Specyfikacje i ograniczenia programu Excel 2011

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Specyfikacje skoroszytu i arkusza

Funkcja

Wartość maksymalna

Otwarte skoroszyty

Ograniczony przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Rozmiar arkusza

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków (tylko 1024 mogą być wyświetlane w komórce, wszystkie 32 767 mogą być wyświetlane na pasku formuły)

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Arkusze w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Kolory w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

32,735

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1 024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Poziomy wcięcia komórki

250

Formaty warunkowe

Ograniczony przez dostępną pamięć

Formaty liczb w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Nazwy w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Okna w skoroszycie

Ograniczone tylko przez zasoby systemowe

Okienka w oknie

4

Połączone arkusze

Ograniczony przez dostępną pamięć

scenariusz

Ograniczony przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Zmiany komórek w scenariuszu

32

Funkcje niestandardowe

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczone w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

16

Pola w formularzu danych

100

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Listy rozwijane filtrów

10 000 wpisów

Niestandardowe paski narzędzi w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Niestandardowe przyciski paska narzędzi

Ograniczony przez dostępną pamięć

Specyfikacje obliczeń

Funkcja

Wartość maksymalna

Precyzja liczby

15 cyfr

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna

— 9.99999999999999E + 307

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

— 1, 7976931348623158e + 308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2.2251E — 308

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

— 2.2251E — 308

Długość zawartości formuły

8 192 znaków

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajtów

Iteracje

32 767

Tablice arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2 048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Rozmiar stosu argumentów operacji

1 024

Zależność między różnymi arkuszami

64 000 arkuszy, które można odwoływać się do innych arkuszy

Zależności obszarów

8000 komórki, do których może zależeć od jednego obszaru

Zależności obszarów na arkusz

64 000 obszarów, które może zależeć od pojedynczej

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych arkuszy

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, gdy jest używany system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje raportu tabeli przestawnej

Funkcja

Wartość maksymalna

Tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry raportu w formie tabeli przestawnej

256 (może być jeszcze bardziej ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Specyfikacje wykresu

Funkcja

Wartość maksymalna

Wykresy w skoroszycie

255

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Arkusze odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

256 000

Maksymalna liczba typów czcionek na wykresie

255

Style linii

8

Desenie (monitor kolorowy)

18

Całkowita liczba kombinacji deseni i kolorów (monitor kolorowy)

56448

Kombinacje deseni i kolorów (drukarka kolorowa)

56 448 (rzeczywista liczba zależy od używanej drukarki i jej oprogramowania)

Specyfikacje skoroszytu udostępnionego

Funkcja

Wartość maksymalna

Użytkownicy, którzy mogą otwierać i korzystać z udostępnionego skoroszytu w tym samym czasie

256

Widoki osobiste w skoroszycie udostępnionym

Ograniczone przez dostępną pamięć

Dni przechowywania historii zmian są obsługiwane.

32 767 (wartość domyślna to 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Komórki, które mogą być podświetlone we współużytkowanym skoroszycie

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu śledzenia zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem niebieski)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×