Specyfikacje programu Access 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Specyfikacje bazy danych

Specyfikacje programu Project

Specyfikacje baz danych

Poniższa lista tabel odnosi się do baz danych programu Microsoft Office Access 2007:

Ogólne

Atrybut

Wartość maksymalna

Rozmiar pliku bazy danych programu Access (plik accdb)

2 gigabajty minus miejsce potrzebne na obiekty systemowe

Uwaga: Mimo że maksymalny rozmiar pojedynczego pliku bazy danych jest 2GB, można obejść to ograniczenie przy użyciu podzielonej bazy danych. Plik zewnętrzną bazę danych można wskazać tysiące plików wewnętrzną bazę danych, z których każdy może być większy niż 2GB. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat podziału bazy danych programu Access.

Liczba obiektów w bazie danych

32 768

Liczba modułów (w tym formularze i raporty MaModuł ustawiona na PRAWDA)

1 000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba znaków w haśle

20

Liczba znaków w nazwie użytkownika lub nazwie grupy

20

Liczba jednocześnie pracujących użytkowników

255

Tabela

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w nazwie tabeli

64

Liczba znaków w nazwie pola

64

Liczba pól w tabeli

255

Liczba otwartych tabel

2048 (rzeczywista liczba może być mniejsza z powodu tabel otwieranych wewnętrznie przez program Access)

Rozmiar tabeli

2 gigabajty minus miejsce potrzebne na obiekty systemowe

Liczba znaków w polu typu Tekst

255

Liczba znaków w polu typu Nota

65 535, gdy dane są wprowadzane za pośrednictwem interfejsu użytkownika;
2 gigabajty, gdy dane są wprowadzane programowo

Rozmiar pola typu Obiekt OLE

1 gigabajt

Liczba indeksów w tabeli

32

Liczba pól w indeksie

10

Liczba znaków w komunikacie sprawdzania poprawności

255

Liczba znaków w regule sprawdzania poprawności

2 048

Liczba znaków w opisie tabeli lub pola

255

Liczba znaków w rekordzie (oprócz pól typu Nota i Obiekt OLE), gdy właściwość pól Kompresja Unicode jest ustawiona na wartość Tak

4 000

Liczba znaków w ustawieniu właściwości pola

255

Kwerenda

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba wymuszonych relacji

32 na tabelę minus liczba indeksów ustawionych dla pól lub kombinacji pól, które nie są objęte relacjami*

Liczba tabel w kwerendzie

32*

Liczba sprzężeń w kwerendzie

16*

Liczba pól w zestawie rekordów

255

Rozmiar zestawu rekordów

1 gigabajt

Limit sortowania

255 znaków w jednym lub kilku polach

Liczba poziomów kwerend zagnieżdżonych

50*

Liczba znaków w komórce w siatce projektu kwerendy

1 024

Liczba znaków parametru w kwerendzie parametrycznej

255

Liczba operatorów AND w klauzuli WHERE lub HAVING

99*

Liczba znaków w instrukcji SQL

W przybliżeniu 64 000*

*Wartości maksymalne mogą być niższe, jeśli kwerenda zawiera wielowartościowe pola odnośników.

Formularz i raport

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w etykiecie

2 048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

55,87 cm (22 cale)

Wysokość sekcji

55,87 cm (22 cale)

Wysokość wszystkich sekcji, łącznie z nagłówkami sekcji (w widoku Projekt)

508 cm (200 cali)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, według których można sortować lub grupować dane w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grup

Liczba drukowanych stron w raporcie

65 536

Liczba formantów i sekcji, które można dodać w czasie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL, pełniącej funkcję Recordsource lub Rowsource właściwości formularza, raportu lub formantu (accdb i ADP)

32 750

Makro

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba akcji w makrze

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Specyfikacje programu Project

Poniższa lista tabel odnosi się do projektów programu Office Access 2007:

Ogólne

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba obiektów w projekcie programu Access (plik adp)

32 768

Liczba modułów (w tym formularze i raporty MaModuł ustawiona na PRAWDA)

1 000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba kolumn w tabeli

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 i 2005)

Baza danych programu Microsoft SQL Server

Specyfikacja maksymalnej pojemności programu Microsoft SQL Server znajduje się w dokumentacji tego programu.

Formularz i raport

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w etykiecie

2 048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

55,87 cm (22 cale)

Wysokość sekcji

55,87 cm (22 cale)

Wysokość wszystkich sekcji, łącznie z nagłówkami sekcji (w widoku Projekt)

508 cm (200 cali)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, według których można sortować lub grupować dane w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grup

Liczba drukowanych stron w raporcie

65 536

Liczba formantów i sekcji, które można dodać w czasie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL, pełniącej funkcję Recordsource lub Rowsource właściwości formularza, raportu lub formantu (accdb i ADP)

32 750

Makro

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba akcji w makrze

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×