znaków w regule poprawności, w tym znaki interpunkcyjne i operatorów

2048

Liczba znaków w polu Opis pola lub tabeli

255

Liczba znaków w rekordzie (oprócz pól długi tekst i obiekt OLE) po właściwość UnicodeCompression pól jest ustawiona na wartość Tak

4 000

Liczba znaków w ustawieniu właściwości pola

255

Początek strony

Query

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba wymuszonych relacji

32 na tabelę minus liczba indeksów znajdujących się w tabeli dla pól lub kombinacji pól, które nie są objęte relacje *

Liczba tabel w kwerendzie

32 *

Liczba sprzężeń w kwerendzie

16 *

Liczba pól w zestawie rekordów

255

Rozmiar zestawu rekordów

1 gigabajt

Limit sortowania

255 znaków w jedno lub więcej pól

Liczba poziomów kwerend zagnieżdżonych

50 *

Liczba znaków w komórce w siatce projektu kwerendy

1024

Liczba znaków parametru w kwerendzie parametrycznej

255

Liczba operatorów AND w klauzuli WHERE lub HAVING

99 *

Liczba znaków w instrukcji SQL

Około 64 000 *

* Maksymalne mogą być niższe, jeśli kwerenda zawiera wielowartościowe pola odnośników.

Początek strony

Formularz i raport

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w etykiecie

2048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

22,75 cali (57.79 cm)

Wysokość sekcji

22.75 cali (57.79 cm)

Wysokość wszystkich sekcji łącznie z nagłówkami sekcji (w widoku Projekt)

200 cali (508 cm)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy i raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, według których można sortować lub grupować dane w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

Nagłówek/stopka; raportu 1
nagłówek/stopka strony 1;
10 grupowanie nagłówki i stopki

Liczby stron w raporcie

65 536

Liczba formantów i sekcji, które można dodać w czasie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL, pełniącej funkcję Recordsource lub Rowsource właściwości formularza, raportu lub formantu.

32,750

Początek strony

Macro

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba akcji w makrze

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Informacje dodatkowe

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×