Specyfikacje programu Access 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera informacje o limitach pliki bazy danych programu Microsoft Access i obiektów. W większości przypadków przekroczenia następujące ograniczenie bazy danych może być wskazanie problem projekt. Korzystając z informacji zawartych w niniejszym artykule i staranne badanie projektu bazy danych mogą ułatwić Znajdź, co trzeba ją poprawić dla pomyślnego wdrożenia. Na przykład importowania danych bezpośrednio w programie Microsoft Excel do programu Access bez normalizacji może spowodować tworzenie dodatkowych pól (kolumn). Jeśli chcesz informacji na temat projektowania bazy danych lub normalizacji, zapoznaj się zasobów w sekcji dodatkowe informacje .

W tym artykule

Specyfikacje bazy danych

Specyfikacje programu Project

Dodatkowe informacje

Specyfikacje baz danych

Poniższa lista tabel dotyczy Microsoft Access 2010 i baz danych programu Access 2007:

Ogólne

Atrybut

Wartość maksymalna

Całkowity rozmiar bazy danych programu Access 2010 (accdb), w tym wszystkich obiektów bazy danych i danych

2 gigabajty minus przestrzeń potrzebna na obiekty systemowe.

Uwaga: Za pomocą łączenia z tabelami w innych baz danych programu Access można obejść ten limit rozmiaru. Można połączyć z tabelami w wielu plików bazy danych, z których każdy może być większy niż 2GB.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmniejszania rozmiaru bazy danych zobacz ułatwia zapobieganie problemów plików bazy danych za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw.

Całkowita liczba obiektów w bazie danych.

32 768

Liczba modułów (w tym formularzy i raportów z właściwością HasModule o wartości Prawda)

1 000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba znaków w haśle

14

Liczba znaków w nazwie użytkownika lub nazwie grupy

20

Liczba jednocześnie pracujących użytkowników

255

Początek strony

Tabela

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w nazwie tabeli

64

Liczba znaków w nazwie pola

64

Liczba pól w tabeli

255

Liczba otwartych tabel

2048 tym połączone tabele i tabele wewnętrznie otwarty w programie Access

Rozmiar tabeli

2 gigabajty minus miejsce potrzebne na obiekty systemowe

Liczba znaków w polu typu Tekst

255

Liczba znaków w polu typu Nota

65,535, gdy dane są wprowadzane przez interfejs użytkownika;
1 gigabajt, gdy dane są wprowadzane automatycznie

Rozmiar pola typu Obiekt OLE

1 gigabajt

Liczba indeksów w tabeli

32, takich jak indeksy utworzone wewnętrznie, aby zachować relacji między tabelami, jednego pola i złożone indeksy.

Liczba pól w indeksie lub klucza podstawowego

10

Liczba znaków w komunikacie sprawdzania poprawności

255

Liczba znaków w regule poprawności, w tym znaki interpunkcyjne i operatorów

2 048

Liczba znaków w polu Opis pola lub tabeli

255

Liczba znaków w rekordzie (oprócz pól typu Nota i Obiekt OLE), gdy właściwość pól Kompresja Unicode jest ustawiona na wartość Tak

4 000

Liczba znaków w ustawieniu właściwości pola

255

Początek strony

Kwerenda

Atrybut

Maksimum

Liczba wymuszonych relacji

32 na tabelę minus liczba indeksów ustawionych dla pól lub kombinacji pól, które nie są objęte relacjami*

Liczba tabel w kwerendzie

32*

Liczba sprzężeń w kwerendzie

16*

Liczba pól w zestawie rekordów

255

Rozmiar zestawu rekordów

1 gigabajt

Limit sortowania

255 znaków w jednym lub kilku polach

Liczba poziomów kwerend zagnieżdżonych

50*

Liczba znaków w komórce w siatce projektu kwerendy

1 024

Liczba znaków parametru w kwerendzie parametrycznej

255

Liczba operatorów AND w klauzuli WHERE lub HAVING

99*

Liczba znaków w instrukcji SQL

W przybliżeniu 64 000*

*Wartości maksymalne mogą być niższe, jeśli kwerenda zawiera wielowartościowe pola odnośników.

Początek strony

Formularz i raport

Atrybut

Maksimum

Liczba znaków w etykiecie

2 048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

22,75 cali (57.79 cm)

Wysokość sekcji

22.75 cali (57.79 cm)

Wysokość wszystkich sekcji, łącznie z nagłówkami sekcji (w widoku Projekt)

508 cm (200 cali)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, według których można sortować lub grupować dane w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grup

Liczba drukowanych stron w raporcie

65 536

Liczba formantów i sekcji, które można dodać w czasie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL pełniącej funkcję właściwości ŹródłoRekordów lub ŹródłoWierszy formularza, raportu lub formantu (zarówno w pliku accdb, jak i adp)

32 750

Początek strony

Makro

Atrybut

Maksimum

Liczba akcji w makrze

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Specyfikacje projektów

Poniższa lista tabel dotyczy Access 2010 i projektów programu Access 2007:

Ogólne

Atrybut

Maksimum

Liczba obiektów w projekcie programu Access (plik adp)

32 768

Liczba modułów (w tym formularzy i raportów z właściwością HasModule o wartości Prawda)

1 000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba kolumn w tabeli

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 i 2005)

Początek strony

Formularz i raport

Atrybut

Maksimum

Liczba znaków w etykiecie

2 048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

55,87 cm (22 cale)

Wysokość sekcji

55,87 cm (22 cale)

Wysokość wszystkich sekcji, łącznie z nagłówkami sekcji (w widoku Projekt)

508 cm (200 cali)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, według których można sortować lub grupować dane w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grup

Liczba drukowanych stron w raporcie

65 536

Liczba formantów i sekcji, które można dodać w czasie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL pełniącej funkcję właściwości ŹródłoRekordów lub ŹródłoWierszy formularza, raportu lub formantu (zarówno w pliku accdb, jak i adp)

32 750

Początek strony

Makro

Atrybut

Maksimum

Liczba akcji w makrze

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Informacje dodatkowe

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×